Reflexioner 2010:02

2010-01-22
Reflexioner 2010:02

Populism eller politik eller statsmannakonst?
Årets valrörelse kommer inte att präglas av statsmannakonst, misstänker jag. Men sannolikt kommer den att präglas av politik och mycket politik, i bemärkelsen partipolitik – trots ”Allians för Sverige” och det s.k. ”rödgröna alternativet”. Och med partipolitik menar jag val av kampanjmetod som handlar mer om det egna partiets välfärd än människornas. Jag påstår att populism har präglat inledningen av valrörelsen hittills. Vad menar jag då med statsmannakonst? Det finns säkert mycket bra definitioner på begreppet Min enkla definition är att man ser partier och politiskt valda församlingar som medel och inte som mål. (Jag har googlat på begreppet och sett att det i det sammanhanget går att återfinna det i 8~190 artiklar medan populism går att hitta på 1.530.000 ställen…Se f.ö. citaten sist i mina reflexioner)
Partiledardebatten i riksdagen i onsdags liksom ett och annat massmedieproducerat debattprogram under hösten och vintern är tecken på att valrörelsen är igång och att populism är ett framträdande drag. Exempel på det är bl.a. debatten om sjukförsäkringen. Jag har hört s-företrädare tala om att man omprövat sin politik sedan man regerade under förra perioden. Omprövning har skett. Men i hur många varv är svårt att veta, eftersom den politik som presenterades i början av veckan i långa stycken mycket påminner om den man drev i regeringsställning. En skillnad är att den är otydligare och ofinansierad. Att den är ofinansierad är i sin ordning, eftersom man inte vet vad det egna förslaget skulle kosta.

Rubriker och patientsäkerhet
Idag toppar Svenska Dagbladet med svart rubrik i stil med …”ännu ett dödsfall på Astrid Lindgren…” Dödsfallet är tragiskt och bekymmersamt och ger anledning till åtgärder. Åtgärder som sjukhuset har vidtagit och skall hedras för. Men ibland upplever jag att SvD har fokus på ett enda av landets sjukhus och möjligen med Västerås som undantag. Om Socialstyrelsen har rätt i sin bedömning så tillfogas var tolfte patient som läggs in en vårdskada som inte hör ihop med sjukdomen och uppemot eller omkring 3~000 patienter dör en undvikbar död på svenska sjukhus. Medieuppmärksamheten kan vara värdefull och vägledande om den inte förs så ensidigt som jag tycker präglar Svenska Dagbladets artiklar.

Kan det vara sant?
Jag läste några citat från partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Ett var efter Mona Sahlin, som skulle ha sagt att hon suttit i ett oräkneligt antal regeringar. Det måste betecknas som ett gigantiskt rekord som ingen politiker före eller efter henne kommer att kunna nå upp till.

Nominering i morgon
Mitt partidistrikt håller nomineringsstämma i morgon. På förslag till första namn på landstingslistan finns mitt. Så här dags i morgon, dvs. någon gång under eftermiddagen, så vet jag mer.

Tänkvärda citat:
”Statsmannakonst gav inga resultat”
(NE)
” …har inte någon artikel om statsmannakonst ännu.”
Svenskspråkiga Wikipedia


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin