Revisioner välkomnas för förbättringar

En av alliansens viktigaste reformer för en mer tillgänglig vård är införandet av vårdval. Stockholmarna fick 2006 möjlighet att välja vårdgivare och därmed större frihet i vardagen. Idag presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en revisionsrapport om hur vårdval inom några områden fallit ut.

– Jag välkomnar att revisioner och uppfödningar görs av vårdvalen, sådana ska och bör göras för att kontinuerligt se över och förbättra olika områden och ge oss möjlighet att se över våra avtal. Men det är synnerligen tråkigt att oppositionen väljer att enbart kritisera och helt undviker att berätta hur vårdvalet har tjänat oss väl på många områden, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD)

Idag finns det drygt 240 husläkarmottagningar mot 163 när vårdvalet infördes för åtta år sedan. Enligt en rapport från Karolinska Institutet har läkarbesöken ökat med en miljon efter reformen, från 2,4 till 3,4 miljoner. Det placerar Stockholm i topp i landet när det gäller läkarbesök per invånare. Landstingets kostnader för besöken har däremot inte ökat i samma takt. Ett besök hos husläkare i Stockholms län kostar idag mindre både i förhållande till andra landsting och till tidigare år.

– En av de saker som vi ser genom vårdvalet är att personer med låg inkomst träffar en läkare oftare än de med en inkomst över 25 800kr. Det är ett kvitto på att tillgängligheten är en signifikant faktor för att Stockholmarna ska göra ett läkarbesök. Vårdvalet stärker patienten genom att hon fritt kan välja och byta vårdgivare. Det här är kärnan för att öka mångfald, kvalitet och tillgänglighet genom att alla vårdgivare ställs inför högt ställda krav, säger Ella Bohlin.

För mer information:

Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin