Så bör vi använda regeringens rekordsatsning mot cancer

Ella Bohlin (KD)

Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet i Stockholm Ella Bohlin välkomnar miljardsatsningen på att korta köerna inom cancervården, som socialminister Göran Hägglund (KD) presenterade i dag.

− Cancer slår sönder familjer, orsakar enormt lidande och är den folksjukdom där hälso- och sjukvården möter de största utmaningarna. Satsningen är nödvändig för att förbättra vården i Stockholmsregionen. Just här ser vi exempelvis att en stor satsning på prostatacancer är nödvändig, säger Ella Bohlin.

Medianväntetiden för prostatacancer är 210 dagar i Stockholms län, vilket exempelvis kan jämföras med 140 dagar i Västra Götalands län.

− Skillnaderna mellan landstingen i väntetid från remissdatum till specialistklinik till beslut om behandling för prostatacancer är omotiverade. Stockholm måste bli snabbare att behandla prostatacancer. Jag vill dessutom komplettera de nationella pengarna med en riktad satsning på 20 miljoner till prostatacancervården i Stockholm, fortsätter Ella Bohlin.

− Jag kan inte acceptera att de som behöver vård för cancer har längre väntetider i Stockholms län än i många andra delar av landet. Regeringens satsning kommer synnerligen lämpligt för arbetet för en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Fakta:

  • Regeringen satsar en halv miljard kronor per år under åren 2015-2018 på att förkorta köerna inom cancervården. Totalt handlar det om två miljarder kronor.
  • Satsningen ska bygga på den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen.
  • Under 2014 kommer regeringen att ta fram en fyraårig plan för satsningen.

Läs mer om den satsning som Göran Hägglund presenterade under dagen på regeringens webbsida >>

Dagens Medicin skriver om satsningen >>


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin