Reflexioner 2010:02

2010-01-22
Reflexioner 2010:02

Populism eller politik eller statsmannakonst?
Årets valrörelse kommer inte att präglas av statsmannakonst, misstänker jag. Men sannolikt kommer den att präglas av politik och mycket politik, i bemärkelsen partipolitik – trots ”Allians för Sverige” och det s.k. ”rödgröna alternativet”. Och med partipolitik menar jag val av kampanjmetod som handlar mer om det egna partiets välfärd än människornas. Jag påstår att populism har präglat inledningen av valrörelsen hittills. Vad menar jag då med statsmannakonst? Det finns säkert mycket bra definitioner på begreppet Min enkla definition är att man ser partier och politiskt valda församlingar som medel och inte som mål. (Jag har googlat på begreppet och sett att det i det sammanhanget går att återfinna det i 8~190 artiklar medan populism går att hitta på 1.530.000 ställen…Se f.ö. citaten sist i mina reflexioner)
Partiledardebatten i riksdagen i onsdags liksom ett och annat massmedieproducerat debattprogram under hösten och vintern är tecken på att valrörelsen är igång och att populism är ett framträdande drag. Exempel på det är bl.a. debatten om sjukförsäkringen. Jag har hört s-företrädare tala om att man omprövat sin politik sedan man regerade under förra perioden. Omprövning har skett. Men i hur många varv är svårt att veta, eftersom den politik som presenterades i början av veckan i långa stycken mycket påminner om den man drev i regeringsställning. En skillnad är att den är otydligare och ofinansierad. Att den är ofinansierad är i sin ordning, eftersom man inte vet vad det egna förslaget skulle kosta.

Rubriker och patientsäkerhet
Idag toppar Svenska Dagbladet med svart rubrik i stil med …”ännu ett dödsfall på Astrid Lindgren…” Dödsfallet är tragiskt och bekymmersamt och ger anledning till åtgärder. Åtgärder som sjukhuset har vidtagit och skall hedras för. Men ibland upplever jag att SvD har fokus på ett enda av landets sjukhus och möjligen med Västerås som undantag. Om Socialstyrelsen har rätt i sin bedömning så tillfogas var tolfte patient som läggs in en vårdskada som inte hör ihop med sjukdomen och uppemot eller omkring 3~000 patienter dör en undvikbar död på svenska sjukhus. Medieuppmärksamheten kan vara värdefull och vägledande om den inte förs så ensidigt som jag tycker präglar Svenska Dagbladets artiklar.

Kan det vara sant?
Jag läste några citat från partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Ett var efter Mona Sahlin, som skulle ha sagt att hon suttit i ett oräkneligt antal regeringar. Det måste betecknas som ett gigantiskt rekord som ingen politiker före eller efter henne kommer att kunna nå upp till.

Nominering i morgon
Mitt partidistrikt håller nomineringsstämma i morgon. På förslag till första namn på landstingslistan finns mitt. Så här dags i morgon, dvs. någon gång under eftermiddagen, så vet jag mer.

Tänkvärda citat:
”Statsmannakonst gav inga resultat”
(NE)
” …har inte någon artikel om statsmannakonst ännu.”
Svenskspråkiga Wikipedia


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin