Respekt för landstingsrevision

2011-01-21
Reflexioner
2011:02

Respekt för landstingsrevision
Vi hade ett par animerade debatter i landstingsfullmäktige i tisdags. Den ena handlade om landstingsrevisionens budget för 2011, ett ärende som återremitterats från budgetsammanträdet i december. Förslaget nu är att revisionen behöver effektivisera så att man klarar arbetet med ca 3 miljoner mindre. Detta i en budget som kommer att ligga på ca 33 miljoner. Våra kollegor i Västra Götaland, VG, ger revisionen en budget på ca 25 miljoner. Det finns en annan skillnad och det är att i VG har man 44 nämnder/styrelser, dvs. granskningsobjekt för revisionen. I Stockholms läns landsting är motsvarande antal 8. Jag anser att detta är den enda relevanta jämförelsen av revisionskostnader mellan landsting.
I Svenska Dagbladet idag skrivs att oppositionen menar att nedskärningen av revisionskostnaderna skulle vara landstingsalliansens sätt att tvåla till revisionen därför att man kritiserat upphandlingen av Nya Karolinska, NKS, bl.a. Det är sakligt fel. NKS-granskningen har snarat innehållit rosor i stället för ris. Om man bara spekulerar och inte läser revisionens rapporter, så kan man ha vilken mening som helst.

Jag har den största respekt för landstingsrevisionen och förbehåller mig rätten som förtroendevald i Stockholms läns landsting att hävda mina ståndpunkter i fråga om resursanvändningen. Jag är övertygad om att revisionen kommer att klara granskningen av 2011 års verksamhet med en nedskuren budget. Vården har under årtionden klarat sina beting utan att något år sedan början av 90-talet fått kompensation för inflation eller andra normala ekonomiska inslag i vår verklighet.

Varför inte egenregianbud i upphandlingen av St. Göran?
Det är orimligt som socialdemokraterna och miljöpartisterna i landstinget föreslog i tisdags ålägga Danderyds sjukhus och Södersjukhuset att lägga anbud. Och att landstingsstyrelsen, innan anbudet läggs, skall granska det och bestämma vad som skulle få gå vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Och dom hade ingen som helst idé om hur sjukhusen själva eller landstinget i egenskap av ägare skulle finansiera arbetet med anbud. Det handlar säkert om ett antal miljoner. Dag Larsson som är socialdemokraternas gruppledare ville se s.k. egenregianbud för att garantera att det inte bara blir ett anbud. Det är ett svagt skäl. Jag är övertygad om att det kommer att bli fråga om flera anbudsgivare, gissningsvis inte färre än fyra.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”För oss som pluggar här, är framtiden, skulle man kunna säga, upplagd”
Frejdig elev vid Stockholms Vård- och Omsorgscollege

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin