Rösta på Kristdemokraterna!

Varför rösta på Kristdemokraterna? Erik Slottner berättar i valfoldern: ”Jag är kristdemokrat eftersom det är det borgerliga parti som bäst förenar marknadsekonomi och personlig frihet med ett socialt engagemang för utsatta grupper. Jag uppskattar också att Kristdemokraterna fokuserar mycket på värderingar. Vi får aldrig det goda samhället enbart genom att stifta lagar. Lagstiftning behövs, men det är genom goda normer och värderingar som vårt samhälle blir friare och lättare att leva i. Kristdemokraterna är också det parti som bäst lyfter barnens uppväxtvillkor. En trygg och kärleksfull uppväxt lägger grunden för trygga barn och en trygg framtid. En familj kan se ut på väldigt många olika sätt, men oavsett hur den ser ut är familjen den viktigaste byggstenen för ett tryggt samhälle.”
Detta vill vi i Stockholms stadshus (Stockholms kommunfullmäktige)
Detta vill vi i landstinget

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin