Reflexioner 2010:10

2010-04-14
Reflexioner 2010:10

”Propaganda i skrytvalstakt”
Igår var det landstingsfullmäktige i nästan tolv timmar. Mest tid ägnade vi åt årsredovisningen för 2009 med åtföljande revisionsrapporter.
Alla siffror pekar åt rätt håll. Patienter och resenärer är alltmer och i ökande grad nöjda. Personalens nöjdhetsmätningar pekar å rätt håll och sjukskrivningarna bland medarbetare minskar. Landstinget visar upp ett ekonomiskt överskott på över en miljard och det är mer än 300 miljoner bättre än budget. Allt detta går lätt att utläsa i 2009 års årsredovisning. Men ändå så betecknades inläggen från alliansföreträdarna som propaganda och skrytvals. Resultaten behöver ingen särskild tolkning. Fakta är fakta, klartext är klartext.
Under mandatperioden har länet ökat med mer än etthundra tusen invånare (efter 2004 har länet växt med 146~000 invånare, dvs. lika mycket som Linköping har invånare).
Jag får erkänna, att jag inte hade förväntat mig några positiva omdömen från landstingets tre oppositionspartier. Jag vet, efter femton bokslutsdebatter i vårt landsting, att knappas något kan glädja en rödgrön opposition mer än borgerliga majoriteters underskott och revisionsanmärkningar. Oppositionen borde ändå ha kunnat ge något tacksamhetens omdöme om alla duktiga medarbetare och chefer. Det är fantastiskt att medarbetarna och cheferna kan prestera så fantastiska resultat – trots den ledning dom är utsatta för enligt oppositionen.
Krisåret 2009 blev ett framgångsår för Stockholms läns landsting, det blev ett framgångsår för patienter, resenärer, medarbetare och skattebetalare.

Ny gruppledare för socialdemokraterna – snart är Ilija landstingsråd
I går valdes Ilija Batljan till nytt landstingsråd och gruppledare för socialdemokraterna. Jag läser i Dagens Medicins nätupplaga att han är van vid blocköverskridande samarbete från sitt~tidigare uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen i Nynäshamn. Om de rödgröna vinner landstingsvalet tänker han fortsätta att satsa på breda politiska uppgörelser.
Någon höjning av landstingsskatten ser han inte heller framför sig. Om privata entreprenörer uttalar han sig positivt och vinst är inte heller något problem. Han älskar vinst, enligt en kommentar i Dagens Nyheter. Den 1 maj tillträder han och ersätter då Ingela Nyland-Watz som haft befattningen sedan slutet av 1999. Hon siktar på riksdagen i höstens val.
Det ser ut att kunna bli ett spännande ledarskifte i landstingets rödgröna opposition.

Tänkvärt citat:
”Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar.”
(Okänd tänkare)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin