Så kan vi lösa väntetiderna på akuten

Ett av de stora problemen med sjukvården är kötiderna på akutmottagningarna. I sommar har situationen på sina håll beskrivits som kaosartad. Jag föreslår därför en satsning på närakuterna i Stockholms län.

I dag åker många till akutmottagningarna i länet när vårdcentralerna är stängda, trots att de inte är allvarligt skadade eller allvarligt sjuka. Det är inte många som känner till att landstingets närakuter är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen, men som inte heller har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Närakuterna fyller därför en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Jag vill lyfta fram deras verksamhet i landstingspolitiken den kommande mandatperioden. Bland annat tänker jag verka för en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut. Informationen kan bli mycket bättre än i dag.

En annan åtgärd som jag vill pröva för att underlätta kösituationen vid akutmottagningarna är att man ska kunna se hur lång kötid det är på akuten via nätet.

Polisens passexpedition har infört ett sådant system. Där har kösystemet i väntrummet varit kopplat till webben så att den som går in på polisens webbsida kan se hur lång tid man behöver vänta och anpassa sig efter det. På samma sätt borde alltså akutmottagningarna vid Stockholms akutsjukhus kopplas upp mot webben, så att patienter kan undvika dem med längst kötid.

Vi behöver vara öppna för att hitta nya vägar i vården. Den som är akut sjuk måste få vård i tid. Patienter ska inte behöva vänta i flera timmar på att få den hjälp de behöver. Med ett lyft för närakuterna och en ökad service för dem som tänker vända sig till en akutmottagning kan den akuta Stockholmsvården bli ännu bättre.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Toppkandidat till landstinget

 

 

 

 

 

Bilden ovan: Löwenströmska sjukhuset är en av de platser i Stockholms län som har närakut. Foto: ”Janders”/Wikimedia commons


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer