Reflexioner 2010:08

2010-03-25
Reflexioner 2010:08

Längesedan sist
Det har hunnit gå en hel månad, sedan jag hörde av mig den här vägen senast. Den politiska vardagen och vardagen i övrigt har inte givit mig den nödvändiga tiden. Jag har reflekterat en hel del, men inte skrivit, som jag kanske borde. Men idag på våffeldagen blev det några minuter för nedtecknade reflexioner.

Allianskopiering av goda idéer
Häromveckan kunde vi notera, att statsministern, Fredrik Reinfeldt (M), vill för sitt parti satsa på trygghet i valrörelsen. Bra! Och nu väntar jag på att FP och C hakar på det tema som Göran Hägglund (KD) drivit några år: ”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.” Trygghetstemat känner inga mandatperiodgränser. Ta reda på vad socialminister Göran Hägglund (KD) levererat i form av propositioner under mandatperioden hittills och jag vågar påstå att ingen fackminister i alliansregeringen varit så leveransduglig. Komplettera det med äldre- och folkhälsominster Maria Larssons (KD) alla initiativ och lägg därtill kommun- och finansmarknadsmister Mats Odells (KD) förslag, så framstår inte bara alliansregeringen utan hela konungariket Sverige vara i stort behov av fortsatta kristdemokratiska idéer och initiativ. Och det handlar i hög grad om aktiviteter på trygghetstemat.
I början av mars i år så publicerade tidningen Expressen en debattartikel signerad Filippa Reinfeldt (M). Hennes artikel handlade om patientsäkerhet och betydelsen av att ha en nollvision i fråga om skador i vården. Jag vet inte om det framgått, men just patientsäkerhet är en fråga som jag och mitt parti drivit sedan början av detta årtusende i vårt landsting. Och inom kort kommer förslag om en ny Patientsäkerhetslag med socialministern, Göran Hägglund (KD) som initiativtagare och förverkligare. Ny och ny, vi har inte haft någon patientsäkerhetslag tidigare. (Och så nytt är det att mitt rättstavningsprogram tror att jag stavar fel när jag skriver om den. Men nu finns det i ordlistan…)
Och ett exempel till. Pia Lidwall (KD), gruppledare i Stockholms läns landsting tog för några år sedan initiativ till etablering av ett barn-hospice. Nu är beslutet fattat och snart kan verksamheten dra igång. När beslutet togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden togs, så var också moderaterna med på etablering. Det var inte så i början. Hade dom varit det, så kunde måhända verksamheten ha kunnat starta tidigare under mandatperioden. Uppenbarligen har vi goda idéer som smittar positivt. Vi känner oss stärkta, inte minst inför valrörelsen.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus och patientsäkerheten
I senaste landstingsfullmäktigemötet hade jag att besvara en interpellation om patientsäkerheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB. Och jag vill gärna dela med mig av mitt svar.
Under det senaste halvåret har patientsäkerheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB, varit höggradigt aktuell i olika media. Att patientsäkerhet uppmärksammas i media tycker jag generellt sett är av godo, däremot tycker jag, att det medieutrymme som barnsjukvården fått har varit oproportionerligt stort och då inte minst vid ALB. Dessutom har händelserna inom barnsjukvården ofta vinklats på ett för verksamheten och dess medarbetare olyckligt sätt. En bidragande orsak till medieintresset är säkert den händelse förra vintern som nyligen lett till ett åtalsbeslut mot en av sjukhusets narkosläkare.

ALB är en mycket stor verksamhet, som tar emot omkring 18 000 patienter i sluten vård och över 200~000 i öppen vård varje år. På ALB sköts också de allra svårast sjuka barnen i hela Stockholmsregionen och delar av Mälardalsregionen. I denna mycket stora verksamhet förekommer naturligtvis avvikelser, likaväl som avvikelser och brister förekommer i all verksamhet där människor är involverade.
Femton avvikelser årligen de två senaste åren inom ALB rapporterades, av chefläkaren, vidare till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Av dessa har merparten handlat om brister i läkemedelshanteringen, några har betecknats som risker och några har tyvärr lett till patientskada. De flesta anmälningarna har medfört att verksamheten fått berättigad kritik och krav på åtgärder från Socialstyrelsen. Den kritiken har verksamhetsföreträdarna tagit till sig och man har också vidtagit åtgärder, ofta långt innan Socialstyrelsens beslut kommit. Jag vill önska ledningen och medarbetarna vid ALB god fortsättning.

Ett av veckans glädjeämnen…
President Obama lyckades få sitt initiativ till en radikal sjukvårdsreform förverkligat i inledningen av den här veckan. Trettiotvå miljoner amerikaner kan med tillförsikt och ökad trygghet se framtiden an. För att ta nästa steg för att täcka in de återstående omkring femton miljonerna amerikaner krävs nog omval av Obama.
Jag har med intresse försökt följa debatten, inte minst via artiklar av Atul Gawande, som bl.a. publicerat sig i The New Yorker. Läs mer på hans hemsida, ett bra tips inför veckoslutet och våren. http://gawande.com/


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin