S vill slopa Vårdval förlossning – kallar det verklig valfrihet

Den senaste tiden har flytten av Södra BB debatterats i Svenska Dagbladet. Efter att Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) skrivit debattinlägget ”Öppenhet krävs om Södra BB:s räddning” riktat till det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) ville tidningen tyvärr inte publicera hennes svar. Här är texten.

Socialdemokraterna bidrar till förvirring om Södra BB

Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) anklagar mig på debattplats för tomma löften. Inget kan vara mer fel. Ett intensivt arbete har skett för att Södra BB som koncept ska kunna behållas i förlossningsvården för ökad valfrihet, trygghet och kontinuitet. Lösningen är en flytt till Södertälje sjukhus.

Länet växer snabbt och vi behöver säkra kapacitet i förlossningsvården inte bara för januari utan för fem till tio år framåt. I detta är det viktigast att se till helheten samtidigt som verksamheterna var och en får det stöd och de resurser som behövs för att bedriva god, säker och effektiv vård.

Att flytta Södra BB koncept till Södertälje sjukhus är det bästa alternativet, vilket Socialdemokraterna tycks instämma i. Då är det särskilt beklagligt att S går ut och enbart bidrar till förvirring med sitt debattinlägg om vad som flyttar och inte. För Södertälje sjukhus innebär detta en unik möjlighet men som samtidigt bygger på att det finns barnmorskor från Södra BB som vill följa med och ser flytten som en chans att få bli en del av att utveckla Södra BB:s vinnande koncept. Jag är beredd att styra nya resurser till Södertälje sjukhus för att kunna bygga upp förlossningen i ”Södra BB-andan”. Socialdemokraterna säger sig villiga att samarbeta med Alliansen. Jag är mer än villig att samarbete inom förlossningsvården framförallt när det gäller att komma till rätta med förlossningsskador men inte genom att skjuta ned valfriheten för de blivande föräldrarna.

Utveckling av förlossningsvården

Stockholms landsting utvecklas i en rasande fart, med hög inflyttning och ett barnafödande som slår nya rekord varje år. För att alla ska kunna erbjudas en god förlossningsvård måste den ständigt vara i utveckling. Det pågår ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen just nu ser över förlossningsvården i landstinget. Det handlar dels om att säkerställa tillgången till antalet förlossningsplatser men även hur man till exempel kan minska antalet öppenvårdsbesök på förlossningarna. Att Stockholm är det län som ligger bland de högsta i andel bristningar är så klart allvarligt, och därför är detta en fråga som vi kommer att följa noggrant och sätta in åtgärder som krävs för att få ned skadorna.

Att slopa vårdval förlossning är inte verklig valfrihet

Gällande S:t Görans sjukhus och den nya vårdbyggnaden så är det välkänt för S att ombyggnationen var så gott som klar redan förra året men stoppades av Mark- och miljödomstolen. Juridiken har sin gång och det kan och ska varken Dag Larsson eller undertecknad gå och försöka styra. Att skapa förutsättningar är en självklarhet på papper för oppositionen, men för ärlighetens skull bör vi tillägga att Alliansen i Landstinget inget hellre vill än att se S:t Göran stå färdigt. Det är därför inte värdigt av Socialdemokraterna att lägga skulden på Alliansen, utan de bör snarare ha en vänlig dialog med sina vänner, Miljöpartiet de gröna, i Stadshuset som reserverat sig mot bygglovet.

Låt oss därför också vara helt öppna med att klargöra Socialdemokraternas syn på verklig valfrihet. I dagsläget vill Socialdemokraterna slopa vårdval förlossning. Vilket i realiteten skulle innebära en minskad valfrihet för blivande föräldrar i Stockholms län. Att bidra till förvirring kring flytten av Södra BB är inte okej.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd”ellahead 2

Se gärna tidigare inlägg i debatten:

”Fel att strypa alternativ inom förlossning”
”Vi skapar ett bra alternativ i Södertälje”
”Öpenhet krävs om Södra BB:s räddning”
”Barnmorskornas kunnande sätts år sidan”

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin