Reflexioner 2010:16

”Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning” – och igår fick vi den…

Den tidigare onödigt uppblåsta debatten om OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, som jag reflekterade över för ett par veckor sedan, har lagt sig och har nu manifesterats genom ett enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i går.
Idag känner jag tacksamhet och lite stolthet över att det avtalsförslag vi förelade fullmäktige för en månad sedan erbjöd möjligheter till en något justerad betalningsplan som tyder på lägre vederlag under den långa avtalstiden, fram till sommaren 2040. Och allt inom LOU. Måhända har vi enats om en OPS-modell som kan få beteckningen ”OPSS”, dvs. en OPS Sverige.
Överenskommelsen skapar goda förutsättningar för den mycket viktiga fortsättningen. Den ger både politiker och tjänstemän råg i ryggen inför de stora utmaningar vi står inför.
Jag är övertygad om, att beslutet i går kommer att visa sig vara epokgörande för stora och nödvändiga offentligt investeringar, inte minst inom sjukhusvården. En annan övertygelse jag har, är att utan OPS hade det inte varit möjligt att etablera Nya Karolinska.

Tänkvärt citat:
”Hälsa är ett labilt jämviktstillstånd med dålig prognos.”
(H-G Gadamer)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin