Roslagsbana till city beräknas ge 24 000 bostäder

Att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city skulle innebära 24 000 nya bostäder, visar en rapport som landstinget tagit fram. Kristdemokraterna som vill ha en tunnel för Roslagsbanan under innerstaden välkomnar beskedet och ser gärna att projektet blir ett resultat av Sverigeförhandlingen.

Pressmeddelande
1 februari 2016

Karl Henriksson (KD)– Vi ser att bättre möjligheter att resa för människor i den nordöstra delen av Stockholms län gör att en förlängning av Roslagsbanan ger mest valuta för pengarna och mest nytta för regionen. När vi dessutom gör det möjligt att bygga många nya bostäder tycker vi det borde vara självklart att Sverigeförhandlingen landar i den här satsningen, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets beredning för trafikplanering.

Investeringen i Roslagsbanan skulle vara 6,3 miljarder kronor. Nya fordon och ny depå kostar 1,4 miljarder. Jämfört med andra alternativ tjänar landstinget mest på att dra Roslagsbanan vidare förbi Östra station till T-centralen, eftersom restiderna blir bättre.

– Roslagsbanan är mer effektiv än tunnelbana i den här situationen. En stor fördel för Stockholm är att vi frigör det strategiskt värdefulla området vid Östra station när vi gräver en tunnel. Det ger välkomna intäkter och stora möjligheter att bygga bostäder till vår växande befolkning, säger Karl Henriksson.

 

Läs mer:
Insändare i Täby Nyheter av Camilla Brodin (KD): ”Roslagsbanan till Stockholms city viktig i Sverigeförhandlingen” >>


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin