Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana

Många har det senaste året lyft fram tunnelbana som Lösningen med stort L för kollektivtrafiken i Stockholms län. Alliansens rekordsatsning på nya tunnelbanelinjer är mycket riktigt nödvändig, men faktum är att andra trafikslag kan vara mer effektiva. För den som bor i Täby, Vallentuna eller Danderyd är det bättre att förlänga Roslagsbanan in till Stockholms central än att bygga tunnelbana.

Kristdemokraterna har tagit till sig de beräkningar som gjorts och vill leda Roslagsbanan i en tunnel till centrala Stockholm. Det som i dag ger långa restider med Roslagsbanan är bytet vid Stockholm Östra/Tekniska högskolan. Konsekvensen blir att en mindre andel av invånarna i Täby, Danderyd och Vallentuna reser med SL-trafiken. Roslagsbanan har högre kapacitet och kortare restid. Restiden mellan Täby centrum och T-centralen skulle bli 16 minuter.

En tunnel skulle frigöra mark vid bangårdsområdet vid Stockholm Östra, vilket beräknas ge en intäkt på flera miljarder kronor och på så sätt göra bygget mindre kostsamt. Dessutom kan vi med samma antal tåg som i dag och utan större ombyggnad av infrastrukturen komma upp i 9 000 sittplatser per timme söder om Roslags Näsby. Kapaciteten kan maximeras ytterligare, men prognoserna över antalet resande talar inte för att det behövs.

I arbetet med att förbättra Stockholmstrafiken inför framtiden får vi inte stirra oss blinda på en enda lösning. Vi behöver använda alla verktyg i verktygslådan. Att förlänga den planerade gula tunnelbanelinjen innebär flera problem. Bland annat skulle stationen vid Odenplan behöva planeras om. Tunnelbanelinjen skulle vara väldigt dyr att bygga och lösningen skulle inte heller ge fler människor i de nordöstra delarna av Stockholms län en direktlinje till centralen, med alla de bytesmöjligheter detta skulle medföra.

Vi behöver en långsiktig plan för att rusta Stockholms län för ett hållbart resande. Vår förhoppning är att fler partier ska få upp ögonen för vilken lösning som ger den som reser mest valuta för pengarna.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden

 

 

 

 

Insändaren har publicerats i Vallentuna Nyheter, Täby Nyheter och Danderyds nyheter.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin