Rekordsatsning på färdtjänst

Alliansen gör en rekordsatsning inom färdtjänsten och tillför därför ytterligare 72 kronor miljoner till färdtjänsten för 2012 i jämförelse med budget 2011. Det motsvarar 286~000 nya resor.

– Den rekordstora satsningen på färdtjänsten är glädjande eftersom det finns ett växande behov av färdtjänst, säger Karl Henriksson, ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.
– Samtidigt fortsätter arbetet med att förenkla resetilldelningen för resenärerna genom en minskad byråkrati och förenkling av regler, fortsätter Karl Henriksson.
– Andra viktiga reformer inför de kommande åren är att införa ökat kundval för färdtjänstens resenärer, utveckla närtrafiken och modernisera tillståndsgivningen så att den är i fas med den allt mer tillgängliga kollektivtrafiken, avslutar Karl Henriksson.
Fakta om färdtjänsten:

År 2012 budgeterar färdtjänstverksamheten för att ge 71 200 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor, vilket är 286~000 fler resor än för innevarande år. Samtidigt uppskattas antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka med 200 personer. Färdtjänstverksamhetens budgetomslutningen för 2012 uppgår till 1 211 mkr.

För mer information:

Karl Henriksson
Ordf. Färdtjänst- och
Tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535~301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren

Landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer