Reflexioner 2010:02

2010-01-22
Reflexioner 2010:02

Populism eller politik eller statsmannakonst?
Årets valrörelse kommer inte att präglas av statsmannakonst, misstänker jag. Men sannolikt kommer den att präglas av politik och mycket politik, i bemärkelsen partipolitik – trots ”Allians för Sverige” och det s.k. ”rödgröna alternativet”. Och med partipolitik menar jag val av kampanjmetod som handlar mer om det egna partiets välfärd än människornas. Jag påstår att populism har präglat inledningen av valrörelsen hittills. Vad menar jag då med statsmannakonst? Det finns säkert mycket bra definitioner på begreppet Min enkla definition är att man ser partier och politiskt valda församlingar som medel och inte som mål. (Jag har googlat på begreppet och sett att det i det sammanhanget går att återfinna det i 8~190 artiklar medan populism går att hitta på 1.530.000 ställen…Se f.ö. citaten sist i mina reflexioner)
Partiledardebatten i riksdagen i onsdags liksom ett och annat massmedieproducerat debattprogram under hösten och vintern är tecken på att valrörelsen är igång och att populism är ett framträdande drag. Exempel på det är bl.a. debatten om sjukförsäkringen. Jag har hört s-företrädare tala om att man omprövat sin politik sedan man regerade under förra perioden. Omprövning har skett. Men i hur många varv är svårt att veta, eftersom den politik som presenterades i början av veckan i långa stycken mycket påminner om den man drev i regeringsställning. En skillnad är att den är otydligare och ofinansierad. Att den är ofinansierad är i sin ordning, eftersom man inte vet vad det egna förslaget skulle kosta.

Rubriker och patientsäkerhet
Idag toppar Svenska Dagbladet med svart rubrik i stil med …”ännu ett dödsfall på Astrid Lindgren…” Dödsfallet är tragiskt och bekymmersamt och ger anledning till åtgärder. Åtgärder som sjukhuset har vidtagit och skall hedras för. Men ibland upplever jag att SvD har fokus på ett enda av landets sjukhus och möjligen med Västerås som undantag. Om Socialstyrelsen har rätt i sin bedömning så tillfogas var tolfte patient som läggs in en vårdskada som inte hör ihop med sjukdomen och uppemot eller omkring 3~000 patienter dör en undvikbar död på svenska sjukhus. Medieuppmärksamheten kan vara värdefull och vägledande om den inte förs så ensidigt som jag tycker präglar Svenska Dagbladets artiklar.

Kan det vara sant?
Jag läste några citat från partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Ett var efter Mona Sahlin, som skulle ha sagt att hon suttit i ett oräkneligt antal regeringar. Det måste betecknas som ett gigantiskt rekord som ingen politiker före eller efter henne kommer att kunna nå upp till.

Nominering i morgon
Mitt partidistrikt håller nomineringsstämma i morgon. På förslag till första namn på landstingslistan finns mitt. Så här dags i morgon, dvs. någon gång under eftermiddagen, så vet jag mer.

Tänkvärda citat:
”Statsmannakonst gav inga resultat”
(NE)
” …har inte någon artikel om statsmannakonst ännu.”
Svenskspråkiga Wikipedia


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin