Reflexioner 2009:33

2009-12-29
Reflexioner 2009:33

Vårdnätverk för bättre vård
Någon vecka före jul, så samtalade jag med Ulf Bungerfeldt på Radio Stockholm. En utgångspunkt var Nya Karolinskas framtida roll och betydelse för Mellansverige, dvs. Stockholmsområdet, Mälardalen, Uppsala och Gävleborgs län. Detta är en region som bebos av uppemot en tredjedel av landets befolkning. Jag tror inte att det kommer någon genomgripande regionreform under nästa mandatperiod heller. Och skulle ett initiativ tas innan 2014 av en handlingskraftig regering, så är inte de nya regionerna i funktion förrän tidigast från 2019. och då har Nya Karolinska varit i funktion fyra år. Mot den här bakgrunden lanserade jag idén om ett vårdnätverk, för hälso- och sjukvården till gagn för befolkningen i det nämnda området.
För att hålla uppe kompetens och medicinteknisk utveckling krävs bättre samverkan mellan näraliggande landsting. Det leder till ökad patientsäkerhet och kommer att vara stimulerande för de närmaste decenniernas rekrytering till hälso- och sjukvårdens yrken. Jag tror också att om Nya Karolinska skulle ingå i ett närverk med fem sex andra mellansvenska läns- och universitetssjukhus så skulle ett närmare samarbete kunna innebära stora medicinska och ekonomiska vinster.
De behov som alla landsting upplever, inte minst i fråga om den framtida finansieringen av hälso- och sjukvård i perspektivet av de möjligheter som föreligger att utveckla vården, det gapet kan minimeras genom att finna ett nätverkssamarbete, tror jag. Det blev inslag i Radio Stockholm. Även Radio Sörmland och TV4 Stockholm hörde av sig.

Lägsta sjukfrånvaron på årtionden…
I Dagens Medicin strax innan jul kunde man läsa att nedgången i sjukfrånvaro mellan 2006 och 2009 motsvarar omkring 41~000 heltidsarbeten. Det är framför allt kvinnor som är sjukskrivna i mindre utsträckning. Siffrorna baseras på mätningar bland 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag, på 1 500 arbetsplatser med totalt omkring 150 000 anställda. Mätningarna har gjorts sedan 1980-talet.
Jag tror att det kan finnas en förklaring i alliansregeringens framgångsrika politik, inte enbart, men visst har jobbsatsningen betytt en hel del.

Valår
Om några dagar går vi in i ett nytt år, ett valår. Partierna nominerar och väljarna längtar efter valrörelse… Ibland får jag en känsla av att valrörelse pågår hela tiden, men vänta bara. Ett par tre veckor efter Almedalen är det precis så intensivt, som det brukar. Partierna vässar argument med hjälp av kommunikatörer och reklambyråer. När vårsolen börja värma, så finns det skäl för mig att återkomma i visioner och spekulationer.

Gott Nytt Valår!
tillönskas alla som tar del av mina reflexioner.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin