Rekordsatsning på färdtjänst

Alliansen gör en rekordsatsning inom färdtjänsten och tillför därför ytterligare 72 kronor miljoner till färdtjänsten för 2012 i jämförelse med budget 2011. Det motsvarar 286~000 nya resor.

– Den rekordstora satsningen på färdtjänsten är glädjande eftersom det finns ett växande behov av färdtjänst, säger Karl Henriksson, ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.
– Samtidigt fortsätter arbetet med att förenkla resetilldelningen för resenärerna genom en minskad byråkrati och förenkling av regler, fortsätter Karl Henriksson.
– Andra viktiga reformer inför de kommande åren är att införa ökat kundval för färdtjänstens resenärer, utveckla närtrafiken och modernisera tillståndsgivningen så att den är i fas med den allt mer tillgängliga kollektivtrafiken, avslutar Karl Henriksson.
Fakta om färdtjänsten:

År 2012 budgeterar färdtjänstverksamheten för att ge 71 200 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor, vilket är 286~000 fler resor än för innevarande år. Samtidigt uppskattas antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka med 200 personer. Färdtjänstverksamhetens budgetomslutningen för 2012 uppgår till 1 211 mkr.

För mer information:

Karl Henriksson
Ordf. Färdtjänst- och
Tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535~301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren

Landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin