Reflexioner 2010:11

2010-04-22
Reflexioner 2010:11

Politik är inte att leka med
Jag tror inte att det blir någon folkomröstning om ”Förbifart Stockholm” som socialdemokraternas Mona, vänsterpartiets Lars och miljöpartiets Maria just kommit överens om. Tilltaget förstår jag, eftersom dom inte kan enas om sitt regeringsalternativs hållning i frågan. Men att deras kunskap var så till den grad skral om de lagliga förutsättningarna för genomförandet av en folkomröstning av den sort dom vill, hade jag inte trott. Mona har ju varit minister i ett ”oräkneligt” antal regeringar och åtminstone hon borde veta. Nu handlar det uppenbarligen mer om de rödgröna partiernas välfärd och inte stockholmarnas och då verkar man inte behöva ta verkligheten på allvar. Politik är inte att leda med och det hoppas jag att väljarna inser i höst och ger Alliansen fortsatt regeringsförtroende.

”Miljöpartiet visar korten”
Jag har lånat rubriken till det här avsnittet från Dagens Medicin i går. Nu ska vi se vilka kort MP ska spela ut i förhandlingarna med S och V. ”Satsa mer på folkhälsa” är det första kortet. Vid en votering med alla partier närvarande i en beslutande församling, så skulle MP inte sticka ut. Jo, man föreslår en myndighet till eller i varje fall en ”folkhälsokommission”. Frågan är om statliga kommissioner ger förbättrad hälsa. Knapert med evidens, påstår jag.
Det andra kortet skulle vara att underlätta för ideella och idéburna organisationer att driva sjukvård. Det uppfattar jag som en ny tanke, eftersom jag inte kunnat märka av någon tendens i den riktningen när man delat makten med S och V i Stockholms läns landsting under tre perioder sedan slutet av 80-talet. Om man lyckas få med sig S och V på den linjen återstår att se. Men MP välkomna till en politisk linje som jag och kristdemokraterna sökt värna och verka för sedan vi etablerade oss i Stockholms läns landsting 1991.
Och det tredje kortet känner vi igen, nämligen ”öppna för mer offentlig finansiering av alternativmedicin”. Frågan till MP blir: Kräver ni evidens för förverkligandet?

Nu kommer patientsäkerhetslagen
I början av veckan fick riksdagen regeringens proposition ”Patientsäkerhet och tillsyn”. Jag välkomnar den nya lagen och känner tacksamhet till alliansregeringen, som sett till att frågorna utretts och att man nu lägger fram förslaget, som främst kommer att gynna patienter och närstående. Nu förtydligas att ansvaret för en utvecklande säkerhetskultur etableras och hålls vid liv ligger hos vårdgivarna. Ansvaret vidgas jämfört med dagens situation, och det är bra. Att Expressen i påskhelgen hade kritik att rikta mot den nya lagen är snarast ett tecken på att regeringen är på rätt väg. Det blir svårare för tabloiderna att hänga ut enskilda läkare och sjuksköterskor. Det kanske i sig kan bidra till ökad patientsäkerhet.
Socialministern inleder med några rader om propositionens huvudsakliga innehåll och skriver bl.a. ”Den nya lager innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att till Socialstyrelsens rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.”
Ett stort tack riktas till Göran Hägglund (KD)! God fortsättning!

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men skapar ett liv av det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer