Reflexioner 2010:11

2010-04-22
Reflexioner 2010:11

Politik är inte att leka med
Jag tror inte att det blir någon folkomröstning om ”Förbifart Stockholm” som socialdemokraternas Mona, vänsterpartiets Lars och miljöpartiets Maria just kommit överens om. Tilltaget förstår jag, eftersom dom inte kan enas om sitt regeringsalternativs hållning i frågan. Men att deras kunskap var så till den grad skral om de lagliga förutsättningarna för genomförandet av en folkomröstning av den sort dom vill, hade jag inte trott. Mona har ju varit minister i ett ”oräkneligt” antal regeringar och åtminstone hon borde veta. Nu handlar det uppenbarligen mer om de rödgröna partiernas välfärd och inte stockholmarnas och då verkar man inte behöva ta verkligheten på allvar. Politik är inte att leda med och det hoppas jag att väljarna inser i höst och ger Alliansen fortsatt regeringsförtroende.

”Miljöpartiet visar korten”
Jag har lånat rubriken till det här avsnittet från Dagens Medicin i går. Nu ska vi se vilka kort MP ska spela ut i förhandlingarna med S och V. ”Satsa mer på folkhälsa” är det första kortet. Vid en votering med alla partier närvarande i en beslutande församling, så skulle MP inte sticka ut. Jo, man föreslår en myndighet till eller i varje fall en ”folkhälsokommission”. Frågan är om statliga kommissioner ger förbättrad hälsa. Knapert med evidens, påstår jag.
Det andra kortet skulle vara att underlätta för ideella och idéburna organisationer att driva sjukvård. Det uppfattar jag som en ny tanke, eftersom jag inte kunnat märka av någon tendens i den riktningen när man delat makten med S och V i Stockholms läns landsting under tre perioder sedan slutet av 80-talet. Om man lyckas få med sig S och V på den linjen återstår att se. Men MP välkomna till en politisk linje som jag och kristdemokraterna sökt värna och verka för sedan vi etablerade oss i Stockholms läns landsting 1991.
Och det tredje kortet känner vi igen, nämligen ”öppna för mer offentlig finansiering av alternativmedicin”. Frågan till MP blir: Kräver ni evidens för förverkligandet?

Nu kommer patientsäkerhetslagen
I början av veckan fick riksdagen regeringens proposition ”Patientsäkerhet och tillsyn”. Jag välkomnar den nya lagen och känner tacksamhet till alliansregeringen, som sett till att frågorna utretts och att man nu lägger fram förslaget, som främst kommer att gynna patienter och närstående. Nu förtydligas att ansvaret för en utvecklande säkerhetskultur etableras och hålls vid liv ligger hos vårdgivarna. Ansvaret vidgas jämfört med dagens situation, och det är bra. Att Expressen i påskhelgen hade kritik att rikta mot den nya lagen är snarast ett tecken på att regeringen är på rätt väg. Det blir svårare för tabloiderna att hänga ut enskilda läkare och sjuksköterskor. Det kanske i sig kan bidra till ökad patientsäkerhet.
Socialministern inleder med några rader om propositionens huvudsakliga innehåll och skriver bl.a. ”Den nya lager innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att till Socialstyrelsens rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.”
Ett stort tack riktas till Göran Hägglund (KD)! God fortsättning!

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men skapar ett liv av det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin