Reflexioner 2009:33

2009-12-29
Reflexioner 2009:33

Vårdnätverk för bättre vård
Någon vecka före jul, så samtalade jag med Ulf Bungerfeldt på Radio Stockholm. En utgångspunkt var Nya Karolinskas framtida roll och betydelse för Mellansverige, dvs. Stockholmsområdet, Mälardalen, Uppsala och Gävleborgs län. Detta är en region som bebos av uppemot en tredjedel av landets befolkning. Jag tror inte att det kommer någon genomgripande regionreform under nästa mandatperiod heller. Och skulle ett initiativ tas innan 2014 av en handlingskraftig regering, så är inte de nya regionerna i funktion förrän tidigast från 2019. och då har Nya Karolinska varit i funktion fyra år. Mot den här bakgrunden lanserade jag idén om ett vårdnätverk, för hälso- och sjukvården till gagn för befolkningen i det nämnda området.
För att hålla uppe kompetens och medicinteknisk utveckling krävs bättre samverkan mellan näraliggande landsting. Det leder till ökad patientsäkerhet och kommer att vara stimulerande för de närmaste decenniernas rekrytering till hälso- och sjukvårdens yrken. Jag tror också att om Nya Karolinska skulle ingå i ett närverk med fem sex andra mellansvenska läns- och universitetssjukhus så skulle ett närmare samarbete kunna innebära stora medicinska och ekonomiska vinster.
De behov som alla landsting upplever, inte minst i fråga om den framtida finansieringen av hälso- och sjukvård i perspektivet av de möjligheter som föreligger att utveckla vården, det gapet kan minimeras genom att finna ett nätverkssamarbete, tror jag. Det blev inslag i Radio Stockholm. Även Radio Sörmland och TV4 Stockholm hörde av sig.

Lägsta sjukfrånvaron på årtionden…
I Dagens Medicin strax innan jul kunde man läsa att nedgången i sjukfrånvaro mellan 2006 och 2009 motsvarar omkring 41~000 heltidsarbeten. Det är framför allt kvinnor som är sjukskrivna i mindre utsträckning. Siffrorna baseras på mätningar bland 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag, på 1 500 arbetsplatser med totalt omkring 150 000 anställda. Mätningarna har gjorts sedan 1980-talet.
Jag tror att det kan finnas en förklaring i alliansregeringens framgångsrika politik, inte enbart, men visst har jobbsatsningen betytt en hel del.

Valår
Om några dagar går vi in i ett nytt år, ett valår. Partierna nominerar och väljarna längtar efter valrörelse… Ibland får jag en känsla av att valrörelse pågår hela tiden, men vänta bara. Ett par tre veckor efter Almedalen är det precis så intensivt, som det brukar. Partierna vässar argument med hjälp av kommunikatörer och reklambyråer. När vårsolen börja värma, så finns det skäl för mig att återkomma i visioner och spekulationer.

Gott Nytt Valår!
tillönskas alla som tar del av mina reflexioner.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin