Reflexioner 2010:15

Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning

Den vänsterinitierade stormen mot upphandlingen av Nya Karolinska är onödigt uppblåst, tycker jag. Aftonbladets och Expressens ledarsidor vid några tillfällen tappat sans och saklig kritik.
Det är angeläget att OPS-upphandlingen granskas, men det bör ske på sakliga grunder. Det anser jag inte har skett i det här fallet. Det kommer att visa sig i den gruppledaröverläggning som finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd inbjudit till den 1 juni. Jag vågar hysa gott hopp om att det ska gå att hitta en lösning som det kan bli en bred politisk uppslutning bakom. Det är projektet och länets invånare värda.
Att gå så långt som chefredaktören för Dagens Medicin föreslår i veckoutgåvans ledarartikel, nämligen att göra om upphandlingen, är helt orealistiskt. Och det handlar inte om att ge upp någon prestige. Det handlar om att våga möta verkligheten på saklig grund. Och den sakliga grunden erbjuder det beslutsunderlag som landstingsfullmäktige hade för några veckor sedan.
Och det handlar inte heller om att ”backa bandet” och sätta sig ner med oppositionen. Det handlar hela tiden om att steg för steg se och agera framåt. Jag har sagt det förut och kan säga det igen. När socialdemokraterna ledde landstingets majoritet förra mandatperioden, så sköttes NKS-frågorna bra och lyckades bibehålla en mycket bred politisk uppslutning. Det är det arbetet landstingsalliansen vill fortsätta och fullfölja.

Jag har fått ett spännande uppdrag

För en vecka sedan fick jag ett utredningsuppdrag av Finansdepartementet. Dagens Samhälle skriver om det på sista sidan i dagens utgåva. Det är en parlamentarisk utredning och inom ett par veckor får vi veta vilka personer det blir som kommer att delta. Det blir tre från S, två från M och en från vart och ett av övriga riksdagspartier.
Utredningen ska bl.a. utreda lagstiftningen om kommunalt partistöd, analysera behovet av att införa bättre möjligheter för staten att hantera en allvarlig kris i ett landsting eller en kommun, utreda kommunal samverkan och särskilt analysera förslaget om gemensam styrelse, utreda behovet av att formalisera bildandet av nya styrande majoriteter i kommuner och landsting, analysera för- och nackdelar med att i lagstiftning tydliggöra kommunalrådens roll, överväga behovet av en reglering kring beslutsfattande på distans och ta ställning till direktvalda områdesstyrelser eller nämnder. Vi ska också överväga om våra förslag småningom bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting. Vi har tiden fram till 1 maj 2012 på oss.

Tänkvärt citat:
”Meningen med det mänskliga livet är att tjäna, visa medkänsla och en vilja att hjälpa andra.”
(Dr. Albert Schweitzer)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin