Revisioner välkomnas för förbättringar

En av alliansens viktigaste reformer för en mer tillgänglig vård är införandet av vårdval. Stockholmarna fick 2006 möjlighet att välja vårdgivare och därmed större frihet i vardagen. Idag presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en revisionsrapport om hur vårdval inom några områden fallit ut.

– Jag välkomnar att revisioner och uppfödningar görs av vårdvalen, sådana ska och bör göras för att kontinuerligt se över och förbättra olika områden och ge oss möjlighet att se över våra avtal. Men det är synnerligen tråkigt att oppositionen väljer att enbart kritisera och helt undviker att berätta hur vårdvalet har tjänat oss väl på många områden, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD)

Idag finns det drygt 240 husläkarmottagningar mot 163 när vårdvalet infördes för åtta år sedan. Enligt en rapport från Karolinska Institutet har läkarbesöken ökat med en miljon efter reformen, från 2,4 till 3,4 miljoner. Det placerar Stockholm i topp i landet när det gäller läkarbesök per invånare. Landstingets kostnader för besöken har däremot inte ökat i samma takt. Ett besök hos husläkare i Stockholms län kostar idag mindre både i förhållande till andra landsting och till tidigare år.

– En av de saker som vi ser genom vårdvalet är att personer med låg inkomst träffar en läkare oftare än de med en inkomst över 25 800kr. Det är ett kvitto på att tillgängligheten är en signifikant faktor för att Stockholmarna ska göra ett läkarbesök. Vårdvalet stärker patienten genom att hon fritt kan välja och byta vårdgivare. Det här är kärnan för att öka mångfald, kvalitet och tillgänglighet genom att alla vårdgivare ställs inför högt ställda krav, säger Ella Bohlin.

För mer information:

Roksana Parsan
Pressekreterare
070-737 45 16


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin