S försöker mörka sina nedskärningar på SL

Socialdemokraterna försöker i dag dölja sina förslag till kraftiga nedskärningar på kollektivtrafiken genom ett osakligt påhopp på SL. I sitt budgetförslag föreslår Socialdemokraterna neddragningar i SL-trafiken med ca 400 miljoner kronor redan nästa år. Investeringarna på ny kollektivtrafik vill de minska med en miljard kronor under 2013. Kollektivtrafiken skulle bli sämre och trängre med deras förslag.

Nu påstår Socialdemokraterna att ekonomin i SL är i fritt fall, vilket är nonsens. Tvärtom har SL ordning och reda i ekonomin, samtidigt som vi har råd att satsa på mer kollektivtrafik för Stockholmarna. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012. Det är ett resultat av att Alliansen redan för två år sedan såg behovet av en omorganisation av SL.

Inte nog med att oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) försöker bluffa. Hon flyr också från sitt eget ansvar. Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av dessa ökningar skedde under de fyra åren (2003-2006) då Socialdemokraterna styrde SL.

S vilseleder väljarna med osanningar och felaktiga siffror. I själva verket ser situationen för SL ut så här:

Ordning och reda i SL:s ekonomi

(S) påstår att SL:s ekonomi är i fritt fall. Det är fel. Enligt senaste delårsbokslutet gick SL med överskott på 200 miljoner kronor årets första månader och prognosen visar på plus 60 miljoner kronor för hela 2012.

Kraftiga kostnadsökningar under (S)-ledning

Under tio år 2000-2009 har SL:s kostnader ökat med 64 procent. En majoritet av ökningarna skedde under de fyra åren (2003-2006) då S styrde SL.

Nöjda resenärer minskade under S och ökade under M

När S styrde SL minskade resenärernas nöjdhet. Sedan Alliansen tog över har nöjdheten ökat och slagit rekord. I april var 3 av 4 resenärer nöjda med SL.

Ökade kvalitet och kostnader för tunnelbanan – ett enigt beslut

En enig SL-styrelse beslutade att anta MTR:s anbud för att köra tunnelbanan. Det var en medveten satsning på högsta kvalitet och inte lägsta pris.

Oberoende revision görs redan i dag

Vid landstingsfullmäktige den 8 maj backade socialdemokraterna och Helene Hellmark Knutsson på förslaget om ytterligare en revision av SL och erkände att den revision som i dag görs är oberoende.

Analyser görs redan i dag

Samhällsekonomiska beräkningar, jämförelsetal och analys av resandebehov görs redan i dag inför alla beslut om investeringar.

Kommunal medfinansiering redan verklighet

Redan idag medfinansierar kommunerna spårutbyggnader. Sedans var Stockholm, Sundbyberg och Solna med och finansierade Tvärbanans utbyggnad till Solna med totalt ca 400-500 miljoner kronor.

Bättre framkomlighet för busstrafiken

Stockholms stad jobbar redan tillsammans med SL intensivt med att öka bussarnas framkomlighet.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin