Reflexioner 2010:16

”Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning” – och igår fick vi den…

Den tidigare onödigt uppblåsta debatten om OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, som jag reflekterade över för ett par veckor sedan, har lagt sig och har nu manifesterats genom ett enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i går.
Idag känner jag tacksamhet och lite stolthet över att det avtalsförslag vi förelade fullmäktige för en månad sedan erbjöd möjligheter till en något justerad betalningsplan som tyder på lägre vederlag under den långa avtalstiden, fram till sommaren 2040. Och allt inom LOU. Måhända har vi enats om en OPS-modell som kan få beteckningen ”OPSS”, dvs. en OPS Sverige.
Överenskommelsen skapar goda förutsättningar för den mycket viktiga fortsättningen. Den ger både politiker och tjänstemän råg i ryggen inför de stora utmaningar vi står inför.
Jag är övertygad om, att beslutet i går kommer att visa sig vara epokgörande för stora och nödvändiga offentligt investeringar, inte minst inom sjukhusvården. En annan övertygelse jag har, är att utan OPS hade det inte varit möjligt att etablera Nya Karolinska.

Tänkvärt citat:
”Hälsa är ett labilt jämviktstillstånd med dålig prognos.”
(H-G Gadamer)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin