Reflexioner 2010:13

Sjukhusmaten blir en valfråga (S)
I en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet idag lanserar Ilija Batljan, socialdemokraternas nye gruppledare, att sjukhusmaten skall bli en valfråga. Ett nytt koncept skall lanseras, ”hälsokök”. I en interpellationsdebatt i fullmäktige i går så framförde Miljöpartiets landstingsråd Raymond Wigg därutöver en idé om à la cartemat på sjukhusen. Jag gissar att (V) hänger på eftersom man väl avser att hålla ihop det rödgröna alternativet.

Intressanta tankar och idéer så länge de lanseras i rubrik- och slagordsform. Idén med hälsokök förefaller bygga på produktionskök ska finnas i alla våra sjukhus. Hittills har jag uppfattat att MP är ensamma om den idén. Övriga partier var överens om en ordning som initierades under den senaste S-ledda landstingsmajoriteten och som resulterade i en upphandling av sjukhusmaten. Resultatet av upphandlingen som blev känt för knappt ett år sedan och därefter har det handlat mer om matens kvalitet och utseende och mindre om hur och var den skall produceras.
Det ska bli spännande att ta del av det nya rödgröna konceptet, som till skillnad från dagens sjukhusmat, skall vara ”riktig mat” enligt S-utspelet i dagens tidning. Hur många kök som behövs, hur många kockar som behövs, hur mycket serveringspersonal som behövs, hur många och stora kyl- och frysrum som behövs och hur mycket det kommer att kosta finns inga besked om. Frågan är väl om det någonsin blir några klarläggande besked.

Att sjukhusmaten ska ha hög kvalitet, är en vital del av vård och omhändertagande, att det skall finnas goda valmöjligheter för patienterna om innehåll och serveringstider och att kostnaderna skall vara rimliga finns ingen politisk oenighet om.

Tänkvärt citat:
”Politiker tänker mer än vanliga människor. Dom tänker ungefär en halvtimme om dagen.”
(Gisle, 8 år)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin