Reflexioner 2010:15

Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning

Den vänsterinitierade stormen mot upphandlingen av Nya Karolinska är onödigt uppblåst, tycker jag. Aftonbladets och Expressens ledarsidor vid några tillfällen tappat sans och saklig kritik.
Det är angeläget att OPS-upphandlingen granskas, men det bör ske på sakliga grunder. Det anser jag inte har skett i det här fallet. Det kommer att visa sig i den gruppledaröverläggning som finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd inbjudit till den 1 juni. Jag vågar hysa gott hopp om att det ska gå att hitta en lösning som det kan bli en bred politisk uppslutning bakom. Det är projektet och länets invånare värda.
Att gå så långt som chefredaktören för Dagens Medicin föreslår i veckoutgåvans ledarartikel, nämligen att göra om upphandlingen, är helt orealistiskt. Och det handlar inte om att ge upp någon prestige. Det handlar om att våga möta verkligheten på saklig grund. Och den sakliga grunden erbjuder det beslutsunderlag som landstingsfullmäktige hade för några veckor sedan.
Och det handlar inte heller om att ”backa bandet” och sätta sig ner med oppositionen. Det handlar hela tiden om att steg för steg se och agera framåt. Jag har sagt det förut och kan säga det igen. När socialdemokraterna ledde landstingets majoritet förra mandatperioden, så sköttes NKS-frågorna bra och lyckades bibehålla en mycket bred politisk uppslutning. Det är det arbetet landstingsalliansen vill fortsätta och fullfölja.

Jag har fått ett spännande uppdrag

För en vecka sedan fick jag ett utredningsuppdrag av Finansdepartementet. Dagens Samhälle skriver om det på sista sidan i dagens utgåva. Det är en parlamentarisk utredning och inom ett par veckor får vi veta vilka personer det blir som kommer att delta. Det blir tre från S, två från M och en från vart och ett av övriga riksdagspartier.
Utredningen ska bl.a. utreda lagstiftningen om kommunalt partistöd, analysera behovet av att införa bättre möjligheter för staten att hantera en allvarlig kris i ett landsting eller en kommun, utreda kommunal samverkan och särskilt analysera förslaget om gemensam styrelse, utreda behovet av att formalisera bildandet av nya styrande majoriteter i kommuner och landsting, analysera för- och nackdelar med att i lagstiftning tydliggöra kommunalrådens roll, överväga behovet av en reglering kring beslutsfattande på distans och ta ställning till direktvalda områdesstyrelser eller nämnder. Vi ska också överväga om våra förslag småningom bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting. Vi har tiden fram till 1 maj 2012 på oss.

Tänkvärt citat:
”Meningen med det mänskliga livet är att tjäna, visa medkänsla och en vilja att hjälpa andra.”
(Dr. Albert Schweitzer)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin