Så fördelas de nya förlossningsplatserna i Stockholm

Då ledningen för BB Sophia, Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, sade upp avtalet med landstinget inom vårdval förlossning blev behovet av att ersätta dessa platser uppenbart. Arbetet med att säkra upp förlossningsplatserna för alla födande under 2016 är nu klart.

Pressmeddelande
1 mars 2016

Ella Bohlin (KD)– BB Sophia har bedrivit och bedriver en uppskattad förlossningsklinik och tillskottet var välkommet då kliniken öppnade för drygt två år sedan. Tyvärr kommer BB Sophia upphöra att bedriva förlossningsvård. För Stockholms län är det dock glädjande att vi nu inte bara har säkrat förlossningsplatserna utan även har byggt ut kapaciteten så att tillgången kommer vara god under 2016, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Landstinget har genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort en avtalsmässig överenskommelse med ledningen för BB Sophia som innebär att BB Sophia kan avveckla sin verksamhet i tid innan sommaren, så att förändringen kan genomföras innan semesterperioden. Sommarmånaderna är en ansträngd tid för vården och genom denna överenskommelse undviks förändringen under semestertider.

– Genom att förändringarna blir klara före semesterperioden blir vården och planeringen bättre för både blivande föräldrar och inte minst för personalen. Förlossningsvården är under ständig utveckling och med denna utökning av antalet platser tar vi höjd för framtiden, för att fler ska kunna få föda på den förlossningsenhet de har valt, säger Ella Bohlin (KD).

 

Fakta:

BB Sophia genomförde cirka 3 200 förlossningar under 2015. I år kommer BB Sophia att genomföra 1 100 förlossningar. Övriga förlossningsenheter ökar sin kapacitet på det här sättet under 2016:

Södersjukhuset: +900 förlossningar
Danderyds sjukhus och BB Stockholm: +650
Södertälje sjukhus: +425
Karolinska Solna: +150
Karolinska Huddinge: +800
Summa: +2 925

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin