Regeringen tar sin del av ansvaret för Stockholmsregionen!

– Kostnaderna för köer och trängseln i Stockholm uppskattas årligen till sex miljarder. Jag välkomnar därför att Regeringen genom infrastrukturpropositionen tillkännager att en förhandlingsperson för en snabb utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska utses, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting samt talesperson för Kristdemokraterna i den politiska styrgruppen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och minska trängseln och köerna behövs såväl en utbyggd tunnelbana, nya spårvägar och Östra länken som ska knyta samman Södra länken med Norra länken, fortsätter Michael Stjernström.
– Det är nödvändigt att Regeringen tar sin del av ansvaret för en utbyggd infrastruktur i vår region. Tack vare ett framsynt arbete av Alliansen i både Stockholms läns landsting och Regeringen, kommer de senaste årens rekordstora satsning på en utbyggd och hållbar infrastruktur att fortsätta, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Regeringen tillkännagav måndagen den 15 oktober i infrastrukturpropositionen att en förhandlingsperson till att genomföra en för-handling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder ska utses. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.
Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen.
År 2011 skapades i Stockholm cirka 25~000 nya jobb och det startades cirka 24~000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.
I förhandlingspersonens uppdrag ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.
Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer