Så får vi mindre vab

I P4 Stockholm svarar barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) på den rödgröna oppositionens förslag om en extra satsning av hygiensjuksköterskor i förskolan. Helene Öberg (MP) lämnade in en motion som behandlades på fullmäktige i år den 20 januari.

– Från Alliansen instämde vi i motionärens ambition att landstinget ska bidra med kunskap och kompetens för att förbättra hygienarbetet på länets förskolor – men vi valde att avslå själva motionen. Vi menar att vi redan tillhandahåller mycket av den information som behövs och att vi menar att kommunerna också har sitt ansvar att ta då de har huvudansvaret för förskolorna i Stockholm, säger Ella Bohlin.

Motivering är att inom Stockholms läns landsting är det Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm som tillhandahåller utbildning, råd och rekommendationer kring förskolornas arbete med hygienfrågor. SLL erbjuder utbildningar och håller med utbildnings-och informationsmaterial. Det finns bland annat utbildningsmaterial om hygieniska riktlinjer framtagna för förskolorna. Smittskydd Stockholm besöker enskilda förskolor där det finns problem med något smittämne. De utbildar dessutom kommunernas miljö-och hälsoskyddskontor med anledning av de lagstadgade kontroller som de genomför på förskolorna.

– Motionären föreslår att landstinget ska påbörja ett arbete med att erbjuda hygiensjuksköterskor till förskolorna. Det finns ingen sådan tillgänglig resurs idag och hygiensjuksköterskor är av olika anledningar en ”bristvara”. Det som behövs är kunskap om smittvägar, enkla hygienrutiner för att minska spridningen av smittsamma infektioner, hantering av livsmedel, städning och utevistelse. Stockholms läns landsting bedriver alltså arbetet med dessa frågor på ett annat sätt än exempelvis Västra Götalandsregionen. Vi konstaterar också i vårt svar att det kommer att bli intressant att ta del av och analysera slutrapporten från projektet i Västra Götaland, utifrån perspektivet att all ny kunskap är bra som underlag för förändringar av organisation och arbetssätt, säger Ella Bohlin.

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin