Så kan vi lösa väntetiderna på akuten

Ett av de stora problemen med sjukvården är kötiderna på akutmottagningarna. I sommar har situationen på sina håll beskrivits som kaosartad. Jag föreslår därför en satsning på närakuterna i Stockholms län.

I dag åker många till akutmottagningarna i länet när vårdcentralerna är stängda, trots att de inte är allvarligt skadade eller allvarligt sjuka. Det är inte många som känner till att landstingets närakuter är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen, men som inte heller har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Närakuterna fyller därför en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Jag vill lyfta fram deras verksamhet i landstingspolitiken den kommande mandatperioden. Bland annat tänker jag verka för en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut. Informationen kan bli mycket bättre än i dag.

En annan åtgärd som jag vill pröva för att underlätta kösituationen vid akutmottagningarna är att man ska kunna se hur lång kötid det är på akuten via nätet.

Polisens passexpedition har infört ett sådant system. Där har kösystemet i väntrummet varit kopplat till webben så att den som går in på polisens webbsida kan se hur lång tid man behöver vänta och anpassa sig efter det. På samma sätt borde alltså akutmottagningarna vid Stockholms akutsjukhus kopplas upp mot webben, så att patienter kan undvika dem med längst kötid.

Vi behöver vara öppna för att hitta nya vägar i vården. Den som är akut sjuk måste få vård i tid. Patienter ska inte behöva vänta i flera timmar på att få den hjälp de behöver. Med ett lyft för närakuterna och en ökad service för dem som tänker vända sig till en akutmottagning kan den akuta Stockholmsvården bli ännu bättre.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Toppkandidat till landstinget

 

 

 

 

 

Bilden ovan: Löwenströmska sjukhuset är en av de platser i Stockholms län som har närakut. Foto: ”Janders”/Wikimedia commons


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin