Reflexioner 2010:06

2010-02-12
Reflexioner 2010:06

Lite mer om hälsovalsmodellen från S, V och MP från i förrgår
Med nyfikenhet tittade jag på Radio Stockholm under eftermiddagen och ABC kl. 19.15 i förrgår för att höra hur den rödgröna stockholmsvarianten på Vårdval skulle beskrivas. Jag anade inte att jag så snabbt skulle få bekräftat att jag dragit rätt slutsatser i mina reflexioner tidigare samma dag. Så här sa Ingela Nylund Watz i ABC: ”…vi fördelar resurserna till vården rättvist utifrån hur sjukdomsbilden faktiskt ser ut för olika individer i vårt län. I övrigt är det inte sådär väldigt stora skillnader, det målas gärna upp så, men vi tycker att det är självklart att varje individ i Stockholms län ska ha rätt att välja vårdgivare, bestämma själv vart man vill gå.” De ersättningsmodeller efter behov som man talar om kommer, det är min kvalificerade gissning, att bli föremål för beslut innan valet i höst. Och då är det en allians majoritet som utrett, berett och beslutat. Och så ska det bli intressant att se om nuvarande opposition vill vara med och stödja förslaget.
Och så läste jag i Länstidningen Södertälje i går följande lärorika bild från vårdens verklighet:
”Oppositionens förslag från landstinget att byta ut vårdsystemet får kritik av verksamhetschef Lennart Mossberg på Fornhöjdens vårdcentrum. Han anser inte att Vårdval Stockholm, det nuvarande systemet, skulle missgynna det socioekonomiskt svaga området Fornhöjden.
– Det är bra att premiera svåra diagnoser, men det stämmer inte att det är svårt att bedriva bra och lönsam verksamhet i socialt utsatta områden, säger han.
– Jag förstår hur det tänker men det handlar inte bara om pengar. Vi på Fornhöjden var klart missgynnande i det system som Socialdemokraterna hade före Vägval Stockholm 2008, fortsätter Lennart Mossberg.”
I mina reflexioner häromdagen antydde jag att det kan vara klokt att utgå från verkligheten i stället för den egna föreställningen om densamma.

Tänkvärt citat:
”Kommer du med lösningen, eller är du en del av problemet?”
(Kinesiskt ordspråk)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer