Reflexioner 2010:17

Fria sprutor begränsar hiv

Sedan FN:s generalförsamling för tre år sedan antog de s.k. milleniemålen i syfte att halvera fattigdomen i världen, minska barn- och mödradödligheten med två tredjedelar och ge alla tillgång till utbildning, hälsovård och rent vatten, har den svenska regeringen tillsammans med Sida och FN arrangerat årliga konferenser i ämnen som ansluter till målen. I år är temat hiv/aids.
När DN idag skriver om årets konferens, gör man det utifrån en intervju med professor Aza Rachmanova från Sankt Petersburg. Trots den epedimiliknande ökningen av hiv i Ryssland är professorn inte uppgiven eller pessimistisk. I ett projekt som hon driver i sin hemstad har man lyckats minska antalet nytillkommande hivsmittade. Med förebyggande insatser i fyra kliniker i staden finns en försöksverksamhet med fria sprutor. Den verksamhet som beskrivs liknar den som den svenska regeringen lanserade tidigare i år. Målmedvetna och beslutsamma program, med möjlighet till utbyte av sprutor, skulle etableras. Är det någon som hört talas om någon framgångsrik verksamhet eller framåtsyftande initiativ utöver det som pågått i Malmö och Lund under många år? När kommer initiativen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad? Det är Vänsterpartiet som politiskt ligger närmast till hands både i landstinget och i staden. Jag tror inte att dom har några spännande idéer. När vi har spännande idéer i mitt parti, kristdemokraterna, då brukar vi lansera dom. Och inte bara det, vi ser till att de genomförs.”

På måndag nästa vecka, den 21 juni 2010 beslutar landstingsfullmäktige med bred majoritet att i samarbete med någon kommun i länet att inleda arbetet med en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Strategin innebär ett brett och djupt angreppssätt varav ett fyraårigt försök med sprututbytessystem grundat på ett utredningsförslag från 2009 är en av de ingående delarna.

Valfrågan

Jag läser i senaste numret av Läkartidningen om Läkarförbundets lokala ledare bedömning av vilka frågor som de anser vara viktigast inför årets val. Behovet av fler vårdplatser förefaller dominera bland svaren. Jag bedömer att de har ett viktigt budskap. Vi bör ha svar på från de politiska partierna. I Stockholms läns landsting går mitt parti till val på ett vi behöver omkring 400 ytterligare vårdplatser de närmaste åren. Jag lever med föreställningen, att om vi, eller snarare sjukhusledningarna, lyckas halvera förekomsten av de utomordentliga besvärande vårdrelaterade infektionerna och med en fjärdedel minska undvikbart tillfogade vårdskador, så är vi ungefär halvvägs från målet. Allt som kan göras för att minimera infektioner och vårdskador i övrigt är inte bara hälsobringande, det skapar fler vårdplatser.
Med en befolkningstillväxt motsvarande invånarantalet i Linköping vart femte år, så behöver vi också ett nettotillskott av nya vårdplatser. Det är en angelägen fråga att ta itu med så fort som möjligt. Vi kristdemokrater kommer att bidra till att så blir fallet. Med fortsatt allianssamarbete, kd+c+fp+m, så ska vi visa på nytt varifrån den banbrytande reformerna kommer.

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men vi skapar ett liv med det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin