Roslagsbana till city beräknas ge 24 000 bostäder

Att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city skulle innebära 24 000 nya bostäder, visar en rapport som landstinget tagit fram. Kristdemokraterna som vill ha en tunnel för Roslagsbanan under innerstaden välkomnar beskedet och ser gärna att projektet blir ett resultat av Sverigeförhandlingen.

Pressmeddelande
1 februari 2016

Karl Henriksson (KD)– Vi ser att bättre möjligheter att resa för människor i den nordöstra delen av Stockholms län gör att en förlängning av Roslagsbanan ger mest valuta för pengarna och mest nytta för regionen. När vi dessutom gör det möjligt att bygga många nya bostäder tycker vi det borde vara självklart att Sverigeförhandlingen landar i den här satsningen, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets beredning för trafikplanering.

Investeringen i Roslagsbanan skulle vara 6,3 miljarder kronor. Nya fordon och ny depå kostar 1,4 miljarder. Jämfört med andra alternativ tjänar landstinget mest på att dra Roslagsbanan vidare förbi Östra station till T-centralen, eftersom restiderna blir bättre.

– Roslagsbanan är mer effektiv än tunnelbana i den här situationen. En stor fördel för Stockholm är att vi frigör det strategiskt värdefulla området vid Östra station när vi gräver en tunnel. Det ger välkomna intäkter och stora möjligheter att bygga bostäder till vår växande befolkning, säger Karl Henriksson.

 

Läs mer:
Insändare i Täby Nyheter av Camilla Brodin (KD): ”Roslagsbanan till Stockholms city viktig i Sverigeförhandlingen” >>


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin