Reflexioner 2010:05

2010-02-10
Reflexioner 2010:05

Rödgrön introduktion inför landstingsvalet
I dag har de främsta företrädarna för landstingets oppositionspartier presentat Hälsoval Stockholm på DN Debatt och i en pressinformation i landstingshuset. Från landstingets hemsida citerar jag generöst med egna ganska snälla kommentarer:

De rödgröna partierna i Stockholms län kommer att införa Hälsoval Stockholm 2011 om partierna får majoritet i valet.

– Jag är stolt över att presentera Hälsoval Stockholm, en rödgrön politik som fördelar resurserna rättvist samtidigt som patienternas rätt till valfrihet och mångfald stärks, säger Ingela Nylund Watz, (S) oppositionslandstingsråd.
Stig: att påstå att detta utspel skulle medföra en rättvis resursfördelning är en teoretisk dröm. Att valfrihet och mångfald kramas om är relativt nytt i S-retoriken – sett i ett perspektiv från 1999, när Ingela inledde landstingsrådskarriär. Men etableringsförbud skall det tydligen bli i den framtida primärvården.

– Jag är glad att det hälsofrämjande arbetet mot folksjukdomar som fetma och psykiska besvär får stort utrymme. Alla som behöver och vill ska erbjudas hälsosamtal, fysisk rehabilitering och psykiskt stöd i närvården. Det är en långsiktig politik som ökar livskvaliteten och minskar de tunga vårdkostnaderna på sikt, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd.
Stig: Menar han verkligen det han säger? Alla som behöver och vill? Lite väl tjock skiva valfläsk.

– Dina behov ska styra vården – inte hur rik du är eller var du bor. Vi ska utjämna hälsoskillnaderna mellan olika områden i länet och lyfta fram kompetensen hos kvinnodominerade yrken som sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor, säger Birgitta Sevefjord, (V) oppositionslandstingsråd.
Stig: Under de fyra år de rödgröna senast styrde landstinget, så ökade hälsoskillnaderna. Varför ska vi tro på dom nu?

Det finns alltid föreställningar om verkligheten som ibland står i bjärt kontrast till den verklighet som är grunden för föreställningen. Och så formas politiken utifrån föreställningen. Att leda landstinget i majoritet tvingar fram ett förhållningssätt till vårdens verklighet.
Den politik som presenterats idag från S, V och MP förutsätts stå i tydlig kontrast till den politik som landstingsalliansen driver under den innevarande mandatperioden. Man har valt en annan rubrik, hälsoval i stället för vårdval, men i fråga om innehållet, så bör väljarna räkna med att alliansens vårdpolitik har nått längre vid tiden valdagen senare i år än en tänkt ny eventuell rödgrön valvinst skulle kunna uppnå under nästa mandatperiod.
Jämför man dagens situation efter tre års allianspolitik med den som förelåg under den förra s-ledda mandatperioden, så finns nu 35 nya vårdcentraler, 120 fler läkare i primärvården.
Vi kan på goda grunder hävda, att betydligt många fler läkarbesök görs i Stockholms län. Uppenbart är också att aldrig tidigare har så många personer med psykosociala problem fått hjälp i primärvården.
Oavsett hur mycket rödgröna vårdvalsfiender, upprepar påståenden och insinuationer om fler onödiga/korta besök så finns det inget som visar på det. Det kan beläggas att antalet besök per patient inte har ökat mer än marginellt och diagnoserna är relativt lika dem som iakttogs innan vårdvalsreformen. För första gången kan vi notera lika många husläkarbesök bland dem som bor i s.k. utsatta områden som i övriga länet. I den debatt som hittills förts om Vårdval Stockholm, så hjälper inte fakta som argument. För att riktigt markera avståndet till den regerande landstingsalliansen så fick de rödgröna skribenterna i dag hjälp av DN:s rubriksättare. Förnamnet på statsministerns hustru, Filippa, skulle fungera som agn till att läsa artikeln.

Två tänkvärda citat:
”Man gör inte mål innan matchen har börjat.”
(Göran Skytte)
”Dé é målen som reknas, inte snacket före matchen…”
(Rolle Stoltz)


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin