Reflexioner 2010:17

Fria sprutor begränsar hiv

Sedan FN:s generalförsamling för tre år sedan antog de s.k. milleniemålen i syfte att halvera fattigdomen i världen, minska barn- och mödradödligheten med två tredjedelar och ge alla tillgång till utbildning, hälsovård och rent vatten, har den svenska regeringen tillsammans med Sida och FN arrangerat årliga konferenser i ämnen som ansluter till målen. I år är temat hiv/aids.
När DN idag skriver om årets konferens, gör man det utifrån en intervju med professor Aza Rachmanova från Sankt Petersburg. Trots den epedimiliknande ökningen av hiv i Ryssland är professorn inte uppgiven eller pessimistisk. I ett projekt som hon driver i sin hemstad har man lyckats minska antalet nytillkommande hivsmittade. Med förebyggande insatser i fyra kliniker i staden finns en försöksverksamhet med fria sprutor. Den verksamhet som beskrivs liknar den som den svenska regeringen lanserade tidigare i år. Målmedvetna och beslutsamma program, med möjlighet till utbyte av sprutor, skulle etableras. Är det någon som hört talas om någon framgångsrik verksamhet eller framåtsyftande initiativ utöver det som pågått i Malmö och Lund under många år? När kommer initiativen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad? Det är Vänsterpartiet som politiskt ligger närmast till hands både i landstinget och i staden. Jag tror inte att dom har några spännande idéer. När vi har spännande idéer i mitt parti, kristdemokraterna, då brukar vi lansera dom. Och inte bara det, vi ser till att de genomförs.”

På måndag nästa vecka, den 21 juni 2010 beslutar landstingsfullmäktige med bred majoritet att i samarbete med någon kommun i länet att inleda arbetet med en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Strategin innebär ett brett och djupt angreppssätt varav ett fyraårigt försök med sprututbytessystem grundat på ett utredningsförslag från 2009 är en av de ingående delarna.

Valfrågan

Jag läser i senaste numret av Läkartidningen om Läkarförbundets lokala ledare bedömning av vilka frågor som de anser vara viktigast inför årets val. Behovet av fler vårdplatser förefaller dominera bland svaren. Jag bedömer att de har ett viktigt budskap. Vi bör ha svar på från de politiska partierna. I Stockholms läns landsting går mitt parti till val på ett vi behöver omkring 400 ytterligare vårdplatser de närmaste åren. Jag lever med föreställningen, att om vi, eller snarare sjukhusledningarna, lyckas halvera förekomsten av de utomordentliga besvärande vårdrelaterade infektionerna och med en fjärdedel minska undvikbart tillfogade vårdskador, så är vi ungefär halvvägs från målet. Allt som kan göras för att minimera infektioner och vårdskador i övrigt är inte bara hälsobringande, det skapar fler vårdplatser.
Med en befolkningstillväxt motsvarande invånarantalet i Linköping vart femte år, så behöver vi också ett nettotillskott av nya vårdplatser. Det är en angelägen fråga att ta itu med så fort som möjligt. Vi kristdemokrater kommer att bidra till att så blir fallet. Med fortsatt allianssamarbete, kd+c+fp+m, så ska vi visa på nytt varifrån den banbrytande reformerna kommer.

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men vi skapar ett liv med det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin