Reflexioner 2010:17

Fria sprutor begränsar hiv

Sedan FN:s generalförsamling för tre år sedan antog de s.k. milleniemålen i syfte att halvera fattigdomen i världen, minska barn- och mödradödligheten med två tredjedelar och ge alla tillgång till utbildning, hälsovård och rent vatten, har den svenska regeringen tillsammans med Sida och FN arrangerat årliga konferenser i ämnen som ansluter till målen. I år är temat hiv/aids.
När DN idag skriver om årets konferens, gör man det utifrån en intervju med professor Aza Rachmanova från Sankt Petersburg. Trots den epedimiliknande ökningen av hiv i Ryssland är professorn inte uppgiven eller pessimistisk. I ett projekt som hon driver i sin hemstad har man lyckats minska antalet nytillkommande hivsmittade. Med förebyggande insatser i fyra kliniker i staden finns en försöksverksamhet med fria sprutor. Den verksamhet som beskrivs liknar den som den svenska regeringen lanserade tidigare i år. Målmedvetna och beslutsamma program, med möjlighet till utbyte av sprutor, skulle etableras. Är det någon som hört talas om någon framgångsrik verksamhet eller framåtsyftande initiativ utöver det som pågått i Malmö och Lund under många år? När kommer initiativen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad? Det är Vänsterpartiet som politiskt ligger närmast till hands både i landstinget och i staden. Jag tror inte att dom har några spännande idéer. När vi har spännande idéer i mitt parti, kristdemokraterna, då brukar vi lansera dom. Och inte bara det, vi ser till att de genomförs.”

På måndag nästa vecka, den 21 juni 2010 beslutar landstingsfullmäktige med bred majoritet att i samarbete med någon kommun i länet att inleda arbetet med en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Strategin innebär ett brett och djupt angreppssätt varav ett fyraårigt försök med sprututbytessystem grundat på ett utredningsförslag från 2009 är en av de ingående delarna.

Valfrågan

Jag läser i senaste numret av Läkartidningen om Läkarförbundets lokala ledare bedömning av vilka frågor som de anser vara viktigast inför årets val. Behovet av fler vårdplatser förefaller dominera bland svaren. Jag bedömer att de har ett viktigt budskap. Vi bör ha svar på från de politiska partierna. I Stockholms läns landsting går mitt parti till val på ett vi behöver omkring 400 ytterligare vårdplatser de närmaste åren. Jag lever med föreställningen, att om vi, eller snarare sjukhusledningarna, lyckas halvera förekomsten av de utomordentliga besvärande vårdrelaterade infektionerna och med en fjärdedel minska undvikbart tillfogade vårdskador, så är vi ungefär halvvägs från målet. Allt som kan göras för att minimera infektioner och vårdskador i övrigt är inte bara hälsobringande, det skapar fler vårdplatser.
Med en befolkningstillväxt motsvarande invånarantalet i Linköping vart femte år, så behöver vi också ett nettotillskott av nya vårdplatser. Det är en angelägen fråga att ta itu med så fort som möjligt. Vi kristdemokrater kommer att bidra till att så blir fallet. Med fortsatt allianssamarbete, kd+c+fp+m, så ska vi visa på nytt varifrån den banbrytande reformerna kommer.

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men vi skapar ett liv med det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin