Respekt för landstingsrevision

2011-01-21
Reflexioner
2011:02

Respekt för landstingsrevision
Vi hade ett par animerade debatter i landstingsfullmäktige i tisdags. Den ena handlade om landstingsrevisionens budget för 2011, ett ärende som återremitterats från budgetsammanträdet i december. Förslaget nu är att revisionen behöver effektivisera så att man klarar arbetet med ca 3 miljoner mindre. Detta i en budget som kommer att ligga på ca 33 miljoner. Våra kollegor i Västra Götaland, VG, ger revisionen en budget på ca 25 miljoner. Det finns en annan skillnad och det är att i VG har man 44 nämnder/styrelser, dvs. granskningsobjekt för revisionen. I Stockholms läns landsting är motsvarande antal 8. Jag anser att detta är den enda relevanta jämförelsen av revisionskostnader mellan landsting.
I Svenska Dagbladet idag skrivs att oppositionen menar att nedskärningen av revisionskostnaderna skulle vara landstingsalliansens sätt att tvåla till revisionen därför att man kritiserat upphandlingen av Nya Karolinska, NKS, bl.a. Det är sakligt fel. NKS-granskningen har snarat innehållit rosor i stället för ris. Om man bara spekulerar och inte läser revisionens rapporter, så kan man ha vilken mening som helst.

Jag har den största respekt för landstingsrevisionen och förbehåller mig rätten som förtroendevald i Stockholms läns landsting att hävda mina ståndpunkter i fråga om resursanvändningen. Jag är övertygad om att revisionen kommer att klara granskningen av 2011 års verksamhet med en nedskuren budget. Vården har under årtionden klarat sina beting utan att något år sedan början av 90-talet fått kompensation för inflation eller andra normala ekonomiska inslag i vår verklighet.

Varför inte egenregianbud i upphandlingen av St. Göran?
Det är orimligt som socialdemokraterna och miljöpartisterna i landstinget föreslog i tisdags ålägga Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att lägga anbud. Och att landstingsstyrelsen, innan anbudet läggs, skall granska det och bestämma vad som skulle få gå vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Och dom hade ingen som helst idé om hur sjukhusen själva eller landstinget i egenskap av ägare skulle finansiera arbetet med anbud. Det handlar säkert om ett antal miljoner. Dag Larsson som är socialdemokraternas gruppledare ville se s.k. egenregianbud för att garantera att det inte bara blir ett anbud. Det är ett svagt skäl. Jag är övertygad om att det kommer att bli fråga om flera anbudsgivare, gissningsvis inte färre än fyra.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”För oss som pluggar här, är framtiden, skulle man kunna säga, upplagd”
Frejdig elev vid Stockholms Vård- och Omsorgscollege

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin