Reflexioner inför ett nytt år 2008:35

2008-12-30
Reflexioner inför ett nytt år 2008:35

På Dagens Nyheters debattsida idag kan vi läsa om vänsteroppositionens nya krispaket. Nu inriktar man sig på den offentliga sektorn.

Så här skriver man bland annat:

– Efter två år av moderatstyrd politik är det nödvändigt att erbjuda en ny politisk färdriktning för Sverige! Det har uppenbarligen slagit lock för öronen på den lyssnande regeringen. I stort sett dagligen kommer nya rapporter om den allvarliga ekonomiska situationen i kommuner och landsting runt om i hela landet. Trots detta väljer regeringen att inte tillföra några extra resurser för att undvika de varsel som nu hotar kvaliteten i välfärdssektorn – i skola, vård och omsorg.
– Regeringen behöver inse allvaret i situationen och agera för att inte ytterligare förvärra den ekonomiska krisen. Vi behöver ge de offentliganställda lugn att fortsätta utveckla sina verksamheter under de närmaste åren. I stället för hot om varsel kan vi skapa trygghet genom att visa att den offentliga sektorn står pall när lågkonjunkturens vindar blåser.

Det finns många skäl att betacka sig för de tre oppositionspartiernas ”erbjudande”. Ett skäl är effekterna av vänsterstyre i många kommuner och landsting. Ett annat är att en regering efter 2010 med de tre oppositionspartierna i ledningen för landet skulle medföra mer resurser till ett föråldrat system för den offentliga sektorn. Ett tredje skäl är att med vänstern och miljöpartiet som kompromisspartier till socialdemokraterna finns inget hopp för utveckling. Den enda signal som dagens DN-artikel ger är ännu mer av samma saker som erfarenhetsmässigt inte uppmuntrat till utveckling, förbättring och nödvändig förändring. I artikeln antyds ingen förnyelseambition.

Hur trist en finansiell kris än är, så visar effekterna var de strukturella bristerna finns. Det gäller även den offentliga sektorn. Det är därför angeläget att koncentrera intresset kring en analys av var de bristerna finns i kommuner och landsting. För Stockholms läns landsting är det viktigt att vi, som nu utgör den politiska ledningen, tar den tid som behövs för att kunna erbjuda bästa tänkbara verksamhetsförutsättningar för de närmaste åren. Och då vill jag inte begränsa mig till tiden fram till nästa val. Val är viktiga, men väl så viktigt är att våga vara visionära även i tider av finansiell oro och en skakig arbetsmarknad.

Jag har sagt och skrivit det förut, men tvekar inte att upprepa:

– Med dagens bristfälliga planerings- och rapporteringssystem kan ingen med fog hävda, att sjukvården är under-finansierad och effektiv, eller för den delen överfinansierad och ineffektiv. I högtidliga sammanhang brukar vi sjukvårdspolitiker hävda att vi skall ha och sträva efter ett demokratiskt styrt och solidariskt finansierat sjukvårdssystem. I själva verket är det ett ”stuprörsstyrt” system vi alldeles för ofta lappar och lagar i.
– Varken staten eller landstingen har kunskap eller system för identifiering och beskrivning av vårdbehoven så att dessa kan fungera som bas för planering och finansiering. Detta faktum erbjuder mycket begränsade möjligheter, om några alls, att prioritera till gagn för patienter, vårdens medarbetare och skattebetalare. Vi som är landstingspolitiker styr alldeles för ofta på detaljnivån och följer upp på sätt som inte ger ens marginell information och vägledning i förhållande till styrningen. Och ännu mindre i förhållande till vilka vård-behov som det är samhällets ansvar att tillgodose.

Vi behöver samla oss politiskt och genomföra en djup och bred analys, där vi identifierar och beskriver de vårdbehov som det är samhällets solidariska ansvar att finansiera. Men det är nog inget parti som är berett att avsätta den nödvändiga tiden för det, misstänker jag. Och skälet är att ingen partiledning torde vara beredd att sluta borgfred (= ålderdomligt uttryck för konstruktiv och käbbelfri relation mellan partier och politiska block) under nio månader för att den ”graviditetsperiod” som behövs för att föda fram det nytänkande som framtidens skattebetalare och patienter, liksom medarbetare och ledare behöver, och inte minst politiska beslutsfattare.

Jag är övertygad om att nio månaders borgfred skulle komma att uppskattas av väljarna mer än någon annan åtgärd. Väljarna kommer att känna igen partierna ändå. Vi skulle ändå få ett helt valår att presentera lösningar under.

Ett framgångsrikt Gott Nytt År tillönskas!!!

Ett tänkvärt citat
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”
Albert Einstein


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin