Reflexioner 2010:11

2010-04-22
Reflexioner 2010:11

Politik är inte att leka med
Jag tror inte att det blir någon folkomröstning om ”Förbifart Stockholm” som socialdemokraternas Mona, vänsterpartiets Lars och miljöpartiets Maria just kommit överens om. Tilltaget förstår jag, eftersom dom inte kan enas om sitt regeringsalternativs hållning i frågan. Men att deras kunskap var så till den grad skral om de lagliga förutsättningarna för genomförandet av en folkomröstning av den sort dom vill, hade jag inte trott. Mona har ju varit minister i ett ”oräkneligt” antal regeringar och åtminstone hon borde veta. Nu handlar det uppenbarligen mer om de rödgröna partiernas välfärd och inte stockholmarnas och då verkar man inte behöva ta verkligheten på allvar. Politik är inte att leda med och det hoppas jag att väljarna inser i höst och ger Alliansen fortsatt regeringsförtroende.

”Miljöpartiet visar korten”
Jag har lånat rubriken till det här avsnittet från Dagens Medicin i går. Nu ska vi se vilka kort MP ska spela ut i förhandlingarna med S och V. ”Satsa mer på folkhälsa” är det första kortet. Vid en votering med alla partier närvarande i en beslutande församling, så skulle MP inte sticka ut. Jo, man föreslår en myndighet till eller i varje fall en ”folkhälsokommission”. Frågan är om statliga kommissioner ger förbättrad hälsa. Knapert med evidens, påstår jag.
Det andra kortet skulle vara att underlätta för ideella och idéburna organisationer att driva sjukvård. Det uppfattar jag som en ny tanke, eftersom jag inte kunnat märka av någon tendens i den riktningen när man delat makten med S och V i Stockholms läns landsting under tre perioder sedan slutet av 80-talet. Om man lyckas få med sig S och V på den linjen återstår att se. Men MP välkomna till en politisk linje som jag och kristdemokraterna sökt värna och verka för sedan vi etablerade oss i Stockholms läns landsting 1991.
Och det tredje kortet känner vi igen, nämligen ”öppna för mer offentlig finansiering av alternativmedicin”. Frågan till MP blir: Kräver ni evidens för förverkligandet?

Nu kommer patientsäkerhetslagen
I början av veckan fick riksdagen regeringens proposition ”Patientsäkerhet och tillsyn”. Jag välkomnar den nya lagen och känner tacksamhet till alliansregeringen, som sett till att frågorna utretts och att man nu lägger fram förslaget, som främst kommer att gynna patienter och närstående. Nu förtydligas att ansvaret för en utvecklande säkerhetskultur etableras och hålls vid liv ligger hos vårdgivarna. Ansvaret vidgas jämfört med dagens situation, och det är bra. Att Expressen i påskhelgen hade kritik att rikta mot den nya lagen är snarast ett tecken på att regeringen är på rätt väg. Det blir svårare för tabloiderna att hänga ut enskilda läkare och sjuksköterskor. Det kanske i sig kan bidra till ökad patientsäkerhet.
Socialministern inleder med några rader om propositionens huvudsakliga innehåll och skriver bl.a. ”Den nya lager innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att till Socialstyrelsens rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.”
Ett stort tack riktas till Göran Hägglund (KD)! God fortsättning!

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men skapar ett liv av det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin