Reflexioner 2010:10

2010-04-14
Reflexioner 2010:10

”Propaganda i skrytvalstakt”
Igår var det landstingsfullmäktige i nästan tolv timmar. Mest tid ägnade vi åt årsredovisningen för 2009 med åtföljande revisionsrapporter.
Alla siffror pekar åt rätt håll. Patienter och resenärer är alltmer och i ökande grad nöjda. Personalens nöjdhetsmätningar pekar å rätt håll och sjukskrivningarna bland medarbetare minskar. Landstinget visar upp ett ekonomiskt överskott på över en miljard och det är mer än 300 miljoner bättre än budget. Allt detta går lätt att utläsa i 2009 års årsredovisning. Men ändå så betecknades inläggen från alliansföreträdarna som propaganda och skrytvals. Resultaten behöver ingen särskild tolkning. Fakta är fakta, klartext är klartext.
Under mandatperioden har länet ökat med mer än etthundra tusen invånare (efter 2004 har länet växt med 146~000 invånare, dvs. lika mycket som Linköping har invånare).
Jag får erkänna, att jag inte hade förväntat mig några positiva omdömen från landstingets tre oppositionspartier. Jag vet, efter femton bokslutsdebatter i vårt landsting, att knappas något kan glädja en rödgrön opposition mer än borgerliga majoriteters underskott och revisionsanmärkningar. Oppositionen borde ändå ha kunnat ge något tacksamhetens omdöme om alla duktiga medarbetare och chefer. Det är fantastiskt att medarbetarna och cheferna kan prestera så fantastiska resultat – trots den ledning dom är utsatta för enligt oppositionen.
Krisåret 2009 blev ett framgångsår för Stockholms läns landsting, det blev ett framgångsår för patienter, resenärer, medarbetare och skattebetalare.

Ny gruppledare för socialdemokraterna – snart är Ilija landstingsråd
I går valdes Ilija Batljan till nytt landstingsråd och gruppledare för socialdemokraterna. Jag läser i Dagens Medicins nätupplaga att han är van vid blocköverskridande samarbete från sitt~tidigare uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen i Nynäshamn. Om de rödgröna vinner landstingsvalet tänker han fortsätta att satsa på breda politiska uppgörelser.
Någon höjning av landstingsskatten ser han inte heller framför sig. Om privata entreprenörer uttalar han sig positivt och vinst är inte heller något problem. Han älskar vinst, enligt en kommentar i Dagens Nyheter. Den 1 maj tillträder han och ersätter då Ingela Nyland-Watz som haft befattningen sedan slutet av 1999. Hon siktar på riksdagen i höstens val.
Det ser ut att kunna bli ett spännande ledarskifte i landstingets rödgröna opposition.

Tänkvärt citat:
”Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar.”
(Okänd tänkare)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer