Regeringen tar sin del av ansvaret för Stockholmsregionen!

– Kostnaderna för köer och trängseln i Stockholm uppskattas årligen till sex miljarder. Jag välkomnar därför att Regeringen genom infrastrukturpropositionen tillkännager att en förhandlingsperson för en snabb utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska utses, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting samt talesperson för Kristdemokraterna i den politiska styrgruppen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och minska trängseln och köerna behövs såväl en utbyggd tunnelbana, nya spårvägar och Östra länken som ska knyta samman Södra länken med Norra länken, fortsätter Michael Stjernström.
– Det är nödvändigt att Regeringen tar sin del av ansvaret för en utbyggd infrastruktur i vår region. Tack vare ett framsynt arbete av Alliansen i både Stockholms läns landsting och Regeringen, kommer de senaste årens rekordstora satsning på en utbyggd och hållbar infrastruktur att fortsätta, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Regeringen tillkännagav måndagen den 15 oktober i infrastrukturpropositionen att en förhandlingsperson till att genomföra en för-handling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder ska utses. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.
Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen.
År 2011 skapades i Stockholm cirka 25~000 nya jobb och det startades cirka 24~000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.
I förhandlingspersonens uppdrag ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.
Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin