Reflexioner

Vad döljer sig bakom alla budgetsidor?

En helt ny syn på glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

I sjunde försöket sedan valet 2006 har vi kristdemokrater lyckats få helt alliansstöd för införande av glasögonbidrag för barn från och med år 2014. Nu ska vi flytta Stockholms läns landsting från sista plats och sämst i landet till första plats och bäst i landet. Det gäller ju flera andra vårdområden och lämpar sig väl även på detta.

Mera till barnens hälsa

Vaccination mot Hepatit B på KD-initiativ! Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

En lång rad andra insatser för barn ryms i budgeten för kommande år. Några exempel är ökad tillgänglighet till barnläkare, ökning av jourläkarbilar för barn, ökad tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn, bättre tillgång till hjälpmedel bl.a. höjs perukbidraget till 6000 kr per år för barn. Öppettiderna på ungdomsmottagningarna ökas, bl.a. med lördagsöppet.

Och så förstärkt fokus och mer resurser till FoUU

Av Landstingsstyrelsens budget för 2013 på nära 2,7 miljarder fördelas omkring 40 procent, 1,4 miljarder, till FoUU. Det innebär en ökning på nära 100 miljoner jämfört med innevarande år. Vi fortsätter och utvecklar det breda samarbetet med Karolinska Institutet och Tekniska Högskolan. En fördjupning och breddning av samverkan mellan landstinget, Akademien och industrin som nu görs ligger i linje med den FoUU-strategi som landstinget i politisk enighet antog i mars förra året.

49 egna ”kömiljarder i SLL…”

Det är jättebra med den årliga statliga kömiljarden. För oss i SLL är dock de 49 egna sjukvårdsmiljarderna i nästa års budget huvudfokus. Rätt prioriterade och rätt använda kan det också ge utdelning av den kömiljard som alliansregeringen ställer till landstingens förfogande. De pengarna gör nytta var de än hamnar. Jag tycker att det är att förenkla sjukvårdsdebatten när man mäter framgång i hälso- och sjukvården i andel utdelning från den enda statliga miljarden.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin