Så får vi mindre vab

I P4 Stockholm svarar barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) på den rödgröna oppositionens förslag om en extra satsning av hygiensjuksköterskor i förskolan. Helene Öberg (MP) lämnade in en motion som behandlades på fullmäktige i år den 20 januari.

– Från Alliansen instämde vi i motionärens ambition att landstinget ska bidra med kunskap och kompetens för att förbättra hygienarbetet på länets förskolor – men vi valde att avslå själva motionen. Vi menar att vi redan tillhandahåller mycket av den information som behövs och att vi menar att kommunerna också har sitt ansvar att ta då de har huvudansvaret för förskolorna i Stockholm, säger Ella Bohlin.

Motivering är att inom Stockholms läns landsting är det Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm som tillhandahåller utbildning, råd och rekommendationer kring förskolornas arbete med hygienfrågor. SLL erbjuder utbildningar och håller med utbildnings-och informationsmaterial. Det finns bland annat utbildningsmaterial om hygieniska riktlinjer framtagna för förskolorna. Smittskydd Stockholm besöker enskilda förskolor där det finns problem med något smittämne. De utbildar dessutom kommunernas miljö-och hälsoskyddskontor med anledning av de lagstadgade kontroller som de genomför på förskolorna.

– Motionären föreslår att landstinget ska påbörja ett arbete med att erbjuda hygiensjuksköterskor till förskolorna. Det finns ingen sådan tillgänglig resurs idag och hygiensjuksköterskor är av olika anledningar en ”bristvara”. Det som behövs är kunskap om smittvägar, enkla hygienrutiner för att minska spridningen av smittsamma infektioner, hantering av livsmedel, städning och utevistelse. Stockholms läns landsting bedriver alltså arbetet med dessa frågor på ett annat sätt än exempelvis Västra Götalandsregionen. Vi konstaterar också i vårt svar att det kommer att bli intressant att ta del av och analysera slutrapporten från projektet i Västra Götaland, utifrån perspektivet att all ny kunskap är bra som underlag för förändringar av organisation och arbetssätt, säger Ella Bohlin.

 


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin