Reflexioner 2010:01

2010-01-15
Reflexioner 2010:01

TioHundra – ett framgångsprojekt som får tid på sig
I och med utgången av år 2010 var det ursprungligen tänkt att Tiohundra skulle kunna fortsätta i någon permanent form, eller läggas ner. Efter överläggningar under senhösten kom vi i går fram till att Tiohundraprojektet får även åren 2011 och 2012 på sig för att fortsätta det framgångsrika arbetet och finna framtidsformen. Detta skedde över alla parti- och blockgränser. En del behöver reformeras och förändras, men i allt väsentligt ändras inte de yttre förutsättningarna. Jag är övertygad om att Tiohundra är en samverkansform för praktiskt taget all vård och omsorg, utom barnomsorg och tandvård, har framtiden för sig.

Valåret har börjat – men hur slutar det?
Jag önskar att jag visste vilken utgång valet i september får. Spekulationerna om valresultatet och regeringsmöjligheter kommer nu allt tätare. Och dom blir inte sannare för det.
Nu ska jag berätta vad jag tycker om valrörelsen. Om valrörelsen tycker jag. Nästa lördag kommer vi att besluta om nomineringarna till riksdag och landsting i mitt partidistrikt, Stockholms län. Nu pekar det mesta på att mitt namn kommer att stå först på landstingslistan. Alla gillar inte det och det gör inte så mycket. Jag skulle bli mycket nöjd om 85 procent röstar på nåt annat parti än mitt. Anspråkslöst och realistiskt.
Några av opinionsmätarna pekar på att det skulle vara kört för kristdemokraterna. En del debattörer hoppas att det bli så. Jag och många andra kommer att arbeta för att vi kristdemokrater får ett valresultat som påminner om det som vi fick i 1998 års val. Vid tiden för Almedalsveckan låg vi kring 4 procent och i valet ett par månader senare så nådde vi nästan 12 procent. Jag påstår att det kan hända igen. Och kristdemokraterna kan bli den nya alliansens andra största parti. Det är ett realistiskt mål som jag gärna arbetar för.

Ny tid, nya Apotek
På söndag inviger Göran Hägglund, partiledare och socialminister, det första privata apoteket efter den s.k. omregleringen av apoteksverksamheten i Sverige. Det sker vi Apoteket Påfågeln vid Kungsholms torg kl. 14.30.

Ett tänkvärt citat:
”Ju mer sand som runnit genom livets timglas, desto klarare ser vi genom det.”
Nicollò Machiavelli


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin