Behåll ROT och RUT

Caroline Szyber (KD)

Heltidsjobb. Barn. Många barnfamiljer säger att de behöver hjälp för att få vardagen att gå ihop. Att utan hjälp från barnens far- och morföräldrar hade de inte fått ihop vardagen. Tacksamma för ROT och RUT som gör att huset kan underhållas och att de får ytterligare några timmar ihop tack vare att någon kommer och tvättar fönster och annat i hemmet.

RUT- och ROT-avdragen skapar förutsättningar för nya företag och jobb. Avdragen skapar förutsättningar för barnfamiljer och äldre att få avlastning med olika sysslor i hemmet.

Vi Kristdemokrater vill värna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblem och hitta potentiella utvecklingsområden. Vänsteroppositionens förslag till försämringar och avskaffande måste stoppas.