Reflexioner inför ett nytt år 2008:35

2008-12-30
Reflexioner inför ett nytt år 2008:35

På Dagens Nyheters debattsida idag kan vi läsa om vänsteroppositionens nya krispaket. Nu inriktar man sig på den offentliga sektorn.

Så här skriver man bland annat:

– Efter två år av moderatstyrd politik är det nödvändigt att erbjuda en ny politisk färdriktning för Sverige! Det har uppenbarligen slagit lock för öronen på den lyssnande regeringen. I stort sett dagligen kommer nya rapporter om den allvarliga ekonomiska situationen i kommuner och landsting runt om i hela landet. Trots detta väljer regeringen att inte tillföra några extra resurser för att undvika de varsel som nu hotar kvaliteten i välfärdssektorn – i skola, vård och omsorg.
– Regeringen behöver inse allvaret i situationen och agera för att inte ytterligare förvärra den ekonomiska krisen. Vi behöver ge de offentliganställda lugn att fortsätta utveckla sina verksamheter under de närmaste åren. I stället för hot om varsel kan vi skapa trygghet genom att visa att den offentliga sektorn står pall när lågkonjunkturens vindar blåser.

Det finns många skäl att betacka sig för de tre oppositionspartiernas ”erbjudande”. Ett skäl är effekterna av vänsterstyre i många kommuner och landsting. Ett annat är att en regering efter 2010 med de tre oppositionspartierna i ledningen för landet skulle medföra mer resurser till ett föråldrat system för den offentliga sektorn. Ett tredje skäl är att med vänstern och miljöpartiet som kompromisspartier till socialdemokraterna finns inget hopp för utveckling. Den enda signal som dagens DN-artikel ger är ännu mer av samma saker som erfarenhetsmässigt inte uppmuntrat till utveckling, förbättring och nödvändig förändring. I artikeln antyds ingen förnyelseambition.

Hur trist en finansiell kris än är, så visar effekterna var de strukturella bristerna finns. Det gäller även den offentliga sektorn. Det är därför angeläget att koncentrera intresset kring en analys av var de bristerna finns i kommuner och landsting. För Stockholms läns landsting är det viktigt att vi, som nu utgör den politiska ledningen, tar den tid som behövs för att kunna erbjuda bästa tänkbara verksamhetsförutsättningar för de närmaste åren. Och då vill jag inte begränsa mig till tiden fram till nästa val. Val är viktiga, men väl så viktigt är att våga vara visionära även i tider av finansiell oro och en skakig arbetsmarknad.

Jag har sagt och skrivit det förut, men tvekar inte att upprepa:

– Med dagens bristfälliga planerings- och rapporteringssystem kan ingen med fog hävda, att sjukvården är under-finansierad och effektiv, eller för den delen överfinansierad och ineffektiv. I högtidliga sammanhang brukar vi sjukvårdspolitiker hävda att vi skall ha och sträva efter ett demokratiskt styrt och solidariskt finansierat sjukvårdssystem. I själva verket är det ett ”stuprörsstyrt” system vi alldeles för ofta lappar och lagar i.
– Varken staten eller landstingen har kunskap eller system för identifiering och beskrivning av vårdbehoven så att dessa kan fungera som bas för planering och finansiering. Detta faktum erbjuder mycket begränsade möjligheter, om några alls, att prioritera till gagn för patienter, vårdens medarbetare och skattebetalare. Vi som är landstingspolitiker styr alldeles för ofta på detaljnivån och följer upp på sätt som inte ger ens marginell information och vägledning i förhållande till styrningen. Och ännu mindre i förhållande till vilka vård-behov som det är samhällets ansvar att tillgodose.

Vi behöver samla oss politiskt och genomföra en djup och bred analys, där vi identifierar och beskriver de vårdbehov som det är samhällets solidariska ansvar att finansiera. Men det är nog inget parti som är berett att avsätta den nödvändiga tiden för det, misstänker jag. Och skälet är att ingen partiledning torde vara beredd att sluta borgfred (= ålderdomligt uttryck för konstruktiv och käbbelfri relation mellan partier och politiska block) under nio månader för att den ”graviditetsperiod” som behövs för att föda fram det nytänkande som framtidens skattebetalare och patienter, liksom medarbetare och ledare behöver, och inte minst politiska beslutsfattare.

Jag är övertygad om att nio månaders borgfred skulle komma att uppskattas av väljarna mer än någon annan åtgärd. Väljarna kommer att känna igen partierna ändå. Vi skulle ändå få ett helt valår att presentera lösningar under.

Ett framgångsrikt Gott Nytt År tillönskas!!!

Ett tänkvärt citat
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”
Albert Einstein


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin