Revisioner välkomnas för förbättringar

En av alliansens viktigaste reformer för en mer tillgänglig vård är införandet av vårdval. Stockholmarna fick 2006 möjlighet att välja vårdgivare och därmed större frihet i vardagen. Idag presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en revisionsrapport om hur vårdval inom några områden fallit ut.

– Jag välkomnar att revisioner och uppfödningar görs av vårdvalen, sådana ska och bör göras för att kontinuerligt se över och förbättra olika områden och ge oss möjlighet att se över våra avtal. Men det är synnerligen tråkigt att oppositionen väljer att enbart kritisera och helt undviker att berätta hur vårdvalet har tjänat oss väl på många områden, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD)

Idag finns det drygt 240 husläkarmottagningar mot 163 när vårdvalet infördes för åtta år sedan. Enligt en rapport från Karolinska Institutet har läkarbesöken ökat med en miljon efter reformen, från 2,4 till 3,4 miljoner. Det placerar Stockholm i topp i landet när det gäller läkarbesök per invånare. Landstingets kostnader för besöken har däremot inte ökat i samma takt. Ett besök hos husläkare i Stockholms län kostar idag mindre både i förhållande till andra landsting och till tidigare år.

– En av de saker som vi ser genom vårdvalet är att personer med låg inkomst träffar en läkare oftare än de med en inkomst över 25 800kr. Det är ett kvitto på att tillgängligheten är en signifikant faktor för att Stockholmarna ska göra ett läkarbesök. Vårdvalet stärker patienten genom att hon fritt kan välja och byta vårdgivare. Det här är kärnan för att öka mångfald, kvalitet och tillgänglighet genom att alla vårdgivare ställs inför högt ställda krav, säger Ella Bohlin.

För mer information:

Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin