Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden

Stockholm är inte färdigutbyggt. Det slår idag sex ledande Kristdemokrater fast på SvD.se. I en debattartikel konstateras att eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver regionens spår- och vägbyggen tidigareläggas.

Kristdemokraterna föreslår nu att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Genom att förlänga tunnelbanan till Nacka och att redan från start planera för ett högt kollektivtrafikresande i Östra länken kan kollektivtrafikresandet i länet fortsätta att öka, fortsätter Michael Stjernström.

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Stockholm är en motor för hela landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden, avslutar Michael Stjernström.

Artikeln finns på: SvD och är undertecknad av:
Malin Appelgren, Kommunalråd i Solna, Distriktsordförande Stockholm län, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Jan-Erik Jansson, Kommunalråd i Nacka, (kd)

Ewa Samuelsson, Bitr. borgarråd, Gruppledare Stockholms stad, (kd)

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Distriktsordförande Stockholm stad, (kd)


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin