Reflexioner 2010:07

2010-02-26
Reflexioner 2010:07

Våga vara visionär!
I början av året läste jag en artikel i tidningen Dagen med rubriken ”Våga vara visionär”. I artikeln citeras en tysk kardinal. Han heter Walter Kasper. Och det här är citatet: ”I tider av kris och uppbrott krävs framför allt en vision. Enskilda, gemenskaper eller hela folk förmår överleva endast om den är burna av en vision och bär på en dröm”.
Året i år är valår. Och spekulationerna om hur det går för partierna kommer att sysselsätta ett stort antal krönikörer och tyckare. Vallöften kommer att staplas på varann, ifrågasättas och debatteras. Och det hjälper föga att blicka tillbaka på mandatperioden som inneburit en rad viktiga reformer som kommer att ha stor och positiv betydelse för många människor. Inte ens Sir Winston Churchill omvaldes. Och detta trots minst sagt historiska insatser till gagn för miljoner européer. Vad har då alliansministrarna och våra allianspartier att komma med?
Nu gäller det framtiden och inte den tid som gått, hur värdefulla insatserna än har varit. Jag vill våga vara visionär. Och frågan jag vill ställa är om det finns ett perspektiv bortom tredje söndagen i september i år för något annat är enbart mitt partis framgångar…?

Att bygga ett nytt universitetssjukhus är att våga vara visionär
I snart två år har jag i mitt politiska värv levt nära en vision som förkortas NKS. Det handlar om Nya Karolinska. I en lång rad kontakter med personer som verkar i och i närheten av hälso- och sjukvårdsverksamheter har jag i synnerhet det senaste året funnit att vårt initiativ med det nya universitetssjukhuset inlett ett visionärt utvecklingsarbete. Belägg för detta kommer från alla som får lite fördjupad information och därmed ny kunskap. Det handlar om långt mer än uppförandet av en byggnad på ca 335.000 kvadratmeter. Här har vi i Stockholms läns landsting en uppgift att föra vidare information och kunskap. I allt väsentligt är vi politiskt överens över block- och partigränser. Bara det är en vision när det handlar om stora framtidsfrågor.
Parallellt med planeringen av Nya Karolinska pågår ett arbete med byggnation på området som hittills kallats Norra Station. Titta lite närmare på det och du får en bild av att vi är många som vågar vara visionära i stockholmsregionen. Till visionen av Nya Karolinska och Norra Station hör, att här kommer om något decennium att finnas ett av världens mest framstående Life Science-centra.

Att öppna traditionellt svåröppnade dörrar är att våga vara visionär
Den allra senaste tiden har jag lärt mig av spännande kontakter i branscher som verkar tillsammans med oss i hälso- och sjukvården att vi behöver öppna en del dörrar till framtida samarbeten, dörrar som för många ter sig svåröppnade. Att dörrarna kan beskrivas som svåröppnade beror, tror jag, på att vi inte riktigt vågat öppna för visionära samtal om nya samarbetsområden. Jag har sagt och skrivit om detta förut. Jag är övertygad om att vi som verkar i landstingen behöver öppna först för dialog som sedan leder kan leda till djupt och brett samarbete inom forskning och utveckling. Allt till gagn för dagens och morgondagens patienter och skattebetalare. Dialogpartnern, inte förhandlingsparten, är industrin. Bland annat med tanke på hur snabbt utvecklingen går inom läkemedel och medicinsk teknik och därmed inom en av de mest angelägna välfärdssektorerna, så får vi inte schabbla bort möjligheter som ligger i ett öppet och ärligt samtal om nya samarbetsformer.

Tänkvärt citat:
”I visionslösheten växer hopplösheten”
(okänd tänkare)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer