Reflexioner 2010:15

Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning

Den vänsterinitierade stormen mot upphandlingen av Nya Karolinska är onödigt uppblåst, tycker jag. Aftonbladets och Expressens ledarsidor vid några tillfällen tappat sans och saklig kritik.
Det är angeläget att OPS-upphandlingen granskas, men det bör ske på sakliga grunder. Det anser jag inte har skett i det här fallet. Det kommer att visa sig i den gruppledaröverläggning som finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd inbjudit till den 1 juni. Jag vågar hysa gott hopp om att det ska gå att hitta en lösning som det kan bli en bred politisk uppslutning bakom. Det är projektet och länets invånare värda.
Att gå så långt som chefredaktören för Dagens Medicin föreslår i veckoutgåvans ledarartikel, nämligen att göra om upphandlingen, är helt orealistiskt. Och det handlar inte om att ge upp någon prestige. Det handlar om att våga möta verkligheten på saklig grund. Och den sakliga grunden erbjuder det beslutsunderlag som landstingsfullmäktige hade för några veckor sedan.
Och det handlar inte heller om att ”backa bandet” och sätta sig ner med oppositionen. Det handlar hela tiden om att steg för steg se och agera framåt. Jag har sagt det förut och kan säga det igen. När socialdemokraterna ledde landstingets majoritet förra mandatperioden, så sköttes NKS-frågorna bra och lyckades bibehålla en mycket bred politisk uppslutning. Det är det arbetet landstingsalliansen vill fortsätta och fullfölja.

Jag har fått ett spännande uppdrag

För en vecka sedan fick jag ett utredningsuppdrag av Finansdepartementet. Dagens Samhälle skriver om det på sista sidan i dagens utgåva. Det är en parlamentarisk utredning och inom ett par veckor får vi veta vilka personer det blir som kommer att delta. Det blir tre från S, två från M och en från vart och ett av övriga riksdagspartier.
Utredningen ska bl.a. utreda lagstiftningen om kommunalt partistöd, analysera behovet av att införa bättre möjligheter för staten att hantera en allvarlig kris i ett landsting eller en kommun, utreda kommunal samverkan och särskilt analysera förslaget om gemensam styrelse, utreda behovet av att formalisera bildandet av nya styrande majoriteter i kommuner och landsting, analysera för- och nackdelar med att i lagstiftning tydliggöra kommunalrådens roll, överväga behovet av en reglering kring beslutsfattande på distans och ta ställning till direktvalda områdesstyrelser eller nämnder. Vi ska också överväga om våra förslag småningom bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting. Vi har tiden fram till 1 maj 2012 på oss.

Tänkvärt citat:
”Meningen med det mänskliga livet är att tjäna, visa medkänsla och en vilja att hjälpa andra.”
(Dr. Albert Schweitzer)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin