Reflexioner 2010:09

2010-04-01
Reflexioner 2010:09

”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.”
Alliansregeringen fortsätter på trygghetstemat, som har Göran Hägglund, KD, som initiativtagare. Mediekommentarerna i går att de senaste s.k. utspelen från alliansregeringen skulle vara gamla kopior av socialdemokratisk politik kan ge intryck av att man inte har något nytt att komma med. Den väsentliga skillnaden är att nu händer det. De satsningar som meddelats den senaste tiden berör alla i samhället. Barn, unga, pensionärer och personer mitt i livet har regeringens fokus. Det visar en heltäckande politik, som nu måste följas av motsvarande ansvar för oss som valt landstingen och kommunerna för våra politiska strävanden.
Görans Hägglunds brännpunktsartikel i dagens Svenska Dagbladet är ännu ett inlägg i trygghetsdebatten.

Läkarutbildning i Örebro
Jag har all förståelse för glädjen i Örebro över Högskoleverkets beslut att godkänna att läkarutbildning får bedrivas vid Örebro Universitet. Jag hoppas, att den kan leda till vad som kommer till uttryck i lokala politikers uttalanden. Själv får jag väl bekänna, att jag inte ännu är övertygad om att de positiva uttrycken i längden är bra. Borde jag inte glädja mig åt att fler läkare utbildas? På den frågan är svaret ja, om det inte leder till neddragningar av antalet platser till läkarutbildningen vid Karolinska Institutet till exempel. Om det har inget sagts i veckan, som jag kunnat observera. Sverige är för litet för att fragmentisera en så viktig utbildning som läkarutbildningen är. Det är med stort intresse jag ser fram emot platstilldelningen i hela landet och inte enbart för Örebros del.

Och så vill jag naturligtvis önska alla mina reflexionsläsare en fin påskhelg.

Tänkvärt citat:
”Politics is not a business. It´s a mission. It´s about making peoples´s lives better”
(President Barack Obama)


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin