Regeringen tar sin del av ansvaret för Stockholmsregionen!

– Kostnaderna för köer och trängseln i Stockholm uppskattas årligen till sex miljarder. Jag välkomnar därför att Regeringen genom infrastrukturpropositionen tillkännager att en förhandlingsperson för en snabb utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska utses, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting samt talesperson för Kristdemokraterna i den politiska styrgruppen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och minska trängseln och köerna behövs såväl en utbyggd tunnelbana, nya spårvägar och Östra länken som ska knyta samman Södra länken med Norra länken, fortsätter Michael Stjernström.
– Det är nödvändigt att Regeringen tar sin del av ansvaret för en utbyggd infrastruktur i vår region. Tack vare ett framsynt arbete av Alliansen i både Stockholms läns landsting och Regeringen, kommer de senaste årens rekordstora satsning på en utbyggd och hållbar infrastruktur att fortsätta, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Regeringen tillkännagav måndagen den 15 oktober i infrastrukturpropositionen att en förhandlingsperson till att genomföra en för-handling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder ska utses. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.
Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen.
År 2011 skapades i Stockholm cirka 25~000 nya jobb och det startades cirka 24~000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.
I förhandlingspersonens uppdrag ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.
Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin