Reflexioner

Vad döljer sig bakom alla budgetsidor?

En helt ny syn på glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

I sjunde försöket sedan valet 2006 har vi kristdemokrater lyckats få helt alliansstöd för införande av glasögonbidrag för barn från och med år 2014. Nu ska vi flytta Stockholms läns landsting från sista plats och sämst i landet till första plats och bäst i landet. Det gäller ju flera andra vårdområden och lämpar sig väl även på detta.

Mera till barnens hälsa

Vaccination mot Hepatit B på KD-initiativ! Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

En lång rad andra insatser för barn ryms i budgeten för kommande år. Några exempel är ökad tillgänglighet till barnläkare, ökning av jourläkarbilar för barn, ökad tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn, bättre tillgång till hjälpmedel bl.a. höjs perukbidraget till 6000 kr per år för barn. Öppettiderna på ungdomsmottagningarna ökas, bl.a. med lördagsöppet.

Och så förstärkt fokus och mer resurser till FoUU

Av Landstingsstyrelsens budget för 2013 på nära 2,7 miljarder fördelas omkring 40 procent, 1,4 miljarder, till FoUU. Det innebär en ökning på nära 100 miljoner jämfört med innevarande år. Vi fortsätter och utvecklar det breda samarbetet med Karolinska Institutet och Tekniska Högskolan. En fördjupning och breddning av samverkan mellan landstinget, Akademien och industrin som nu görs ligger i linje med den FoUU-strategi som landstinget i politisk enighet antog i mars förra året.

49 egna ”kömiljarder i SLL…”

Det är jättebra med den årliga statliga kömiljarden. För oss i SLL är dock de 49 egna sjukvårdsmiljarderna i nästa års budget huvudfokus. Rätt prioriterade och rätt använda kan det också ge utdelning av den kömiljard som alliansregeringen ställer till landstingens förfogande. De pengarna gör nytta var de än hamnar. Jag tycker att det är att förenkla sjukvårdsdebatten när man mäter framgång i hälso- och sjukvården i andel utdelning från den enda statliga miljarden.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer