Så fördelas de nya förlossningsplatserna i Stockholm

Då ledningen för BB Sophia, Barnbördshuset i Praktikertjänst AB, sade upp avtalet med landstinget inom vårdval förlossning blev behovet av att ersätta dessa platser uppenbart. Arbetet med att säkra upp förlossningsplatserna för alla födande under 2016 är nu klart.

Pressmeddelande
1 mars 2016

Ella Bohlin (KD)– BB Sophia har bedrivit och bedriver en uppskattad förlossningsklinik och tillskottet var välkommet då kliniken öppnade för drygt två år sedan. Tyvärr kommer BB Sophia upphöra att bedriva förlossningsvård. För Stockholms län är det dock glädjande att vi nu inte bara har säkrat förlossningsplatserna utan även har byggt ut kapaciteten så att tillgången kommer vara god under 2016, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Landstinget har genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort en avtalsmässig överenskommelse med ledningen för BB Sophia som innebär att BB Sophia kan avveckla sin verksamhet i tid innan sommaren, så att förändringen kan genomföras innan semesterperioden. Sommarmånaderna är en ansträngd tid för vården och genom denna överenskommelse undviks förändringen under semestertider.

– Genom att förändringarna blir klara före semesterperioden blir vården och planeringen bättre för både blivande föräldrar och inte minst för personalen. Förlossningsvården är under ständig utveckling och med denna utökning av antalet platser tar vi höjd för framtiden, för att fler ska kunna få föda på den förlossningsenhet de har valt, säger Ella Bohlin (KD).

 

Fakta:

BB Sophia genomförde cirka 3 200 förlossningar under 2015. I år kommer BB Sophia att genomföra 1 100 förlossningar. Övriga förlossningsenheter ökar sin kapacitet på det här sättet under 2016:

Södersjukhuset: +900 förlossningar
Danderyds sjukhus och BB Stockholm: +650
Södertälje sjukhus: +425
Karolinska Solna: +150
Karolinska Huddinge: +800
Summa: +2 925

 


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin