Så bör vi använda regeringens rekordsatsning mot cancer

Ella Bohlin (KD)

Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet i Stockholm Ella Bohlin välkomnar miljardsatsningen på att korta köerna inom cancervården, som socialminister Göran Hägglund (KD) presenterade i dag.

− Cancer slår sönder familjer, orsakar enormt lidande och är den folksjukdom där hälso- och sjukvården möter de största utmaningarna. Satsningen är nödvändig för att förbättra vården i Stockholmsregionen. Just här ser vi exempelvis att en stor satsning på prostatacancer är nödvändig, säger Ella Bohlin.

Medianväntetiden för prostatacancer är 210 dagar i Stockholms län, vilket exempelvis kan jämföras med 140 dagar i Västra Götalands län.

− Skillnaderna mellan landstingen i väntetid från remissdatum till specialistklinik till beslut om behandling för prostatacancer är omotiverade. Stockholm måste bli snabbare att behandla prostatacancer. Jag vill dessutom komplettera de nationella pengarna med en riktad satsning på 20 miljoner till prostatacancervården i Stockholm, fortsätter Ella Bohlin.

− Jag kan inte acceptera att de som behöver vård för cancer har längre väntetider i Stockholms län än i många andra delar av landet. Regeringens satsning kommer synnerligen lämpligt för arbetet för en mer jämlik vård, säger Ella Bohlin.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

Fakta:

  • Regeringen satsar en halv miljard kronor per år under åren 2015-2018 på att förkorta köerna inom cancervården. Totalt handlar det om två miljarder kronor.
  • Satsningen ska bygga på den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen.
  • Under 2014 kommer regeringen att ta fram en fyraårig plan för satsningen.

Läs mer om den satsning som Göran Hägglund presenterade under dagen på regeringens webbsida >>

Dagens Medicin skriver om satsningen >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin