Reflexioner 2010:01

2010-01-15
Reflexioner 2010:01

TioHundra – ett framgångsprojekt som får tid på sig
I och med utgången av år 2010 var det ursprungligen tänkt att Tiohundra skulle kunna fortsätta i någon permanent form, eller läggas ner. Efter överläggningar under senhösten kom vi i går fram till att Tiohundraprojektet får även åren 2011 och 2012 på sig för att fortsätta det framgångsrika arbetet och finna framtidsformen. Detta skedde över alla parti- och blockgränser. En del behöver reformeras och förändras, men i allt väsentligt ändras inte de yttre förutsättningarna. Jag är övertygad om att Tiohundra är en samverkansform för praktiskt taget all vård och omsorg, utom barnomsorg och tandvård, har framtiden för sig.

Valåret har börjat – men hur slutar det?
Jag önskar att jag visste vilken utgång valet i september får. Spekulationerna om valresultatet och regeringsmöjligheter kommer nu allt tätare. Och dom blir inte sannare för det.
Nu ska jag berätta vad jag tycker om valrörelsen. Om valrörelsen tycker jag. Nästa lördag kommer vi att besluta om nomineringarna till riksdag och landsting i mitt partidistrikt, Stockholms län. Nu pekar det mesta på att mitt namn kommer att stå först på landstingslistan. Alla gillar inte det och det gör inte så mycket. Jag skulle bli mycket nöjd om 85 procent röstar på nåt annat parti än mitt. Anspråkslöst och realistiskt.
Några av opinionsmätarna pekar på att det skulle vara kört för kristdemokraterna. En del debattörer hoppas att det bli så. Jag och många andra kommer att arbeta för att vi kristdemokrater får ett valresultat som påminner om det som vi fick i 1998 års val. Vid tiden för Almedalsveckan låg vi kring 4 procent och i valet ett par månader senare så nådde vi nästan 12 procent. Jag påstår att det kan hända igen. Och kristdemokraterna kan bli den nya alliansens andra största parti. Det är ett realistiskt mål som jag gärna arbetar för.

Ny tid, nya Apotek
På söndag inviger Göran Hägglund, partiledare och socialminister, det första privata apoteket efter den s.k. omregleringen av apoteksverksamheten i Sverige. Det sker vi Apoteket Påfågeln vid Kungsholms torg kl. 14.30.

Ett tänkvärt citat:
”Ju mer sand som runnit genom livets timglas, desto klarare ser vi genom det.”
Nicollò Machiavelli


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin