Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana

Många har det senaste året lyft fram tunnelbana som Lösningen med stort L för kollektivtrafiken i Stockholms län. Alliansens rekordsatsning på nya tunnelbanelinjer är mycket riktigt nödvändig, men faktum är att andra trafikslag kan vara mer effektiva. För den som bor i Täby, Vallentuna eller Danderyd är det bättre att förlänga Roslagsbanan in till Stockholms central än att bygga tunnelbana.

Kristdemokraterna har tagit till sig de beräkningar som gjorts och vill leda Roslagsbanan i en tunnel till centrala Stockholm. Det som i dag ger långa restider med Roslagsbanan är bytet vid Stockholm Östra/Tekniska högskolan. Konsekvensen blir att en mindre andel av invånarna i Täby, Danderyd och Vallentuna reser med SL-trafiken. Roslagsbanan har högre kapacitet och kortare restid. Restiden mellan Täby centrum och T-centralen skulle bli 16 minuter.

En tunnel skulle frigöra mark vid bangårdsområdet vid Stockholm Östra, vilket beräknas ge en intäkt på flera miljarder kronor och på så sätt göra bygget mindre kostsamt. Dessutom kan vi med samma antal tåg som i dag och utan större ombyggnad av infrastrukturen komma upp i 9 000 sittplatser per timme söder om Roslags Näsby. Kapaciteten kan maximeras ytterligare, men prognoserna över antalet resande talar inte för att det behövs.

I arbetet med att förbättra Stockholmstrafiken inför framtiden får vi inte stirra oss blinda på en enda lösning. Vi behöver använda alla verktyg i verktygslådan. Att förlänga den planerade gula tunnelbanelinjen innebär flera problem. Bland annat skulle stationen vid Odenplan behöva planeras om. Tunnelbanelinjen skulle vara väldigt dyr att bygga och lösningen skulle inte heller ge fler människor i de nordöstra delarna av Stockholms län en direktlinje till centralen, med alla de bytesmöjligheter detta skulle medföra.

Vi behöver en långsiktig plan för att rusta Stockholms län för ett hållbart resande. Vår förhoppning är att fler partier ska få upp ögonen för vilken lösning som ger den som reser mest valuta för pengarna.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden

 

 

 

 

Insändaren har publicerats i Vallentuna Nyheter, Täby Nyheter och Danderyds nyheter.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin