Reflexioner 2010:06

2010-02-12
Reflexioner 2010:06

Lite mer om hälsovalsmodellen från S, V och MP från i förrgår
Med nyfikenhet tittade jag på Radio Stockholm under eftermiddagen och ABC kl. 19.15 i förrgår för att höra hur den rödgröna stockholmsvarianten på Vårdval skulle beskrivas. Jag anade inte att jag så snabbt skulle få bekräftat att jag dragit rätt slutsatser i mina reflexioner tidigare samma dag. Så här sa Ingela Nylund Watz i ABC: ”…vi fördelar resurserna till vården rättvist utifrån hur sjukdomsbilden faktiskt ser ut för olika individer i vårt län. I övrigt är det inte sådär väldigt stora skillnader, det målas gärna upp så, men vi tycker att det är självklart att varje individ i Stockholms län ska ha rätt att välja vårdgivare, bestämma själv vart man vill gå.” De ersättningsmodeller efter behov som man talar om kommer, det är min kvalificerade gissning, att bli föremål för beslut innan valet i höst. Och då är det en allians majoritet som utrett, berett och beslutat. Och så ska det bli intressant att se om nuvarande opposition vill vara med och stödja förslaget.
Och så läste jag i Länstidningen Södertälje i går följande lärorika bild från vårdens verklighet:
”Oppositionens förslag från landstinget att byta ut vårdsystemet får kritik av verksamhetschef Lennart Mossberg på Fornhöjdens vårdcentrum. Han anser inte att Vårdval Stockholm, det nuvarande systemet, skulle missgynna det socioekonomiskt svaga området Fornhöjden.
– Det är bra att premiera svåra diagnoser, men det stämmer inte att det är svårt att bedriva bra och lönsam verksamhet i socialt utsatta områden, säger han.
– Jag förstår hur det tänker men det handlar inte bara om pengar. Vi på Fornhöjden var klart missgynnande i det system som Socialdemokraterna hade före Vägval Stockholm 2008, fortsätter Lennart Mossberg.”
I mina reflexioner häromdagen antydde jag att det kan vara klokt att utgå från verkligheten i stället för den egna föreställningen om densamma.

Tänkvärt citat:
”Kommer du med lösningen, eller är du en del av problemet?”
(Kinesiskt ordspråk)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin