Reflexioner 2010:04

2010-02-04
Reflexioner 2010:04

Our Values (IHI)
“Focus on Subject Matter: Our concerns are health and health care; we are not wedded to specific methodologies. We remain always open to new approaches to the continual improvement of care. Results for patients and communities define our success”
De av mina reflexionsläsare som jag haft förmånen att kommunicera med sedan hösten 2004 har kunna uppmärksamma att jag då och då återkommer och återvänder till lärdomar och inspiration som jag hämtat från IHI, Institute for Health Care Improvement. Citatet ovan är från IHI.s ”Our Values”. Det som uttrycks här, skulle jag önska kunna vara en utgångspunkt för det politiska samtalet. Inför årets valrörelse är jag rädd för att den polariserande debatten, snarare än det sansade samtalet, kommer att prägla partier och massmedia.
Under veckoslutet kommer jag att ägna mig åt fördjupning, skrivande och reflekterande inför det jag önskar att mitt parti skall gå till val på i år. IHI och BMJ, Britisch Medical Journal anordnar varje år ett internationellt forum, en 3-4 dagars konferens i år i Nice, Frankrike, den 20-23 april. Och jag är glad för att ha inbjudits att medverka i ett seminarium med rubriken: “Who is responsible?” – Governance of quality and safety in healthcare, the role of professional leaders, boards and trustees.” Tänk om några av er som läser den här veckans reflexioner har idéer som ni vill dela med er av och ge mig. För sådana bidrag skulle jag bli mycket tacksam.

Ny lag skall (s)toppa…
Jag läser i Dagens Medicins senaste nummer att Ylva Johansson och hennes parti vid en valvinst och regeringsbildare skall stoppa försäljning av universitetssjukhus. Kravet på att förbjuda avyttring av akutsjukhus finns inte med längre. Tio år efter konverteringen av St. Görans sjukhus till Capio St. Göran har utvecklingen hunnit ikapp socialdemokraterna. Jag vill vara generös och beteckna sinnesändringen som ett uttryck för politisk mognad. I förhållande till debatten 1999 och med tillkomsten av ”stopplagen” den hösten är den förändrade inställningen synnerligen välkommen.

Verklighetens folk
Göran Hägglunds sommartal 2009 om ”verklighetens folk” har diskuterats och definierats, skämtats om och ifrågasatts. Verklighetens folk är personer med de mest skiftande bakgrunder och förutsättningar. I början av veckan mötte jag och Pia Lidwall, gruppledare för kristdemokraterna i Stockholms läns landsting, två kvinnor som tidigt och mitt i livet förlorat sina män. Mötet hade vi vid köksbordet hos en av kvinnorna. Vi fick en introduktion i det angelägna arbete som görs för personer i liknande situationer genom ett antal organisationer och nätverk, som jag visste mycket lite om. Samtalet hade särskilt fokus på hur anhöriga och närstående i det närmaste överges av hälso- och sjukvården i en av de mest traumatiska situationer vi kan hamna i. Jag upptäckte bl.a. att vi missade detta när vi i början av 2000-talet formulerade ”Vårdens värdegrund” i vårt landsting. Mötet i måndags kommer att få betydelse för hur jag tänker inför årets val.

”En schysst deal!”
Folktandvården i Stockholms läns landsting lanserar ”Frisktandvård. Tandvård till fast pris.” I går lanserades Frisktandvården med många medarbetare (det verkade som alla var där) på Cirkus. Jag fick förmånen att medverka och vill önska all framgång när invånarna som fyllt 20 år kan teckna ”en schysst deal” från den 10 februari. Jag hävdar att det är en friskvårdssatsning värd namnet. Den här gången var inte Stockholms läns landsting först, vi var näst sist.

Tänkvärt citat:
– se inledningen till dagens reflexioner!


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin