Reflexioner 2010:02

2010-01-22
Reflexioner 2010:02

Populism eller politik eller statsmannakonst?
Årets valrörelse kommer inte att präglas av statsmannakonst, misstänker jag. Men sannolikt kommer den att präglas av politik och mycket politik, i bemärkelsen partipolitik – trots ”Allians för Sverige” och det s.k. ”rödgröna alternativet”. Och med partipolitik menar jag val av kampanjmetod som handlar mer om det egna partiets välfärd än människornas. Jag påstår att populism har präglat inledningen av valrörelsen hittills. Vad menar jag då med statsmannakonst? Det finns säkert mycket bra definitioner på begreppet Min enkla definition är att man ser partier och politiskt valda församlingar som medel och inte som mål. (Jag har googlat på begreppet och sett att det i det sammanhanget går att återfinna det i 8~190 artiklar medan populism går att hitta på 1.530.000 ställen…Se f.ö. citaten sist i mina reflexioner)
Partiledardebatten i riksdagen i onsdags liksom ett och annat massmedieproducerat debattprogram under hösten och vintern är tecken på att valrörelsen är igång och att populism är ett framträdande drag. Exempel på det är bl.a. debatten om sjukförsäkringen. Jag har hört s-företrädare tala om att man omprövat sin politik sedan man regerade under förra perioden. Omprövning har skett. Men i hur många varv är svårt att veta, eftersom den politik som presenterades i början av veckan i långa stycken mycket påminner om den man drev i regeringsställning. En skillnad är att den är otydligare och ofinansierad. Att den är ofinansierad är i sin ordning, eftersom man inte vet vad det egna förslaget skulle kosta.

Rubriker och patientsäkerhet
Idag toppar Svenska Dagbladet med svart rubrik i stil med …”ännu ett dödsfall på Astrid Lindgren…” Dödsfallet är tragiskt och bekymmersamt och ger anledning till åtgärder. Åtgärder som sjukhuset har vidtagit och skall hedras för. Men ibland upplever jag att SvD har fokus på ett enda av landets sjukhus och möjligen med Västerås som undantag. Om Socialstyrelsen har rätt i sin bedömning så tillfogas var tolfte patient som läggs in en vårdskada som inte hör ihop med sjukdomen och uppemot eller omkring 3~000 patienter dör en undvikbar död på svenska sjukhus. Medieuppmärksamheten kan vara värdefull och vägledande om den inte förs så ensidigt som jag tycker präglar Svenska Dagbladets artiklar.

Kan det vara sant?
Jag läste några citat från partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Ett var efter Mona Sahlin, som skulle ha sagt att hon suttit i ett oräkneligt antal regeringar. Det måste betecknas som ett gigantiskt rekord som ingen politiker före eller efter henne kommer att kunna nå upp till.

Nominering i morgon
Mitt partidistrikt håller nomineringsstämma i morgon. På förslag till första namn på landstingslistan finns mitt. Så här dags i morgon, dvs. någon gång under eftermiddagen, så vet jag mer.

Tänkvärda citat:
”Statsmannakonst gav inga resultat”
(NE)
” …har inte någon artikel om statsmannakonst ännu.”
Svenskspråkiga Wikipedia


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer