Reflexioner 2010:12

Nu byggs Nya Karolinska
I tisdags beslutade landstingsfullmäktige att ett konsortium av svenska Skanska och brittiska Innisfree ska bygga och finansiera den byggnad som skall innehålla Nya Karolinska. Svenska Coore Service Management kommer att svara för service och underhåll. Stockholms läns landsting skall svara för vården.
Det finns bred politisk enighet om tillkomsten, dimensioneringen och utförandet av det nya universitetssjukhuset. Inför beslutet i fullmäktige i tisdags demonstrerade oppositionen med den nye socialdemokratiske gruppledaren Ilija Batljan sitt motstånd mot Offentlig Privat Samverkan, OPS. Det skedde framför allt genom att misstänkliggöra både landstingsalliansen som tjänstemännen för att inte informera korrekt om kostnaderna för investeringen. Man ifrågasatte också fullmäktiges beslut om sekretessbeläggning av vissa uppgifter om produktionsbolagets upplåning och räntor mm.

Med självvalda antaganden kan mycket visas men inte bevisas. Jag har hittills inte hört talas om ifrågasättande av att SL kommer att betala omkring 120 miljarder för driften av kollektivtrafiken de närmaste 25-30 åren och landstinget har inte heller ifrågasatt trafikaktörernas upplåningsräntor eller vinstmarginaler. Det landstinget betalar i form av vederlag för de investeringar och tjänster som utförs skall ligga inom de ramar som landstinget kan godkänna. Jag påstår att så är fallet såväl för Nya Karolinska som för kollektivtrafiken.

När det gäller uppförandet av Nya Karolinska beslutade landstingsfullmäktige i april och juni 2008 de ramar som vi hade att hålla oss inom. Dessa ramar håller. Då beräknades byggnadsinvesteringen till ca 14,1 miljarder, plus minus 10 procent. När det gäller service och underhåll har betalningsnivån förhandlats till en nivå som kan anses rimlig för den 25 års åtagande som är aktuellt för projektet.
Det förtjänar att påpekas, att de av oppositionen ifrågasatta räntenivåerna kan omförhandlas vid den tidpunkt landstinget väljer. Den uppgiften finns inte i oppositionens agerande, troligen för att då faller argumentationen platt. Efter ett presseminarium i onsdags förmiddag uttalades detta klart av Skanskas vd och publicerades bl.a. av ABC.

Det finns god och väl dokumenterad evidens för att OPS fungerar väl i fråga om att hålla tid för byggnation och i fråga om beställt utförande och kvalitet. Och detta gäller inte minst OPS-projekt som Skanska svarat för framför allt i England och USA.
Kan det vara så enkelt, att landstingsoppositionen är rädda för att landstingsalliansen skulle lyckas väl?

För initierad och korrekt information, använd länken: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Tänkvärt citat:
”Det är bara en sak jag är säker på och det är att det finns mycket lite som man kan vara säker på.”(Somerset Maugham)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin