Så ligger Stockholm till i miljöarbetet

Stockholm ska ligga i framkant när det gäller miljöarbete. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons CC BY-SA

Stockholmsregionen fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och mängden hushållsavfall. Men mycket finns kvar att göra i miljöarbetet, inte minst när det gäller utsläppen från transporter.

En av Stockholms stora utmaningar är att utvecklas på en mängd områden samtidigt som vi undviker att påverka klimatet och miljön alltför mycket. Landstinget har ansvar för det handlingsprogram för energi och klimat som regionen arbetar efter, i samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna i länet. I går arrangerades en konferens om läget i Stockholmsregionen, där läget för huvudstadens klimatpåverkan presenterades.

För Kristdemokraterna är det väsentligt att förvalta den jord vi lever på så att vi kan ge barn och unga goda uppväxtvillkor och lämna över en plats som det går att leva på. Många av utmaningarna kring klimat och miljö är globala, men vi vill arbeta för att Stockholms ekologiska avtryck ska minska och för att Stockholm ska fortsätta att ligga i framkant bland världens miljöhuvudstäder. Vi är glada över att utvecklingen går i rätt riktning. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Stockholm.

Minskningen motsvarar i princip den takt som krävs för att vi ska nå de långsiktiga utsläppsmålen. I en jämförelse med åtta storstadsregioner i Europa ligger vi bäst till när det gäller utsläpp av koldioxid.

Tyvärr gäller det inte för transportsektorn. Dessutom ökar energianvändningen både inom byggsektorn och transportsektorn. På många platser är utsläppen av kvävedioxider och partiklar från trafiken för höga. Här finns arbete att göra.

Något som däremot minskar är hur mycket hushållsavfall som kastas per invånare. Insamlingen av matavfall för komposter ökar. Det här är en viktig pusselbit för att öka länets produktion av biogas. Det är ett direkt resultat av det nämnda handlingsprogrammet som Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar efter.

För att begränsa transporternas negativa påverkan arbetar trafikförvaltningen med att minska buller, införa biogasbussar och andra projekt. Kristdemokraterna kommer även i fortsättningen att arbeta för ett förbättrat miljöarbete i Stockholm. Vi är glada över att ha kommit långt, men vi vet att det behövs ännu större ansträngningar för att vi ska nå målen.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin