Rekordsatsning på färdtjänst

Alliansen gör en rekordsatsning inom färdtjänsten och tillför därför ytterligare 72 kronor miljoner till färdtjänsten för 2012 i jämförelse med budget 2011. Det motsvarar 286~000 nya resor.

– Den rekordstora satsningen på färdtjänsten är glädjande eftersom det finns ett växande behov av färdtjänst, säger Karl Henriksson, ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.
– Samtidigt fortsätter arbetet med att förenkla resetilldelningen för resenärerna genom en minskad byråkrati och förenkling av regler, fortsätter Karl Henriksson.
– Andra viktiga reformer inför de kommande åren är att införa ökat kundval för färdtjänstens resenärer, utveckla närtrafiken och modernisera tillståndsgivningen så att den är i fas med den allt mer tillgängliga kollektivtrafiken, avslutar Karl Henriksson.
Fakta om färdtjänsten:

År 2012 budgeterar färdtjänstverksamheten för att ge 71 200 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor, vilket är 286~000 fler resor än för innevarande år. Samtidigt uppskattas antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka med 200 personer. Färdtjänstverksamhetens budgetomslutningen för 2012 uppgår till 1 211 mkr.

För mer information:

Karl Henriksson
Ordf. Färdtjänst- och
Tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535~301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren

Landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin