Reflexioner

Vad döljer sig bakom alla budgetsidor?

En helt ny syn på glasögonbidrag i nya landstingsbudgeten

I sjunde försöket sedan valet 2006 har vi kristdemokrater lyckats få helt alliansstöd för införande av glasögonbidrag för barn från och med år 2014. Nu ska vi flytta Stockholms läns landsting från sista plats och sämst i landet till första plats och bäst i landet. Det gäller ju flera andra vårdområden och lämpar sig väl även på detta.

Mera till barnens hälsa

Vaccination mot Hepatit B på KD-initiativ! Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

En lång rad andra insatser för barn ryms i budgeten för kommande år. Några exempel är ökad tillgänglighet till barnläkare, ökning av jourläkarbilar för barn, ökad tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn, bättre tillgång till hjälpmedel bl.a. höjs perukbidraget till 6000 kr per år för barn. Öppettiderna på ungdomsmottagningarna ökas, bl.a. med lördagsöppet.

Och så förstärkt fokus och mer resurser till FoUU

Av Landstingsstyrelsens budget för 2013 på nära 2,7 miljarder fördelas omkring 40 procent, 1,4 miljarder, till FoUU. Det innebär en ökning på nära 100 miljoner jämfört med innevarande år. Vi fortsätter och utvecklar det breda samarbetet med Karolinska Institutet och Tekniska Högskolan. En fördjupning och breddning av samverkan mellan landstinget, Akademien och industrin som nu görs ligger i linje med den FoUU-strategi som landstinget i politisk enighet antog i mars förra året.

49 egna ”kömiljarder i SLL…”

Det är jättebra med den årliga statliga kömiljarden. För oss i SLL är dock de 49 egna sjukvårdsmiljarderna i nästa års budget huvudfokus. Rätt prioriterade och rätt använda kan det också ge utdelning av den kömiljard som alliansregeringen ställer till landstingens förfogande. De pengarna gör nytta var de än hamnar. Jag tycker att det är att förenkla sjukvårdsdebatten när man mäter framgång i hälso- och sjukvården i andel utdelning från den enda statliga miljarden.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin