Reflexioner 2010:17

Fria sprutor begränsar hiv

Sedan FN:s generalförsamling för tre år sedan antog de s.k. milleniemålen i syfte att halvera fattigdomen i världen, minska barn- och mödradödligheten med två tredjedelar och ge alla tillgång till utbildning, hälsovård och rent vatten, har den svenska regeringen tillsammans med Sida och FN arrangerat årliga konferenser i ämnen som ansluter till målen. I år är temat hiv/aids.
När DN idag skriver om årets konferens, gör man det utifrån en intervju med professor Aza Rachmanova från Sankt Petersburg. Trots den epedimiliknande ökningen av hiv i Ryssland är professorn inte uppgiven eller pessimistisk. I ett projekt som hon driver i sin hemstad har man lyckats minska antalet nytillkommande hivsmittade. Med förebyggande insatser i fyra kliniker i staden finns en försöksverksamhet med fria sprutor. Den verksamhet som beskrivs liknar den som den svenska regeringen lanserade tidigare i år. Målmedvetna och beslutsamma program, med möjlighet till utbyte av sprutor, skulle etableras. Är det någon som hört talas om någon framgångsrik verksamhet eller framåtsyftande initiativ utöver det som pågått i Malmö och Lund under många år? När kommer initiativen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad? Det är Vänsterpartiet som politiskt ligger närmast till hands både i landstinget och i staden. Jag tror inte att dom har några spännande idéer. När vi har spännande idéer i mitt parti, kristdemokraterna, då brukar vi lansera dom. Och inte bara det, vi ser till att de genomförs.”

På måndag nästa vecka, den 21 juni 2010 beslutar landstingsfullmäktige med bred majoritet att i samarbete med någon kommun i länet att inleda arbetet med en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Strategin innebär ett brett och djupt angreppssätt varav ett fyraårigt försök med sprututbytessystem grundat på ett utredningsförslag från 2009 är en av de ingående delarna.

Valfrågan

Jag läser i senaste numret av Läkartidningen om Läkarförbundets lokala ledare bedömning av vilka frågor som de anser vara viktigast inför årets val. Behovet av fler vårdplatser förefaller dominera bland svaren. Jag bedömer att de har ett viktigt budskap. Vi bör ha svar på från de politiska partierna. I Stockholms läns landsting går mitt parti till val på ett vi behöver omkring 400 ytterligare vårdplatser de närmaste åren. Jag lever med föreställningen, att om vi, eller snarare sjukhusledningarna, lyckas halvera förekomsten av de utomordentliga besvärande vårdrelaterade infektionerna och med en fjärdedel minska undvikbart tillfogade vårdskador, så är vi ungefär halvvägs från målet. Allt som kan göras för att minimera infektioner och vårdskador i övrigt är inte bara hälsobringande, det skapar fler vårdplatser.
Med en befolkningstillväxt motsvarande invånarantalet i Linköping vart femte år, så behöver vi också ett nettotillskott av nya vårdplatser. Det är en angelägen fråga att ta itu med så fort som möjligt. Vi kristdemokrater kommer att bidra till att så blir fallet. Med fortsatt allianssamarbete, kd+c+fp+m, så ska vi visa på nytt varifrån den banbrytande reformerna kommer.

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men vi skapar ett liv med det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer