Reflexioner 2010:16

”Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning” – och igår fick vi den…

Den tidigare onödigt uppblåsta debatten om OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, som jag reflekterade över för ett par veckor sedan, har lagt sig och har nu manifesterats genom ett enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i går.
Idag känner jag tacksamhet och lite stolthet över att det avtalsförslag vi förelade fullmäktige för en månad sedan erbjöd möjligheter till en något justerad betalningsplan som tyder på lägre vederlag under den långa avtalstiden, fram till sommaren 2040. Och allt inom LOU. Måhända har vi enats om en OPS-modell som kan få beteckningen ”OPSS”, dvs. en OPS Sverige.
Överenskommelsen skapar goda förutsättningar för den mycket viktiga fortsättningen. Den ger både politiker och tjänstemän råg i ryggen inför de stora utmaningar vi står inför.
Jag är övertygad om, att beslutet i går kommer att visa sig vara epokgörande för stora och nödvändiga offentligt investeringar, inte minst inom sjukhusvården. En annan övertygelse jag har, är att utan OPS hade det inte varit möjligt att etablera Nya Karolinska.

Tänkvärt citat:
”Hälsa är ett labilt jämviktstillstånd med dålig prognos.”
(H-G Gadamer)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer