Reflexioner 2010:07

2010-02-26
Reflexioner 2010:07

Våga vara visionär!
I början av året läste jag en artikel i tidningen Dagen med rubriken ”Våga vara visionär”. I artikeln citeras en tysk kardinal. Han heter Walter Kasper. Och det här är citatet: ”I tider av kris och uppbrott krävs framför allt en vision. Enskilda, gemenskaper eller hela folk förmår överleva endast om den är burna av en vision och bär på en dröm”.
Året i år är valår. Och spekulationerna om hur det går för partierna kommer att sysselsätta ett stort antal krönikörer och tyckare. Vallöften kommer att staplas på varann, ifrågasättas och debatteras. Och det hjälper föga att blicka tillbaka på mandatperioden som inneburit en rad viktiga reformer som kommer att ha stor och positiv betydelse för många människor. Inte ens Sir Winston Churchill omvaldes. Och detta trots minst sagt historiska insatser till gagn för miljoner européer. Vad har då alliansministrarna och våra allianspartier att komma med?
Nu gäller det framtiden och inte den tid som gått, hur värdefulla insatserna än har varit. Jag vill våga vara visionär. Och frågan jag vill ställa är om det finns ett perspektiv bortom tredje söndagen i september i år för något annat är enbart mitt partis framgångar…?

Att bygga ett nytt universitetssjukhus är att våga vara visionär
I snart två år har jag i mitt politiska värv levt nära en vision som förkortas NKS. Det handlar om Nya Karolinska. I en lång rad kontakter med personer som verkar i och i närheten av hälso- och sjukvårdsverksamheter har jag i synnerhet det senaste året funnit att vårt initiativ med det nya universitetssjukhuset inlett ett visionärt utvecklingsarbete. Belägg för detta kommer från alla som får lite fördjupad information och därmed ny kunskap. Det handlar om långt mer än uppförandet av en byggnad på ca 335.000 kvadratmeter. Här har vi i Stockholms läns landsting en uppgift att föra vidare information och kunskap. I allt väsentligt är vi politiskt överens över block- och partigränser. Bara det är en vision när det handlar om stora framtidsfrågor.
Parallellt med planeringen av Nya Karolinska pågår ett arbete med byggnation på området som hittills kallats Norra Station. Titta lite närmare på det och du får en bild av att vi är många som vågar vara visionära i stockholmsregionen. Till visionen av Nya Karolinska och Norra Station hör, att här kommer om något decennium att finnas ett av världens mest framstående Life Science-centra.

Att öppna traditionellt svåröppnade dörrar är att våga vara visionär
Den allra senaste tiden har jag lärt mig av spännande kontakter i branscher som verkar tillsammans med oss i hälso- och sjukvården att vi behöver öppna en del dörrar till framtida samarbeten, dörrar som för många ter sig svåröppnade. Att dörrarna kan beskrivas som svåröppnade beror, tror jag, på att vi inte riktigt vågat öppna för visionära samtal om nya samarbetsområden. Jag har sagt och skrivit om detta förut. Jag är övertygad om att vi som verkar i landstingen behöver öppna först för dialog som sedan leder kan leda till djupt och brett samarbete inom forskning och utveckling. Allt till gagn för dagens och morgondagens patienter och skattebetalare. Dialogpartnern, inte förhandlingsparten, är industrin. Bland annat med tanke på hur snabbt utvecklingen går inom läkemedel och medicinsk teknik och därmed inom en av de mest angelägna välfärdssektorerna, så får vi inte schabbla bort möjligheter som ligger i ett öppet och ärligt samtal om nya samarbetsformer.

Tänkvärt citat:
”I visionslösheten växer hopplösheten”
(okänd tänkare)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin