Reflexioner 2010:14

Jag fick ett mail om kommunmaten i Nynäshamn

Häromdagen fick jag ett mail från Sara Frykman, gruppledare för kristdemokraterna i Nynäshamns kommun, dvs. den kommun som nye S-gruppledaren i landstinget, Ilija Batjlan varit kommunalråd i under några år de senaste mandatperioderna. Så här skrev Sara bl.a.
”Jag har själv lyft fram maten som en betydelsefull komponent i det hälsofrämjande arbetet ett otal gånger, både för de äldre, oavsett om de bor hemma eller i särskilt boende och för våra skolbarn. Varenda förslag till god = bättre nutrition, både för gamla eller unga, har avslagits utan pardon. Jag har också tagit upp detta med ”stjärnkockar” som en inledande inspiration för ett annat tänk i distribution av mat – avslag. Vi har en restaurangskola i kommunen – jag har föreslagit en samverkan – avslag! Senast hade vi debatt om detta i Kf för drygt en vecka sedan, som just handlade om närproduktion och tillagningskök i skolorna, ett medborgarförslag. Allt har (s) sagt nej till. Ilija har lovat att Nynäshamn ska vara Sveriges Florida för de äldre. Här finns knappast någon valfrihet våra äldre. De viktiga kvalitetsfaktorerna som social samvaro och aktiviteter och ”maten” får sämsta betyg.”

Är det så att talesättet ”mycket snack och lite verkstad” är symptomatiskt för agerandet? Detta på tal om att socialdemokraterna i landstinget ska lansera sjukhusmaten som valfråga.

Idag hände det

Idag har jag haft tillfälle att vara med om invigningen av Karolinska Institutet Science Park, ett av Sveriges ledande Life Science-kluster. Det här är ett gemensamt projekt av KI, Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. I sammanhanget utvecklas en samverkan med SciLifeLab i Uppsala. I de nya byggnaderna samsas avancerad akademisk verksamhet med näringslivet. Det är bara att gratulera Sverige och svenskarna. Landstinget finns också med på ett hörn.

Och mer blir det

I en bilaga till en av Stockholms riksmorgontidningar i morgon finns mer att läsa, både om KI Science Park och de kommande investeringarna i gränslandet mellan Stockholm och Solna. Det är flera forsknings- och utvecklingsbyggnader och ett nytt universitetssjukhus. När svenskarna går till val 2018, då är ett av världens mest framstående och kompletta Life Science-kluster på plats. Och mitt i allt detta Nya Karolinska. Att få delta och medverka är en ynnest.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin