Riksdag

Våra riksdagsledamöter arbetar på olika håll i riksdagen med Kristdemokraternas fokusområde barn och unga men också många andra frågor som berör alla delar av samhället och livet. I underflikarna till denna flik hittar du presentationer av våra riksdagsledamöter från Stockholm men du kan också läsa mer om kristdemokraterna i riksdagen och regeringen på www.kristdemokraterna.se