S vill slopa Vårdval förlossning – kallar det verklig valfrihet

Den senaste tiden har flytten av Södra BB debatterats i Svenska Dagbladet. Efter att Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) skrivit debattinlägget ”Öppenhet krävs om Södra BB:s räddning” riktat till det ansvariga landstingsrådet Ella Bohlin (KD) ville tidningen tyvärr inte publicera hennes svar. Här är texten.

Socialdemokraterna bidrar till förvirring om Södra BB

Dag Larsson (S) och Nina Portocarrero Flores (S) anklagar mig på debattplats för tomma löften. Inget kan vara mer fel. Ett intensivt arbete har skett för att Södra BB som koncept ska kunna behållas i förlossningsvården för ökad valfrihet, trygghet och kontinuitet. Lösningen är en flytt till Södertälje sjukhus.

Länet växer snabbt och vi behöver säkra kapacitet i förlossningsvården inte bara för januari utan för fem till tio år framåt. I detta är det viktigast att se till helheten samtidigt som verksamheterna var och en får det stöd och de resurser som behövs för att bedriva god, säker och effektiv vård.

Att flytta Södra BB koncept till Södertälje sjukhus är det bästa alternativet, vilket Socialdemokraterna tycks instämma i. Då är det särskilt beklagligt att S går ut och enbart bidrar till förvirring med sitt debattinlägg om vad som flyttar och inte. För Södertälje sjukhus innebär detta en unik möjlighet men som samtidigt bygger på att det finns barnmorskor från Södra BB som vill följa med och ser flytten som en chans att få bli en del av att utveckla Södra BB:s vinnande koncept. Jag är beredd att styra nya resurser till Södertälje sjukhus för att kunna bygga upp förlossningen i ”Södra BB-andan”. Socialdemokraterna säger sig villiga att samarbeta med Alliansen. Jag är mer än villig att samarbete inom förlossningsvården framförallt när det gäller att komma till rätta med förlossningsskador men inte genom att skjuta ned valfriheten för de blivande föräldrarna.

Utveckling av förlossningsvården

Stockholms landsting utvecklas i en rasande fart, med hög inflyttning och ett barnafödande som slår nya rekord varje år. För att alla ska kunna erbjudas en god förlossningsvård måste den ständigt vara i utveckling. Det pågår ett arbete där hälso- och sjukvårdsförvaltningen just nu ser över förlossningsvården i landstinget. Det handlar dels om att säkerställa tillgången till antalet förlossningsplatser men även hur man till exempel kan minska antalet öppenvårdsbesök på förlossningarna. Att Stockholm är det län som ligger bland de högsta i andel bristningar är så klart allvarligt, och därför är detta en fråga som vi kommer att följa noggrant och sätta in åtgärder som krävs för att få ned skadorna.

Att slopa vårdval förlossning är inte verklig valfrihet

Gällande S:t Görans sjukhus och den nya vårdbyggnaden så är det välkänt för S att ombyggnationen var så gott som klar redan förra året men stoppades av Mark- och miljödomstolen. Juridiken har sin gång och det kan och ska varken Dag Larsson eller undertecknad gå och försöka styra. Att skapa förutsättningar är en självklarhet på papper för oppositionen, men för ärlighetens skull bör vi tillägga att Alliansen i Landstinget inget hellre vill än att se S:t Göran stå färdigt. Det är därför inte värdigt av Socialdemokraterna att lägga skulden på Alliansen, utan de bör snarare ha en vänlig dialog med sina vänner, Miljöpartiet de gröna, i Stadshuset som reserverat sig mot bygglovet.

Låt oss därför också vara helt öppna med att klargöra Socialdemokraternas syn på verklig valfrihet. I dagsläget vill Socialdemokraterna slopa vårdval förlossning. Vilket i realiteten skulle innebära en minskad valfrihet för blivande föräldrar i Stockholms län. Att bidra till förvirring kring flytten av Södra BB är inte okej.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd”ellahead 2

Se gärna tidigare inlägg i debatten:

”Fel att strypa alternativ inom förlossning”
”Vi skapar ett bra alternativ i Södertälje”
”Öpenhet krävs om Södra BB:s räddning”
”Barnmorskornas kunnande sätts år sidan”

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer