Så får vi mindre vab

I P4 Stockholm svarar barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) på den rödgröna oppositionens förslag om en extra satsning av hygiensjuksköterskor i förskolan. Helene Öberg (MP) lämnade in en motion som behandlades på fullmäktige i år den 20 januari.

– Från Alliansen instämde vi i motionärens ambition att landstinget ska bidra med kunskap och kompetens för att förbättra hygienarbetet på länets förskolor – men vi valde att avslå själva motionen. Vi menar att vi redan tillhandahåller mycket av den information som behövs och att vi menar att kommunerna också har sitt ansvar att ta då de har huvudansvaret för förskolorna i Stockholm, säger Ella Bohlin.

Motivering är att inom Stockholms läns landsting är det Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm som tillhandahåller utbildning, råd och rekommendationer kring förskolornas arbete med hygienfrågor. SLL erbjuder utbildningar och håller med utbildnings-och informationsmaterial. Det finns bland annat utbildningsmaterial om hygieniska riktlinjer framtagna för förskolorna. Smittskydd Stockholm besöker enskilda förskolor där det finns problem med något smittämne. De utbildar dessutom kommunernas miljö-och hälsoskyddskontor med anledning av de lagstadgade kontroller som de genomför på förskolorna.

– Motionären föreslår att landstinget ska påbörja ett arbete med att erbjuda hygiensjuksköterskor till förskolorna. Det finns ingen sådan tillgänglig resurs idag och hygiensjuksköterskor är av olika anledningar en ”bristvara”. Det som behövs är kunskap om smittvägar, enkla hygienrutiner för att minska spridningen av smittsamma infektioner, hantering av livsmedel, städning och utevistelse. Stockholms läns landsting bedriver alltså arbetet med dessa frågor på ett annat sätt än exempelvis Västra Götalandsregionen. Vi konstaterar också i vårt svar att det kommer att bli intressant att ta del av och analysera slutrapporten från projektet i Västra Götaland, utifrån perspektivet att all ny kunskap är bra som underlag för förändringar av organisation och arbetssätt, säger Ella Bohlin.

 


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin