Respekt för landstingsrevision

2011-01-21
Reflexioner
2011:02

Respekt för landstingsrevision
Vi hade ett par animerade debatter i landstingsfullmäktige i tisdags. Den ena handlade om landstingsrevisionens budget för 2011, ett ärende som återremitterats från budgetsammanträdet i december. Förslaget nu är att revisionen behöver effektivisera så att man klarar arbetet med ca 3 miljoner mindre. Detta i en budget som kommer att ligga på ca 33 miljoner. Våra kollegor i Västra Götaland, VG, ger revisionen en budget på ca 25 miljoner. Det finns en annan skillnad och det är att i VG har man 44 nämnder/styrelser, dvs. granskningsobjekt för revisionen. I Stockholms läns landsting är motsvarande antal 8. Jag anser att detta är den enda relevanta jämförelsen av revisionskostnader mellan landsting.
I Svenska Dagbladet idag skrivs att oppositionen menar att nedskärningen av revisionskostnaderna skulle vara landstingsalliansens sätt att tvåla till revisionen därför att man kritiserat upphandlingen av Nya Karolinska, NKS, bl.a. Det är sakligt fel. NKS-granskningen har snarat innehållit rosor i stället för ris. Om man bara spekulerar och inte läser revisionens rapporter, så kan man ha vilken mening som helst.

Jag har den största respekt för landstingsrevisionen och förbehåller mig rätten som förtroendevald i Stockholms läns landsting att hävda mina ståndpunkter i fråga om resursanvändningen. Jag är övertygad om att revisionen kommer att klara granskningen av 2011 års verksamhet med en nedskuren budget. Vården har under årtionden klarat sina beting utan att något år sedan början av 90-talet fått kompensation för inflation eller andra normala ekonomiska inslag i vår verklighet.

Varför inte egenregianbud i upphandlingen av St. Göran?
Det är orimligt som socialdemokraterna och miljöpartisterna i landstinget föreslog i tisdags ålägga Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att lägga anbud. Och att landstingsstyrelsen, innan anbudet läggs, skall granska det och bestämma vad som skulle få gå vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Och dom hade ingen som helst idé om hur sjukhusen själva eller landstinget i egenskap av ägare skulle finansiera arbetet med anbud. Det handlar säkert om ett antal miljoner. Dag Larsson som är socialdemokraternas gruppledare ville se s.k. egenregianbud för att garantera att det inte bara blir ett anbud. Det är ett svagt skäl. Jag är övertygad om att det kommer att bli fråga om flera anbudsgivare, gissningsvis inte färre än fyra.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”För oss som pluggar här, är framtiden, skulle man kunna säga, upplagd”
Frejdig elev vid Stockholms Vård- och Omsorgscollege

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer