Reflexioner 2010:01

2010-01-15
Reflexioner 2010:01

TioHundra – ett framgångsprojekt som får tid på sig
I och med utgången av år 2010 var det ursprungligen tänkt att Tiohundra skulle kunna fortsätta i någon permanent form, eller läggas ner. Efter överläggningar under senhösten kom vi i går fram till att Tiohundraprojektet får även åren 2011 och 2012 på sig för att fortsätta det framgångsrika arbetet och finna framtidsformen. Detta skedde över alla parti- och blockgränser. En del behöver reformeras och förändras, men i allt väsentligt ändras inte de yttre förutsättningarna. Jag är övertygad om att Tiohundra är en samverkansform för praktiskt taget all vård och omsorg, utom barnomsorg och tandvård, har framtiden för sig.

Valåret har börjat – men hur slutar det?
Jag önskar att jag visste vilken utgång valet i september får. Spekulationerna om valresultatet och regeringsmöjligheter kommer nu allt tätare. Och dom blir inte sannare för det.
Nu ska jag berätta vad jag tycker om valrörelsen. Om valrörelsen tycker jag. Nästa lördag kommer vi att besluta om nomineringarna till riksdag och landsting i mitt partidistrikt, Stockholms län. Nu pekar det mesta på att mitt namn kommer att stå först på landstingslistan. Alla gillar inte det och det gör inte så mycket. Jag skulle bli mycket nöjd om 85 procent röstar på nåt annat parti än mitt. Anspråkslöst och realistiskt.
Några av opinionsmätarna pekar på att det skulle vara kört för kristdemokraterna. En del debattörer hoppas att det bli så. Jag och många andra kommer att arbeta för att vi kristdemokrater får ett valresultat som påminner om det som vi fick i 1998 års val. Vid tiden för Almedalsveckan låg vi kring 4 procent och i valet ett par månader senare så nådde vi nästan 12 procent. Jag påstår att det kan hända igen. Och kristdemokraterna kan bli den nya alliansens andra största parti. Det är ett realistiskt mål som jag gärna arbetar för.

Ny tid, nya Apotek
På söndag inviger Göran Hägglund, partiledare och socialminister, det första privata apoteket efter den s.k. omregleringen av apoteksverksamheten i Sverige. Det sker vi Apoteket Påfågeln vid Kungsholms torg kl. 14.30.

Ett tänkvärt citat:
”Ju mer sand som runnit genom livets timglas, desto klarare ser vi genom det.”
Nicollò Machiavelli


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer