Så får vi mindre vab

I P4 Stockholm svarar barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) på den rödgröna oppositionens förslag om en extra satsning av hygiensjuksköterskor i förskolan. Helene Öberg (MP) lämnade in en motion som behandlades på fullmäktige i år den 20 januari.

– Från Alliansen instämde vi i motionärens ambition att landstinget ska bidra med kunskap och kompetens för att förbättra hygienarbetet på länets förskolor – men vi valde att avslå själva motionen. Vi menar att vi redan tillhandahåller mycket av den information som behövs och att vi menar att kommunerna också har sitt ansvar att ta då de har huvudansvaret för förskolorna i Stockholm, säger Ella Bohlin.

Motivering är att inom Stockholms läns landsting är det Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm som tillhandahåller utbildning, råd och rekommendationer kring förskolornas arbete med hygienfrågor. SLL erbjuder utbildningar och håller med utbildnings-och informationsmaterial. Det finns bland annat utbildningsmaterial om hygieniska riktlinjer framtagna för förskolorna. Smittskydd Stockholm besöker enskilda förskolor där det finns problem med något smittämne. De utbildar dessutom kommunernas miljö-och hälsoskyddskontor med anledning av de lagstadgade kontroller som de genomför på förskolorna.

– Motionären föreslår att landstinget ska påbörja ett arbete med att erbjuda hygiensjuksköterskor till förskolorna. Det finns ingen sådan tillgänglig resurs idag och hygiensjuksköterskor är av olika anledningar en ”bristvara”. Det som behövs är kunskap om smittvägar, enkla hygienrutiner för att minska spridningen av smittsamma infektioner, hantering av livsmedel, städning och utevistelse. Stockholms läns landsting bedriver alltså arbetet med dessa frågor på ett annat sätt än exempelvis Västra Götalandsregionen. Vi konstaterar också i vårt svar att det kommer att bli intressant att ta del av och analysera slutrapporten från projektet i Västra Götaland, utifrån perspektivet att all ny kunskap är bra som underlag för förändringar av organisation och arbetssätt, säger Ella Bohlin.

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer