Så kan vi lösa väntetiderna på akuten

Ett av de stora problemen med sjukvården är kötiderna på akutmottagningarna. I sommar har situationen på sina håll beskrivits som kaosartad. Jag föreslår därför en satsning på närakuterna i Stockholms län.

I dag åker många till akutmottagningarna i länet när vårdcentralerna är stängda, trots att de inte är allvarligt skadade eller allvarligt sjuka. Det är inte många som känner till att landstingets närakuter är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen, men som inte heller har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Närakuterna fyller därför en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Jag vill lyfta fram deras verksamhet i landstingspolitiken den kommande mandatperioden. Bland annat tänker jag verka för en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut. Informationen kan bli mycket bättre än i dag.

En annan åtgärd som jag vill pröva för att underlätta kösituationen vid akutmottagningarna är att man ska kunna se hur lång kötid det är på akuten via nätet.

Polisens passexpedition har infört ett sådant system. Där har kösystemet i väntrummet varit kopplat till webben så att den som går in på polisens webbsida kan se hur lång tid man behöver vänta och anpassa sig efter det. På samma sätt borde alltså akutmottagningarna vid Stockholms akutsjukhus kopplas upp mot webben, så att patienter kan undvika dem med längst kötid.

Vi behöver vara öppna för att hitta nya vägar i vården. Den som är akut sjuk måste få vård i tid. Patienter ska inte behöva vänta i flera timmar på att få den hjälp de behöver. Med ett lyft för närakuterna och en ökad service för dem som tänker vända sig till en akutmottagning kan den akuta Stockholmsvården bli ännu bättre.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Toppkandidat till landstinget

 

 

 

 

 

Bilden ovan: Löwenströmska sjukhuset är en av de platser i Stockholms län som har närakut. Foto: ”Janders”/Wikimedia commons


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin