Reflexioner 2010:12

Nu byggs Nya Karolinska
I tisdags beslutade landstingsfullmäktige att ett konsortium av svenska Skanska och brittiska Innisfree ska bygga och finansiera den byggnad som skall innehålla Nya Karolinska. Svenska Coore Service Management kommer att svara för service och underhåll. Stockholms läns landsting skall svara för vården.
Det finns bred politisk enighet om tillkomsten, dimensioneringen och utförandet av det nya universitetssjukhuset. Inför beslutet i fullmäktige i tisdags demonstrerade oppositionen med den nye socialdemokratiske gruppledaren Ilija Batljan sitt motstånd mot Offentlig Privat Samverkan, OPS. Det skedde framför allt genom att misstänkliggöra både landstingsalliansen som tjänstemännen för att inte informera korrekt om kostnaderna för investeringen. Man ifrågasatte också fullmäktiges beslut om sekretessbeläggning av vissa uppgifter om produktionsbolagets upplåning och räntor mm.

Med självvalda antaganden kan mycket visas men inte bevisas. Jag har hittills inte hört talas om ifrågasättande av att SL kommer att betala omkring 120 miljarder för driften av kollektivtrafiken de närmaste 25-30 åren och landstinget har inte heller ifrågasatt trafikaktörernas upplåningsräntor eller vinstmarginaler. Det landstinget betalar i form av vederlag för de investeringar och tjänster som utförs skall ligga inom de ramar som landstinget kan godkänna. Jag påstår att så är fallet såväl för Nya Karolinska som för kollektivtrafiken.

När det gäller uppförandet av Nya Karolinska beslutade landstingsfullmäktige i april och juni 2008 de ramar som vi hade att hålla oss inom. Dessa ramar håller. Då beräknades byggnadsinvesteringen till ca 14,1 miljarder, plus minus 10 procent. När det gäller service och underhåll har betalningsnivån förhandlats till en nivå som kan anses rimlig för den 25 års åtagande som är aktuellt för projektet.
Det förtjänar att påpekas, att de av oppositionen ifrågasatta räntenivåerna kan omförhandlas vid den tidpunkt landstinget väljer. Den uppgiften finns inte i oppositionens agerande, troligen för att då faller argumentationen platt. Efter ett presseminarium i onsdags förmiddag uttalades detta klart av Skanskas vd och publicerades bl.a. av ABC.

Det finns god och väl dokumenterad evidens för att OPS fungerar väl i fråga om att hålla tid för byggnation och i fråga om beställt utförande och kvalitet. Och detta gäller inte minst OPS-projekt som Skanska svarat för framför allt i England och USA.
Kan det vara så enkelt, att landstingsoppositionen är rädda för att landstingsalliansen skulle lyckas väl?

För initierad och korrekt information, använd länken: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Tänkvärt citat:
”Det är bara en sak jag är säker på och det är att det finns mycket lite som man kan vara säker på.”(Somerset Maugham)


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin