Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden

Stockholm är inte färdigutbyggt. Det slår idag sex ledande Kristdemokrater fast på SvD.se. I en debattartikel konstateras att eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver regionens spår- och vägbyggen tidigareläggas.

Kristdemokraterna föreslår nu att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Genom att förlänga tunnelbanan till Nacka och att redan från start planera för ett högt kollektivtrafikresande i Östra länken kan kollektivtrafikresandet i länet fortsätta att öka, fortsätter Michael Stjernström.

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Stockholm är en motor för hela landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden, avslutar Michael Stjernström.

Artikeln finns på: SvD och är undertecknad av:
Malin Appelgren, Kommunalråd i Solna, Distriktsordförande Stockholm län, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Jan-Erik Jansson, Kommunalråd i Nacka, (kd)

Ewa Samuelsson, Bitr. borgarråd, Gruppledare Stockholms stad, (kd)

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Distriktsordförande Stockholm stad, (kd)


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin