Så ligger Stockholm till i miljöarbetet

Stockholm ska ligga i framkant när det gäller miljöarbete. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons CC BY-SA

Stockholmsregionen fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och mängden hushållsavfall. Men mycket finns kvar att göra i miljöarbetet, inte minst när det gäller utsläppen från transporter.

En av Stockholms stora utmaningar är att utvecklas på en mängd områden samtidigt som vi undviker att påverka klimatet och miljön alltför mycket. Landstinget har ansvar för det handlingsprogram för energi och klimat som regionen arbetar efter, i samverkan med Länsstyrelsen och kommunerna i länet. I går arrangerades en konferens om läget i Stockholmsregionen, där läget för huvudstadens klimatpåverkan presenterades.

För Kristdemokraterna är det väsentligt att förvalta den jord vi lever på så att vi kan ge barn och unga goda uppväxtvillkor och lämna över en plats som det går att leva på. Många av utmaningarna kring klimat och miljö är globala, men vi vill arbeta för att Stockholms ekologiska avtryck ska minska och för att Stockholm ska fortsätta att ligga i framkant bland världens miljöhuvudstäder. Vi är glada över att utvecklingen går i rätt riktning. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Stockholm.

Minskningen motsvarar i princip den takt som krävs för att vi ska nå de långsiktiga utsläppsmålen. I en jämförelse med åtta storstadsregioner i Europa ligger vi bäst till när det gäller utsläpp av koldioxid.

Tyvärr gäller det inte för transportsektorn. Dessutom ökar energianvändningen både inom byggsektorn och transportsektorn. På många platser är utsläppen av kvävedioxider och partiklar från trafiken för höga. Här finns arbete att göra.

Något som däremot minskar är hur mycket hushållsavfall som kastas per invånare. Insamlingen av matavfall för komposter ökar. Det här är en viktig pusselbit för att öka länets produktion av biogas. Det är ett direkt resultat av det nämnda handlingsprogrammet som Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar efter.

För att begränsa transporternas negativa påverkan arbetar trafikförvaltningen med att minska buller, införa biogasbussar och andra projekt. Kristdemokraterna kommer även i fortsättningen att arbeta för ett förbättrat miljöarbete i Stockholm. Vi är glada över att ha kommit långt, men vi vet att det behövs ännu större ansträngningar för att vi ska nå målen.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin