S vill slopa Vårdval förlossning – kallar det verklig valfrihet

Den senaste tiden har flytten av Södra BB debatterats i Svenska Dagbladet. Efter att Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) skrivit debattinlägget ”Öppenhet krävs om Södra BB:s räddning” riktat till det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) ville tidningen tyvärr inte publicera hennes svar. Här är texten.

Socialdemokraterna bidrar till förvirring om Södra BB

Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) anklagar mig på debattplats för tomma löften. Inget kan vara mer fel. Ett intensivt arbete har skett för att Södra BB som koncept ska kunna behållas i förlossningsvården för ökad valfrihet, trygghet och kontinuitet. Lösningen är en flytt till Södertälje sjukhus.

Länet växer snabbt och vi behöver säkra kapacitet i förlossningsvården inte bara för januari utan för fem till tio år framåt. I detta är det viktigast att se till helheten samtidigt som verksamheterna var och en får det stöd och de resurser som behövs för att bedriva god, säker och effektiv vård.

Att flytta Södra BB koncept till Södertälje sjukhus är det bästa alternativet, vilket Socialdemokraterna tycks instämma i. Då är det särskilt beklagligt att S går ut och enbart bidrar till förvirring med sitt debattinlägg om vad som flyttar och inte. För Södertälje sjukhus innebär detta en unik möjlighet men som samtidigt bygger på att det finns barnmorskor från Södra BB som vill följa med och ser flytten som en chans att få bli en del av att utveckla Södra BB:s vinnande koncept. Jag är beredd att styra nya resurser till Södertälje sjukhus för att kunna bygga upp förlossningen i ”Södra BB-andan”. Socialdemokraterna säger sig villiga att samarbeta med Alliansen. Jag är mer än villig att samarbete inom förlossningsvården framförallt när det gäller att komma till rätta med förlossningsskador men inte genom att skjuta ned valfriheten för de blivande föräldrarna.

Utveckling av förlossningsvården

Stockholms landsting utvecklas i en rasande fart, med hög inflyttning och ett barnafödande som slår nya rekord varje år. För att alla ska kunna erbjudas en god förlossningsvård måste den ständigt vara i utveckling. Det pågår ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen just nu ser över förlossningsvården i landstinget. Det handlar dels om att säkerställa tillgången till antalet förlossningsplatser men även hur man till exempel kan minska antalet öppenvårdsbesök på förlossningarna. Att Stockholm är det län som ligger bland de högsta i andel bristningar är så klart allvarligt, och därför är detta en fråga som vi kommer att följa noggrant och sätta in åtgärder som krävs för att få ned skadorna.

Att slopa vårdval förlossning är inte verklig valfrihet

Gällande S:t Görans sjukhus och den nya vårdbyggnaden så är det välkänt för S att ombyggnationen var så gott som klar redan förra året men stoppades av Mark- och miljödomstolen. Juridiken har sin gång och det kan och ska varken Dag Larsson eller undertecknad gå och försöka styra. Att skapa förutsättningar är en självklarhet på papper för oppositionen, men för ärlighetens skull bör vi tillägga att Alliansen i Landstinget inget hellre vill än att se S:t Göran stå färdigt. Det är därför inte värdigt av Socialdemokraterna att lägga skulden på Alliansen, utan de bör snarare ha en vänlig dialog med sina vänner, Miljöpartiet de gröna, i Stadshuset som reserverat sig mot bygglovet.

Låt oss därför också vara helt öppna med att klargöra Socialdemokraternas syn på verklig valfrihet. I dagsläget vill Socialdemokraterna slopa vårdval förlossning. Vilket i realiteten skulle innebära en minskad valfrihet för blivande föräldrar i Stockholms län. Att bidra till förvirring kring flytten av Södra BB är inte okej.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd”ellahead 2

Se gärna tidigare inlägg i debatten:

”Fel att strypa alternativ inom förlossning”
”Vi skapar ett bra alternativ i Södertälje”
”Öpenhet krävs om Södra BB:s räddning”
”Barnmorskornas kunnande sätts år sidan”

 


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin