S försöker mörka sina nedskärningar på SL

Socialdemokraterna försöker i dag dölja sina förslag till kraftiga nedskärningar på kollektivtrafiken genom ett osakligt påhopp på SL. I sitt budgetförslag föreslår Socialdemokraterna neddragningar i SL-trafiken med ca 400 miljoner kronor redan nästa år. Investeringarna på ny kollektivtrafik vill de minska med en miljard kronor under 2013. Kollektivtrafiken skulle bli sämre och trängre med deras förslag.

Nu påstår Socialdemokraterna att ekonomin i SL är i fritt fall, vilket är nonsens. Tvärtom har SL ordning och reda i ekonomin, samtidigt som vi har råd att satsa på mer kollektivtrafik för Stockholmarna. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012. Det är ett resultat av att Alliansen redan för två år sedan såg behovet av en omorganisation av SL.

Inte nog med att oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) försöker bluffa. Hon flyr också från sitt eget ansvar. Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av dessa ökningar skedde under de fyra åren (2003-2006) då Socialdemokraterna styrde SL.

S vilseleder väljarna med osanningar och felaktiga siffror. I själva verket ser situationen för SL ut så här:

Ordning och reda i SL:s ekonomi

(S) påstår att SL:s ekonomi är i fritt fall. Det är fel. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott på 200 miljoner kronor årets första månader och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012.

Kraftiga kostnadsökningar under (S)-ledning

Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av ökningarna skedde under de fyra åren (2003-2006) då S styrde SL.

Nöjda resenärer minskade under S och ökade under M

När S styrde SL minskade resenärernas nöjdhet. Sedan Alliansen tog över har nöjdheten ökat och slagit rekord. I april var 3 av 4 resenärer nöjda med SL.

Ökade kvalitet och kostnader för tunnelbanan – ett enigt beslut

En enig SL-styrelse beslutade att anta MTR:s anbud för att köra tunnelbanan. Det var en medveten satsning på högsta kvalitet och inte lägsta pris.

Oberoende revision görs redan i dag

Vid landstingsfullmäktige den 8 maj backade socialdemokraterna och Helene Hellmark Knutsson på förslaget om ytterligare en revision av SL och erkände att den revision som i dag görs är oberoende.

Analyser görs redan i dag

Samhällsekonomiska beräkningar, jämförelsetal och analys av resandebehov görs redan i dag inför alla beslut om investeringar.

Kommunal medfinansiering redan verklighet

Redan idag medfinansierar kommunerna spårutbyggnader. Sedans var Stockholm, Sundbyberg och Solna med och finansierade Tvärbanans utbyggnad till Solna med totalt ca 400-500 miljoner kronor.

Bättre framkomlighet för busstrafiken

Stockholms stad jobbar redan tillsammans med SL intensivt med att öka bussarnas framkomlighet.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer