Revisioner välkomnas för förbättringar

En av alliansens viktigaste reformer för en mer tillgänglig vård är införandet av vårdval. Stockholmarna fick 2006 möjlighet att välja vårdgivare och därmed större frihet i vardagen. Idag presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en revisionsrapport om hur vårdval inom några områden fallit ut.

– Jag välkomnar att revisioner och uppfödningar görs av vårdvalen, sådana ska och bör göras för att kontinuerligt se över och förbättra olika områden och ge oss möjlighet att se över våra avtal. Men det är synnerligen tråkigt att oppositionen väljer att enbart kritisera och helt undviker att berätta hur vårdvalet har tjänat oss väl på många områden, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD)

Idag finns det drygt 240 husläkarmottagningar mot 163 när vårdvalet infördes för åtta år sedan. Enligt en rapport från Karolinska Institutet har läkarbesöken ökat med en miljon efter reformen, från 2,4 till 3,4 miljoner. Det placerar Stockholm i topp i landet när det gäller läkarbesök per invånare. Landstingets kostnader för besöken har däremot inte ökat i samma takt. Ett besök hos husläkare i Stockholms län kostar idag mindre både i förhållande till andra landsting och till tidigare år.

– En av de saker som vi ser genom vårdvalet är att personer med låg inkomst träffar en läkare oftare än de med en inkomst över 25 800kr. Det är ett kvitto på att tillgängligheten är en signifikant faktor för att Stockholmarna ska göra ett läkarbesök. Vårdvalet stärker patienten genom att hon fritt kan välja och byta vårdgivare. Det här är kärnan för att öka mångfald, kvalitet och tillgänglighet genom att alla vårdgivare ställs inför högt ställda krav, säger Ella Bohlin.

För mer information:

Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer