Reflexioner 2010:09

2010-04-01
Reflexioner 2010:09

”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.”
Alliansregeringen fortsätter på trygghetstemat, som har Göran Hägglund, KD, som initiativtagare. Mediekommentarerna i går att de senaste s.k. utspelen från alliansregeringen skulle vara gamla kopior av socialdemokratisk politik kan ge intryck av att man inte har något nytt att komma med. Den väsentliga skillnaden är att nu händer det. De satsningar som meddelats den senaste tiden berör alla i samhället. Barn, unga, pensionärer och personer mitt i livet har regeringens fokus. Det visar en heltäckande politik, som nu måste följas av motsvarande ansvar för oss som valt landstingen och kommunerna för våra politiska strävanden.
Görans Hägglunds brännpunktsartikel i dagens Svenska Dagbladet är ännu ett inlägg i trygghetsdebatten.

Läkarutbildning i Örebro
Jag har all förståelse för glädjen i Örebro över Högskoleverkets beslut att godkänna att läkarutbildning får bedrivas vid Örebro Universitet. Jag hoppas, att den kan leda till vad som kommer till uttryck i lokala politikers uttalanden. Själv får jag väl bekänna, att jag inte ännu är övertygad om att de positiva uttrycken i längden är bra. Borde jag inte glädja mig åt att fler läkare utbildas? På den frågan är svaret ja, om det inte leder till neddragningar av antalet platser till läkarutbildningen vid Karolinska Institutet till exempel. Om det har inget sagts i veckan, som jag kunnat observera. Sverige är för litet för att fragmentisera en så viktig utbildning som läkarutbildningen är. Det är med stort intresse jag ser fram emot platstilldelningen i hela landet och inte enbart för Örebros del.

Och så vill jag naturligtvis önska alla mina reflexionsläsare en fin påskhelg.

Tänkvärt citat:
”Politics is not a business. It´s a mission. It´s about making peoples´s lives better”
(President Barack Obama)


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin