Regeringen tar sin del av ansvaret för Stockholmsregionen!

– Kostnaderna för köer och trängseln i Stockholm uppskattas årligen till sex miljarder. Jag välkomnar därför att Regeringen genom infrastrukturpropositionen tillkännager att en förhandlingsperson för en snabb utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska utses, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting samt talesperson för Kristdemokraterna i den politiska styrgruppen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och minska trängseln och köerna behövs såväl en utbyggd tunnelbana, nya spårvägar och Östra länken som ska knyta samman Södra länken med Norra länken, fortsätter Michael Stjernström.
– Det är nödvändigt att Regeringen tar sin del av ansvaret för en utbyggd infrastruktur i vår region. Tack vare ett framsynt arbete av Alliansen i både Stockholms läns landsting och Regeringen, kommer de senaste årens rekordstora satsning på en utbyggd och hållbar infrastruktur att fortsätta, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Regeringen tillkännagav måndagen den 15 oktober i infrastrukturpropositionen att en förhandlingsperson till att genomföra en för-handling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder ska utses. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.
Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen.
År 2011 skapades i Stockholm cirka 25~000 nya jobb och det startades cirka 24~000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.
I förhandlingspersonens uppdrag ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.
Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin