Reflexioner 2010:05

2010-02-10
Reflexioner 2010:05

Rödgrön introduktion inför landstingsvalet
I dag har de främsta företrädarna för landstingets oppositionspartier presentat Hälsoval Stockholm på DN Debatt och i en pressinformation i landstingshuset. Från landstingets hemsida citerar jag generöst med egna ganska snälla kommentarer:

De rödgröna partierna i Stockholms län kommer att införa Hälsoval Stockholm 2011 om partierna får majoritet i valet.

– Jag är stolt över att presentera Hälsoval Stockholm, en rödgrön politik som fördelar resurserna rättvist samtidigt som patienternas rätt till valfrihet och mångfald stärks, säger Ingela Nylund Watz, (S) oppositionslandstingsråd.
Stig: att påstå att detta utspel skulle medföra en rättvis resursfördelning är en teoretisk dröm. Att valfrihet och mångfald kramas om är relativt nytt i S-retoriken – sett i ett perspektiv från 1999, när Ingela inledde landstingsrådskarriär. Men etableringsförbud skall det tydligen bli i den framtida primärvården.

– Jag är glad att det hälsofrämjande arbetet mot folksjukdomar som fetma och psykiska besvär får stort utrymme. Alla som behöver och vill ska erbjudas hälsosamtal, fysisk rehabilitering och psykiskt stöd i närvården. Det är en långsiktig politik som ökar livskvaliteten och minskar de tunga vårdkostnaderna på sikt, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd.
Stig: Menar han verkligen det han säger? Alla som behöver och vill? Lite väl tjock skiva valfläsk.

– Dina behov ska styra vården – inte hur rik du är eller var du bor. Vi ska utjämna hälsoskillnaderna mellan olika områden i länet och lyfta fram kompetensen hos kvinnodominerade yrken som sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor, säger Birgitta Sevefjord, (V) oppositionslandstingsråd.
Stig: Under de fyra år de rödgröna senast styrde landstinget, så ökade hälsoskillnaderna. Varför ska vi tro på dom nu?

Det finns alltid föreställningar om verkligheten som ibland står i bjärt kontrast till den verklighet som är grunden för föreställningen. Och så formas politiken utifrån föreställningen. Att leda landstinget i majoritet tvingar fram ett förhållningssätt till vårdens verklighet.
Den politik som presenterats idag från S, V och MP förutsätts stå i tydlig kontrast till den politik som landstingsalliansen driver under den innevarande mandatperioden. Man har valt en annan rubrik, hälsoval i stället för vårdval, men i fråga om innehållet, så bör väljarna räkna med att alliansens vårdpolitik har nått längre vid tiden valdagen senare i år än en tänkt ny eventuell rödgrön valvinst skulle kunna uppnå under nästa mandatperiod.
Jämför man dagens situation efter tre års allianspolitik med den som förelåg under den förra s-ledda mandatperioden, så finns nu 35 nya vårdcentraler, 120 fler läkare i primärvården.
Vi kan på goda grunder hävda, att betydligt många fler läkarbesök görs i Stockholms län. Uppenbart är också att aldrig tidigare har så många personer med psykosociala problem fått hjälp i primärvården.
Oavsett hur mycket rödgröna vårdvalsfiender, upprepar påståenden och insinuationer om fler onödiga/korta besök så finns det inget som visar på det. Det kan beläggas att antalet besök per patient inte har ökat mer än marginellt och diagnoserna är relativt lika dem som iakttogs innan vårdvalsreformen. För första gången kan vi notera lika många husläkarbesök bland dem som bor i s.k. utsatta områden som i övriga länet. I den debatt som hittills förts om Vårdval Stockholm, så hjälper inte fakta som argument. För att riktigt markera avståndet till den regerande landstingsalliansen så fick de rödgröna skribenterna i dag hjälp av DN:s rubriksättare. Förnamnet på statsministerns hustru, Filippa, skulle fungera som agn till att läsa artikeln.

Två tänkvärda citat:
”Man gör inte mål innan matchen har börjat.”
(Göran Skytte)
”Dé é målen som reknas, inte snacket före matchen…”
(Rolle Stoltz)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin