Reflexioner 2010:10

2010-04-14
Reflexioner 2010:10

”Propaganda i skrytvalstakt”
Igår var det landstingsfullmäktige i nästan tolv timmar. Mest tid ägnade vi åt årsredovisningen för 2009 med åtföljande revisionsrapporter.
Alla siffror pekar åt rätt håll. Patienter och resenärer är alltmer och i ökande grad nöjda. Personalens nöjdhetsmätningar pekar å rätt håll och sjukskrivningarna bland medarbetare minskar. Landstinget visar upp ett ekonomiskt överskott på över en miljard och det är mer än 300 miljoner bättre än budget. Allt detta går lätt att utläsa i 2009 års årsredovisning. Men ändå så betecknades inläggen från alliansföreträdarna som propaganda och skrytvals. Resultaten behöver ingen särskild tolkning. Fakta är fakta, klartext är klartext.
Under mandatperioden har länet ökat med mer än etthundra tusen invånare (efter 2004 har länet växt med 146~000 invånare, dvs. lika mycket som Linköping har invånare).
Jag får erkänna, att jag inte hade förväntat mig några positiva omdömen från landstingets tre oppositionspartier. Jag vet, efter femton bokslutsdebatter i vårt landsting, att knappas något kan glädja en rödgrön opposition mer än borgerliga majoriteters underskott och revisionsanmärkningar. Oppositionen borde ändå ha kunnat ge något tacksamhetens omdöme om alla duktiga medarbetare och chefer. Det är fantastiskt att medarbetarna och cheferna kan prestera så fantastiska resultat – trots den ledning dom är utsatta för enligt oppositionen.
Krisåret 2009 blev ett framgångsår för Stockholms läns landsting, det blev ett framgångsår för patienter, resenärer, medarbetare och skattebetalare.

Ny gruppledare för socialdemokraterna – snart är Ilija landstingsråd
I går valdes Ilija Batljan till nytt landstingsråd och gruppledare för socialdemokraterna. Jag läser i Dagens Medicins nätupplaga att han är van vid blocköverskridande samarbete från sitt~tidigare uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen i Nynäshamn. Om de rödgröna vinner landstingsvalet tänker han fortsätta att satsa på breda politiska uppgörelser.
Någon höjning av landstingsskatten ser han inte heller framför sig. Om privata entreprenörer uttalar han sig positivt och vinst är inte heller något problem. Han älskar vinst, enligt en kommentar i Dagens Nyheter. Den 1 maj tillträder han och ersätter då Ingela Nyland-Watz som haft befattningen sedan slutet av 1999. Hon siktar på riksdagen i höstens val.
Det ser ut att kunna bli ett spännande ledarskifte i landstingets rödgröna opposition.

Tänkvärt citat:
”Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar.”
(Okänd tänkare)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin