Reflexioner 2010:12

Nu byggs Nya Karolinska
I tisdags beslutade landstingsfullmäktige att ett konsortium av svenska Skanska och brittiska Innisfree ska bygga och finansiera den byggnad som skall innehålla Nya Karolinska. Svenska Coore Service Management kommer att svara för service och underhåll. Stockholms läns landsting skall svara för vården.
Det finns bred politisk enighet om tillkomsten, dimensioneringen och utförandet av det nya universitetssjukhuset. Inför beslutet i fullmäktige i tisdags demonstrerade oppositionen med den nye socialdemokratiske gruppledaren Ilija Batljan sitt motstånd mot Offentlig Privat Samverkan, OPS. Det skedde framför allt genom att misstänkliggöra både landstingsalliansen som tjänstemännen för att inte informera korrekt om kostnaderna för investeringen. Man ifrågasatte också fullmäktiges beslut om sekretessbeläggning av vissa uppgifter om produktionsbolagets upplåning och räntor mm.

Med självvalda antaganden kan mycket visas men inte bevisas. Jag har hittills inte hört talas om ifrågasättande av att SL kommer att betala omkring 120 miljarder för driften av kollektivtrafiken de närmaste 25-30 åren och landstinget har inte heller ifrågasatt trafikaktörernas upplåningsräntor eller vinstmarginaler. Det landstinget betalar i form av vederlag för de investeringar och tjänster som utförs skall ligga inom de ramar som landstinget kan godkänna. Jag påstår att så är fallet såväl för Nya Karolinska som för kollektivtrafiken.

När det gäller uppförandet av Nya Karolinska beslutade landstingsfullmäktige i april och juni 2008 de ramar som vi hade att hålla oss inom. Dessa ramar håller. Då beräknades byggnadsinvesteringen till ca 14,1 miljarder, plus minus 10 procent. När det gäller service och underhåll har betalningsnivån förhandlats till en nivå som kan anses rimlig för den 25 års åtagande som är aktuellt för projektet.
Det förtjänar att påpekas, att de av oppositionen ifrågasatta räntenivåerna kan omförhandlas vid den tidpunkt landstinget väljer. Den uppgiften finns inte i oppositionens agerande, troligen för att då faller argumentationen platt. Efter ett presseminarium i onsdags förmiddag uttalades detta klart av Skanskas vd och publicerades bl.a. av ABC.

Det finns god och väl dokumenterad evidens för att OPS fungerar väl i fråga om att hålla tid för byggnation och i fråga om beställt utförande och kvalitet. Och detta gäller inte minst OPS-projekt som Skanska svarat för framför allt i England och USA.
Kan det vara så enkelt, att landstingsoppositionen är rädda för att landstingsalliansen skulle lyckas väl?

För initierad och korrekt information, använd länken: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Tänkvärt citat:
”Det är bara en sak jag är säker på och det är att det finns mycket lite som man kan vara säker på.”(Somerset Maugham)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer