Reflexioner 2010:05

2010-02-10
Reflexioner 2010:05

Rödgrön introduktion inför landstingsvalet
I dag har de främsta företrädarna för landstingets oppositionspartier presentat Hälsoval Stockholm på DN Debatt och i en pressinformation i landstingshuset. Från landstingets hemsida citerar jag generöst med egna ganska snälla kommentarer:

De rödgröna partierna i Stockholms län kommer att införa Hälsoval Stockholm 2011 om partierna får majoritet i valet.

– Jag är stolt över att presentera Hälsoval Stockholm, en rödgrön politik som fördelar resurserna rättvist samtidigt som patienternas rätt till valfrihet och mångfald stärks, säger Ingela Nylund Watz, (S) oppositionslandstingsråd.
Stig: att påstå att detta utspel skulle medföra en rättvis resursfördelning är en teoretisk dröm. Att valfrihet och mångfald kramas om är relativt nytt i S-retoriken – sett i ett perspektiv från 1999, när Ingela inledde landstingsrådskarriär. Men etableringsförbud skall det tydligen bli i den framtida primärvården.

– Jag är glad att det hälsofrämjande arbetet mot folksjukdomar som fetma och psykiska besvär får stort utrymme. Alla som behöver och vill ska erbjudas hälsosamtal, fysisk rehabilitering och psykiskt stöd i närvården. Det är en långsiktig politik som ökar livskvaliteten och minskar de tunga vårdkostnaderna på sikt, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd.
Stig: Menar han verkligen det han säger? Alla som behöver och vill? Lite väl tjock skiva valfläsk.

– Dina behov ska styra vården – inte hur rik du är eller var du bor. Vi ska utjämna hälsoskillnaderna mellan olika områden i länet och lyfta fram kompetensen hos kvinnodominerade yrken som sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor, säger Birgitta Sevefjord, (V) oppositionslandstingsråd.
Stig: Under de fyra år de rödgröna senast styrde landstinget, så ökade hälsoskillnaderna. Varför ska vi tro på dom nu?

Det finns alltid föreställningar om verkligheten som ibland står i bjärt kontrast till den verklighet som är grunden för föreställningen. Och så formas politiken utifrån föreställningen. Att leda landstinget i majoritet tvingar fram ett förhållningssätt till vårdens verklighet.
Den politik som presenterats idag från S, V och MP förutsätts stå i tydlig kontrast till den politik som landstingsalliansen driver under den innevarande mandatperioden. Man har valt en annan rubrik, hälsoval i stället för vårdval, men i fråga om innehållet, så bör väljarna räkna med att alliansens vårdpolitik har nått längre vid tiden valdagen senare i år än en tänkt ny eventuell rödgrön valvinst skulle kunna uppnå under nästa mandatperiod.
Jämför man dagens situation efter tre års allianspolitik med den som förelåg under den förra s-ledda mandatperioden, så finns nu 35 nya vårdcentraler, 120 fler läkare i primärvården.
Vi kan på goda grunder hävda, att betydligt många fler läkarbesök görs i Stockholms län. Uppenbart är också att aldrig tidigare har så många personer med psykosociala problem fått hjälp i primärvården.
Oavsett hur mycket rödgröna vårdvalsfiender, upprepar påståenden och insinuationer om fler onödiga/korta besök så finns det inget som visar på det. Det kan beläggas att antalet besök per patient inte har ökat mer än marginellt och diagnoserna är relativt lika dem som iakttogs innan vårdvalsreformen. För första gången kan vi notera lika många husläkarbesök bland dem som bor i s.k. utsatta områden som i övriga länet. I den debatt som hittills förts om Vårdval Stockholm, så hjälper inte fakta som argument. För att riktigt markera avståndet till den regerande landstingsalliansen så fick de rödgröna skribenterna i dag hjälp av DN:s rubriksättare. Förnamnet på statsministerns hustru, Filippa, skulle fungera som agn till att läsa artikeln.

Två tänkvärda citat:
”Man gör inte mål innan matchen har börjat.”
(Göran Skytte)
”Dé é målen som reknas, inte snacket före matchen…”
(Rolle Stoltz)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer