S försöker mörka sina nedskärningar på SL

Socialdemokraterna försöker i dag dölja sina förslag till kraftiga nedskärningar på kollektivtrafiken genom ett osakligt påhopp på SL. I sitt budgetförslag föreslår Socialdemokraterna neddragningar i SL-trafiken med ca 400 miljoner kronor redan nästa år. Investeringarna på ny kollektivtrafik vill de minska med en miljard kronor under 2013. Kollektivtrafiken skulle bli sämre och trängre med deras förslag.

Nu påstår Socialdemokraterna att ekonomin i SL är i fritt fall, vilket är nonsens. Tvärtom har SL ordning och reda i ekonomin, samtidigt som vi har råd att satsa på mer kollektivtrafik för Stockholmarna. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012. Det är ett resultat av att Alliansen redan för två år sedan såg behovet av en omorganisation av SL.

Inte nog med att oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) försöker bluffa. Hon flyr också från sitt eget ansvar. Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av dessa ökningar skedde under de fyra åren (2003-2006) då Socialdemokraterna styrde SL.

S vilseleder väljarna med osanningar och felaktiga siffror. I själva verket ser situationen för SL ut så här:

Ordning och reda i SL:s ekonomi

(S) påstår att SL:s ekonomi är i fritt fall. Det är fel. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott på 200 miljoner kronor årets första månader och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012.

Kraftiga kostnadsökningar under (S)-ledning

Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av ökningarna skedde under de fyra åren (2003-2006) då S styrde SL.

Nöjda resenärer minskade under S och ökade under M

När S styrde SL minskade resenärernas nöjdhet. Sedan Alliansen tog över har nöjdheten ökat och slagit rekord. I april var 3 av 4 resenärer nöjda med SL.

Ökade kvalitet och kostnader för tunnelbanan – ett enigt beslut

En enig SL-styrelse beslutade att anta MTR:s anbud för att köra tunnelbanan. Det var en medveten satsning på högsta kvalitet och inte lägsta pris.

Oberoende revision görs redan i dag

Vid landstingsfullmäktige den 8 maj backade socialdemokraterna och Helene Hellmark Knutsson på förslaget om ytterligare en revision av SL och erkände att den revision som i dag görs är oberoende.

Analyser görs redan i dag

Samhällsekonomiska beräkningar, jämförelsetal och analys av resandebehov görs redan i dag inför alla beslut om investeringar.

Kommunal medfinansiering redan verklighet

Redan idag medfinansierar kommunerna spårutbyggnader. Sedans var Stockholm, Sundbyberg och Solna med och finansierade Tvärbanans utbyggnad till Solna med totalt ca 400-500 miljoner kronor.

Bättre framkomlighet för busstrafiken

Stockholms stad jobbar redan tillsammans med SL intensivt med att öka bussarnas framkomlighet.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin