Reflexioner 2010:08

2010-03-25
Reflexioner 2010:08

Längesedan sist
Det har hunnit gå en hel månad, sedan jag hörde av mig den här vägen senast. Den politiska vardagen och vardagen i övrigt har inte givit mig den nödvändiga tiden. Jag har reflekterat en hel del, men inte skrivit, som jag kanske borde. Men idag på våffeldagen blev det några minuter för nedtecknade reflexioner.

Allianskopiering av goda idéer
Häromveckan kunde vi notera, att statsministern, Fredrik Reinfeldt (M), vill för sitt parti satsa på trygghet i valrörelsen. Bra! Och nu väntar jag på att FP och C hakar på det tema som Göran Hägglund (KD) drivit några år: ”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.” Trygghetstemat känner inga mandatperiodgränser. Ta reda på vad socialminister Göran Hägglund (KD) levererat i form av propositioner under mandatperioden hittills och jag vågar påstå att ingen fackminister i alliansregeringen varit så leveransduglig. Komplettera det med äldre- och folkhälsominster Maria Larssons (KD) alla initiativ och lägg därtill kommun- och finansmarknadsmister Mats Odells (KD) förslag, så framstår inte bara alliansregeringen utan hela konungariket Sverige vara i stort behov av fortsatta kristdemokratiska idéer och initiativ. Och det handlar i hög grad om aktiviteter på trygghetstemat.
I början av mars i år så publicerade tidningen Expressen en debattartikel signerad Filippa Reinfeldt (M). Hennes artikel handlade om patientsäkerhet och betydelsen av att ha en nollvision i fråga om skador i vården. Jag vet inte om det framgått, men just patientsäkerhet är en fråga som jag och mitt parti drivit sedan början av detta årtusende i vårt landsting. Och inom kort kommer förslag om en ny Patientsäkerhetslag med socialministern, Göran Hägglund (KD) som initiativtagare och förverkligare. Ny och ny, vi har inte haft någon patientsäkerhetslag tidigare. (Och så nytt är det att mitt rättstavningsprogram tror att jag stavar fel när jag skriver om den. Men nu finns det i ordlistan…)
Och ett exempel till. Pia Lidwall (KD), gruppledare i Stockholms läns landsting tog för några år sedan initiativ till etablering av ett barn-hospice. Nu är beslutet fattat och snart kan verksamheten dra igång. När beslutet togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden togs, så var också moderaterna med på etablering. Det var inte så i början. Hade dom varit det, så kunde måhända verksamheten ha kunnat starta tidigare under mandatperioden. Uppenbarligen har vi goda idéer som smittar positivt. Vi känner oss stärkta, inte minst inför valrörelsen.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus och patientsäkerheten
I senaste landstingsfullmäktigemötet hade jag att besvara en interpellation om patientsäkerheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB. Och jag vill gärna dela med mig av mitt svar.
Under det senaste halvåret har patientsäkerheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB, varit höggradigt aktuell i olika media. Att patientsäkerhet uppmärksammas i media tycker jag generellt sett är av godo, däremot tycker jag, att det medieutrymme som barnsjukvården fått har varit oproportionerligt stort och då inte minst vid ALB. Dessutom har händelserna inom barnsjukvården ofta vinklats på ett för verksamheten och dess medarbetare olyckligt sätt. En bidragande orsak till medieintresset är säkert den händelse förra vintern som nyligen lett till ett åtalsbeslut mot en av sjukhusets narkosläkare.

ALB är en mycket stor verksamhet, som tar emot omkring 18 000 patienter i sluten vård och över 200~000 i öppen vård varje år. På ALB sköts också de allra svårast sjuka barnen i hela Stockholmsregionen och delar av Mälardalsregionen. I denna mycket stora verksamhet förekommer naturligtvis avvikelser, likaväl som avvikelser och brister förekommer i all verksamhet där människor är involverade.
Femton avvikelser årligen de två senaste åren inom ALB rapporterades, av chefläkaren, vidare till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Av dessa har merparten handlat om brister i läkemedelshanteringen, några har betecknats som risker och några har tyvärr lett till patientskada. De flesta anmälningarna har medfört att verksamheten fått berättigad kritik och krav på åtgärder från Socialstyrelsen. Den kritiken har verksamhetsföreträdarna tagit till sig och man har också vidtagit åtgärder, ofta långt innan Socialstyrelsens beslut kommit. Jag vill önska ledningen och medarbetarna vid ALB god fortsättning.

Ett av veckans glädjeämnen…
President Obama lyckades få sitt initiativ till en radikal sjukvårdsreform förverkligat i inledningen av den här veckan. Trettiotvå miljoner amerikaner kan med tillförsikt och ökad trygghet se framtiden an. För att ta nästa steg för att täcka in de återstående omkring femton miljonerna amerikaner krävs nog omval av Obama.
Jag har med intresse försökt följa debatten, inte minst via artiklar av Atul Gawande, som bl.a. publicerat sig i The New Yorker. Läs mer på hans hemsida, ett bra tips inför veckoslutet och våren. http://gawande.com/


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin