Reflexioner 2010:11

2010-04-22
Reflexioner 2010:11

Politik är inte att leka med
Jag tror inte att det blir någon folkomröstning om ”Förbifart Stockholm” som socialdemokraternas Mona, vänsterpartiets Lars och miljöpartiets Maria just kommit överens om. Tilltaget förstår jag, eftersom dom inte kan enas om sitt regeringsalternativs hållning i frågan. Men att deras kunskap var så till den grad skral om de lagliga förutsättningarna för genomförandet av en folkomröstning av den sort dom vill, hade jag inte trott. Mona har ju varit minister i ett ”oräkneligt” antal regeringar och åtminstone hon borde veta. Nu handlar det uppenbarligen mer om de rödgröna partiernas välfärd och inte stockholmarnas och då verkar man inte behöva ta verkligheten på allvar. Politik är inte att leda med och det hoppas jag att väljarna inser i höst och ger Alliansen fortsatt regeringsförtroende.

”Miljöpartiet visar korten”
Jag har lånat rubriken till det här avsnittet från Dagens Medicin i går. Nu ska vi se vilka kort MP ska spela ut i förhandlingarna med S och V. ”Satsa mer på folkhälsa” är det första kortet. Vid en votering med alla partier närvarande i en beslutande församling, så skulle MP inte sticka ut. Jo, man föreslår en myndighet till eller i varje fall en ”folkhälsokommission”. Frågan är om statliga kommissioner ger förbättrad hälsa. Knapert med evidens, påstår jag.
Det andra kortet skulle vara att underlätta för ideella och idéburna organisationer att driva sjukvård. Det uppfattar jag som en ny tanke, eftersom jag inte kunnat märka av någon tendens i den riktningen när man delat makten med S och V i Stockholms läns landsting under tre perioder sedan slutet av 80-talet. Om man lyckas få med sig S och V på den linjen återstår att se. Men MP välkomna till en politisk linje som jag och kristdemokraterna sökt värna och verka för sedan vi etablerade oss i Stockholms läns landsting 1991.
Och det tredje kortet känner vi igen, nämligen ”öppna för mer offentlig finansiering av alternativmedicin”. Frågan till MP blir: Kräver ni evidens för förverkligandet?

Nu kommer patientsäkerhetslagen
I början av veckan fick riksdagen regeringens proposition ”Patientsäkerhet och tillsyn”. Jag välkomnar den nya lagen och känner tacksamhet till alliansregeringen, som sett till att frågorna utretts och att man nu lägger fram förslaget, som främst kommer att gynna patienter och närstående. Nu förtydligas att ansvaret för en utvecklande säkerhetskultur etableras och hålls vid liv ligger hos vårdgivarna. Ansvaret vidgas jämfört med dagens situation, och det är bra. Att Expressen i påskhelgen hade kritik att rikta mot den nya lagen är snarast ett tecken på att regeringen är på rätt väg. Det blir svårare för tabloiderna att hänga ut enskilda läkare och sjuksköterskor. Det kanske i sig kan bidra till ökad patientsäkerhet.
Socialministern inleder med några rader om propositionens huvudsakliga innehåll och skriver bl.a. ”Den nya lager innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att till Socialstyrelsens rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.”
Ett stort tack riktas till Göran Hägglund (KD)! God fortsättning!

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men skapar ett liv av det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin