Reflexioner 2010:07

2010-02-26
Reflexioner 2010:07

Våga vara visionär!
I början av året läste jag en artikel i tidningen Dagen med rubriken ”Våga vara visionär”. I artikeln citeras en tysk kardinal. Han heter Walter Kasper. Och det här är citatet: ”I tider av kris och uppbrott krävs framför allt en vision. Enskilda, gemenskaper eller hela folk förmår överleva endast om den är burna av en vision och bär på en dröm”.
Året i år är valår. Och spekulationerna om hur det går för partierna kommer att sysselsätta ett stort antal krönikörer och tyckare. Vallöften kommer att staplas på varann, ifrågasättas och debatteras. Och det hjälper föga att blicka tillbaka på mandatperioden som inneburit en rad viktiga reformer som kommer att ha stor och positiv betydelse för många människor. Inte ens Sir Winston Churchill omvaldes. Och detta trots minst sagt historiska insatser till gagn för miljoner européer. Vad har då alliansministrarna och våra allianspartier att komma med?
Nu gäller det framtiden och inte den tid som gått, hur värdefulla insatserna än har varit. Jag vill våga vara visionär. Och frågan jag vill ställa är om det finns ett perspektiv bortom tredje söndagen i september i år för något annat är enbart mitt partis framgångar…?

Att bygga ett nytt universitetssjukhus är att våga vara visionär
I snart två år har jag i mitt politiska värv levt nära en vision som förkortas NKS. Det handlar om Nya Karolinska. I en lång rad kontakter med personer som verkar i och i närheten av hälso- och sjukvårdsverksamheter har jag i synnerhet det senaste året funnit att vårt initiativ med det nya universitetssjukhuset inlett ett visionärt utvecklingsarbete. Belägg för detta kommer från alla som får lite fördjupad information och därmed ny kunskap. Det handlar om långt mer än uppförandet av en byggnad på ca 335.000 kvadratmeter. Här har vi i Stockholms läns landsting en uppgift att föra vidare information och kunskap. I allt väsentligt är vi politiskt överens över block- och partigränser. Bara det är en vision när det handlar om stora framtidsfrågor.
Parallellt med planeringen av Nya Karolinska pågår ett arbete med byggnation på området som hittills kallats Norra Station. Titta lite närmare på det och du får en bild av att vi är många som vågar vara visionära i stockholmsregionen. Till visionen av Nya Karolinska och Norra Station hör, att här kommer om något decennium att finnas ett av världens mest framstående Life Science-centra.

Att öppna traditionellt svåröppnade dörrar är att våga vara visionär
Den allra senaste tiden har jag lärt mig av spännande kontakter i branscher som verkar tillsammans med oss i hälso- och sjukvården att vi behöver öppna en del dörrar till framtida samarbeten, dörrar som för många ter sig svåröppnade. Att dörrarna kan beskrivas som svåröppnade beror, tror jag, på att vi inte riktigt vågat öppna för visionära samtal om nya samarbetsområden. Jag har sagt och skrivit om detta förut. Jag är övertygad om att vi som verkar i landstingen behöver öppna först för dialog som sedan leder kan leda till djupt och brett samarbete inom forskning och utveckling. Allt till gagn för dagens och morgondagens patienter och skattebetalare. Dialogpartnern, inte förhandlingsparten, är industrin. Bland annat med tanke på hur snabbt utvecklingen går inom läkemedel och medicinsk teknik och därmed inom en av de mest angelägna välfärdssektorerna, så får vi inte schabbla bort möjligheter som ligger i ett öppet och ärligt samtal om nya samarbetsformer.

Tänkvärt citat:
”I visionslösheten växer hopplösheten”
(okänd tänkare)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin