Så kan vi lösa väntetiderna på akuten

Ett av de stora problemen med sjukvården är kötiderna på akutmottagningarna. I sommar har situationen på sina håll beskrivits som kaosartad. Jag föreslår därför en satsning på närakuterna i Stockholms län.

I dag åker många till akutmottagningarna i länet när vårdcentralerna är stängda, trots att de inte är allvarligt skadade eller allvarligt sjuka. Det är inte många som känner till att landstingets närakuter är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen, men som inte heller har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Närakuterna fyller därför en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Jag vill lyfta fram deras verksamhet i landstingspolitiken den kommande mandatperioden. Bland annat tänker jag verka för en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut. Informationen kan bli mycket bättre än i dag.

En annan åtgärd som jag vill pröva för att underlätta kösituationen vid akutmottagningarna är att man ska kunna se hur lång kötid det är på akuten via nätet.

Polisens passexpedition har infört ett sådant system. Där har kösystemet i väntrummet varit kopplat till webben så att den som går in på polisens webbsida kan se hur lång tid man behöver vänta och anpassa sig efter det. På samma sätt borde alltså akutmottagningarna vid Stockholms akutsjukhus kopplas upp mot webben, så att patienter kan undvika dem med längst kötid.

Vi behöver vara öppna för att hitta nya vägar i vården. Den som är akut sjuk måste få vård i tid. Patienter ska inte behöva vänta i flera timmar på att få den hjälp de behöver. Med ett lyft för närakuterna och en ökad service för dem som tänker vända sig till en akutmottagning kan den akuta Stockholmsvården bli ännu bättre.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Toppkandidat till landstinget

 

 

 

 

 

Bilden ovan: Löwenströmska sjukhuset är en av de platser i Stockholms län som har närakut. Foto: ”Janders”/Wikimedia commons


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin