Reflexioner 2010:06

2010-02-12
Reflexioner 2010:06

Lite mer om hälsovalsmodellen från S, V och MP från i förrgår
Med nyfikenhet tittade jag på Radio Stockholm under eftermiddagen och ABC kl. 19.15 i förrgår för att höra hur den rödgröna stockholmsvarianten på Vårdval skulle beskrivas. Jag anade inte att jag så snabbt skulle få bekräftat att jag dragit rätt slutsatser i mina reflexioner tidigare samma dag. Så här sa Ingela Nylund Watz i ABC: ”…vi fördelar resurserna till vården rättvist utifrån hur sjukdomsbilden faktiskt ser ut för olika individer i vårt län. I övrigt är det inte sådär väldigt stora skillnader, det målas gärna upp så, men vi tycker att det är självklart att varje individ i Stockholms län ska ha rätt att välja vårdgivare, bestämma själv vart man vill gå.” De ersättningsmodeller efter behov som man talar om kommer, det är min kvalificerade gissning, att bli föremål för beslut innan valet i höst. Och då är det en allians majoritet som utrett, berett och beslutat. Och så ska det bli intressant att se om nuvarande opposition vill vara med och stödja förslaget.
Och så läste jag i Länstidningen Södertälje i går följande lärorika bild från vårdens verklighet:
”Oppositionens förslag från landstinget att byta ut vårdsystemet får kritik av verksamhetschef Lennart Mossberg på Fornhöjdens vårdcentrum. Han anser inte att Vårdval Stockholm, det nuvarande systemet, skulle missgynna det socioekonomiskt svaga området Fornhöjden.
– Det är bra att premiera svåra diagnoser, men det stämmer inte att det är svårt att bedriva bra och lönsam verksamhet i socialt utsatta områden, säger han.
– Jag förstår hur det tänker men det handlar inte bara om pengar. Vi på Fornhöjden var klart missgynnande i det system som Socialdemokraterna hade före Vägval Stockholm 2008, fortsätter Lennart Mossberg.”
I mina reflexioner häromdagen antydde jag att det kan vara klokt att utgå från verkligheten i stället för den egna föreställningen om densamma.

Tänkvärt citat:
”Kommer du med lösningen, eller är du en del av problemet?”
(Kinesiskt ordspråk)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin