Reflexioner 2010:15

Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning

Den vänsterinitierade stormen mot upphandlingen av Nya Karolinska är onödigt uppblåst, tycker jag. Aftonbladets och Expressens ledarsidor vid några tillfällen tappat sans och saklig kritik.
Det är angeläget att OPS-upphandlingen granskas, men det bör ske på sakliga grunder. Det anser jag inte har skett i det här fallet. Det kommer att visa sig i den gruppledaröverläggning som finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd inbjudit till den 1 juni. Jag vågar hysa gott hopp om att det ska gå att hitta en lösning som det kan bli en bred politisk uppslutning bakom. Det är projektet och länets invånare värda.
Att gå så långt som chefredaktören för Dagens Medicin föreslår i veckoutgåvans ledarartikel, nämligen att göra om upphandlingen, är helt orealistiskt. Och det handlar inte om att ge upp någon prestige. Det handlar om att våga möta verkligheten på saklig grund. Och den sakliga grunden erbjuder det beslutsunderlag som landstingsfullmäktige hade för några veckor sedan.
Och det handlar inte heller om att ”backa bandet” och sätta sig ner med oppositionen. Det handlar hela tiden om att steg för steg se och agera framåt. Jag har sagt det förut och kan säga det igen. När socialdemokraterna ledde landstingets majoritet förra mandatperioden, så sköttes NKS-frågorna bra och lyckades bibehålla en mycket bred politisk uppslutning. Det är det arbetet landstingsalliansen vill fortsätta och fullfölja.

Jag har fått ett spännande uppdrag

För en vecka sedan fick jag ett utredningsuppdrag av Finansdepartementet. Dagens Samhälle skriver om det på sista sidan i dagens utgåva. Det är en parlamentarisk utredning och inom ett par veckor får vi veta vilka personer det blir som kommer att delta. Det blir tre från S, två från M och en från vart och ett av övriga riksdagspartier.
Utredningen ska bl.a. utreda lagstiftningen om kommunalt partistöd, analysera behovet av att införa bättre möjligheter för staten att hantera en allvarlig kris i ett landsting eller en kommun, utreda kommunal samverkan och särskilt analysera förslaget om gemensam styrelse, utreda behovet av att formalisera bildandet av nya styrande majoriteter i kommuner och landsting, analysera för- och nackdelar med att i lagstiftning tydliggöra kommunalrådens roll, överväga behovet av en reglering kring beslutsfattande på distans och ta ställning till direktvalda områdesstyrelser eller nämnder. Vi ska också överväga om våra förslag småningom bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting. Vi har tiden fram till 1 maj 2012 på oss.

Tänkvärt citat:
”Meningen med det mänskliga livet är att tjäna, visa medkänsla och en vilja att hjälpa andra.”
(Dr. Albert Schweitzer)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer