Röda Korset måste vinna

”Man upphandlar bort 26 års erfarenhet”
Behrang Behdjou behrang.behdjou@dn.se
Dagens Nyheter
2 Dec 2011

En av alla patienter som har fått hjälp vid Röda korsets center på Södermalm är Ayman Osman från Libanon. Han har en kurdisk mamma, en libanesisk pappa och kom till Sverige 1990 efter att familjen flytt från kriget. I hemlandet bodde han på ett…read more…

Hoppas på vinst i rätten för Röda Korsets flyktingvård
– Jag har förfärats över de avslöjanden om missvård som rapporterats de senaste veckorna, inom vården. Vi har gång efter annan sett att en del bolag tar ut stora vinster, samtidigt som vården inte håller den kvalitet som patienterna har rätt till. I det här läget så behövs fler non profit-organisationer av typen Röda Korset, som har en helt annan långsiktighet än kvartalskapitalister och landstingsbyråkrater säger Thorbjörn Larsson (KD) fullmäktigeledamot för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting samt ledamot i beredningen för e-hälsa.

– Non profit-organisationer har ofta patientens väl som en kärna i sin verksamhetsidé och dessa organisationer är ofta betydligt mindre än kolosserna de konkurrerar mot. För att bättre kunna dra nytta av det stora engagemang som finns i vården, krävs att vi landstingspolitiker vågar tänka om. Fler upphandlingar borde kunna vara inriktade på enbart kvalitet, i stället för på lägsta pris.

– Tyvärr har det ideella inslaget minskat i många delar av Sverige, trots att det ofta är väldigt populära vårdgivare. Det är dags att vända på den utvecklingen. Jag hoppas Röda Korset vinner överklagan i rätten och att vi i Stockholms läns landsting kan göra om upphandlingen enbart baserat på kvalité.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin