Respekt för landstingsrevision

2011-01-21
Reflexioner
2011:02

Respekt för landstingsrevision
Vi hade ett par animerade debatter i landstingsfullmäktige i tisdags. Den ena handlade om landstingsrevisionens budget för 2011, ett ärende som återremitterats från budgetsammanträdet i december. Förslaget nu är att revisionen behöver effektivisera så att man klarar arbetet med ca 3 miljoner mindre. Detta i en budget som kommer att ligga på ca 33 miljoner. Våra kollegor i Västra Götaland, VG, ger revisionen en budget på ca 25 miljoner. Det finns en annan skillnad och det är att i VG har man 44 nämnder/styrelser, dvs. granskningsobjekt för revisionen. I Stockholms läns landsting är motsvarande antal 8. Jag anser att detta är den enda relevanta jämförelsen av revisionskostnader mellan landsting.
I Svenska Dagbladet idag skrivs att oppositionen menar att nedskärningen av revisionskostnaderna skulle vara landstingsalliansens sätt att tvåla till revisionen därför att man kritiserat upphandlingen av Nya Karolinska, NKS, bl.a. Det är sakligt fel. NKS-granskningen har snarat innehållit rosor i stället för ris. Om man bara spekulerar och inte läser revisionens rapporter, så kan man ha vilken mening som helst.

Jag har den största respekt för landstingsrevisionen och förbehåller mig rätten som förtroendevald i Stockholms läns landsting att hävda mina ståndpunkter i fråga om resursanvändningen. Jag är övertygad om att revisionen kommer att klara granskningen av 2011 års verksamhet med en nedskuren budget. Vården har under årtionden klarat sina beting utan att något år sedan början av 90-talet fått kompensation för inflation eller andra normala ekonomiska inslag i vår verklighet.

Varför inte egenregianbud i upphandlingen av St. Göran?
Det är orimligt som socialdemokraterna och miljöpartisterna i landstinget föreslog i tisdags ålägga Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att lägga anbud. Och att landstingsstyrelsen, innan anbudet läggs, skall granska det och bestämma vad som skulle få gå vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Och dom hade ingen som helst idé om hur sjukhusen själva eller landstinget i egenskap av ägare skulle finansiera arbetet med anbud. Det handlar säkert om ett antal miljoner. Dag Larsson som är socialdemokraternas gruppledare ville se s.k. egenregianbud för att garantera att det inte bara blir ett anbud. Det är ett svagt skäl. Jag är övertygad om att det kommer att bli fråga om flera anbudsgivare, gissningsvis inte färre än fyra.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”För oss som pluggar här, är framtiden, skulle man kunna säga, upplagd”
Frejdig elev vid Stockholms Vård- och Omsorgscollege

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin