Reflexioner om valrörelse och amerikansk sjukvårdreform

2010:20
Valrörelse och valröra
Om man till äventyrs skulle tro att socialdemokraternas ledare och statsministerkandidat till någon del har rätt i sina omdömen om regeringen, då skulle hon gå tidernas valseger till mötes. Nu blir det nog inte så. Jag får inte något intryck av väljare på gator och torg, i telefon- och hemmasamtal att det blir något regeringsskifte, vare sig nationellt, i landstinget eller i Stockholms stad.
Valrörelsen går Alliansens väg och valröran är vad som hittills präglat det s.k rödgröna alternativet.
Gott hopp om en hälso- och sjukvårdsreform i USA
Jag har ägnat en stor del av dagen idag åt att läsa och skriva och ladda för återstoden av valrörelsen.
I några mailutbyten under veckan har jag haft anledning att tipsa och läs- och fördjupningstips om kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården och patientsäkerhet. Och så sökte jag via Google några aktuella uppgifter om en person som betytt oerhört mycket för mitt eget engagemang i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Jag tänker på Donald M. Berwick, som jag hade förmånen att lyssna till första gången i mars 2001 i Bologna. Sedan dess har jag försökt tillägna mig så mycket som möjligt av hans publiceringar och anföranden. Vad han gör nu? Jo, om ni vill veta, så använd den här länken eller googla på Don Berwick.
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-nominates-dr-donald-berwick-administrator-centers-medicare-and-medi
Trevlig helg!
Tänkvärt citat:
”Rösta på den som lovar minst. Han kommer att göra dig minst besviken.”
(Bernad Baruch, 1870-1965, amerikansk finansman och politiker)
Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
och så en blogg:
http://stockholmslandsting.blogspot.com

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin