Så satsar Alliansen på förlossningar i Stockholm

I dag ger Stig Nyman (KD) tillsammans med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting besked om hur förlossningssituationen ska bli bättre. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida berättar de om satsningarna.

Här är artikeln:

Förlossningsvården i Stockholm är en av världens bästa och får år efter år får högst betyg i patientundersökningar. Tusentals föräldrar vittnar om ett bra och säkert omhändertagande och engagerade medarbetare. Den oro som många kan känna efter den intensiva medierapporteringen den senaste tiden tar vi i alliansen i Stockholms läns landsting också på största allvar. Vi lyssnar på den kritik som framförts och är angelägna om att vidta nödvändiga åtgärder för att göra förbättringar. Vi vill vara tydliga med att viktiga satsningar görs och kommer att göras framöver för att förlossningsvården i Stockholm ska fortsätta vara en trygg miljö under livets största händelse.

När Stockholm växer i rekordtakt och antalet födslar ökar behövs fler förlossningsplatser och mer personal. Vissa satsningar är planerade för att ge effekt på kort sikt, andra på längre sikt. Under 2014 gör Alliansen följande för att förbättra förlossningsvården i länet:

• BB Sophia får klartecken att öppna i början på mars. Det innebär möjlighet att kunna ta hand om 4000 förlossningar per år och är en välkommen avlastning till befintliga förlossningskliniker.

I dag saknar flera förlossningskliniker barnmorskor och håller på att rekrytera. När det är klart kommer förhoppningsvis medarbetarna avlastas och arbetsmiljön därmed förbättras. Temporärt under några veckor kommer det vara högre tryck, likt semestervården, då många barnmorskor ska fortbildas till sin nya arbetsplats.

• Ytterligare ett BB på St Görans akutsjukhus planeras till 2017. Alla prognoser pekar på att Stockholmsregionen kommer att fortsätta att växa och antalet födslar att öka. Då behöver vi redan idag börja utbyggnaden av ännu en förlossningsklinik. Den nya förlossningskliniken på St Göran ska i full kapacitet kunna hantera 4000 förlossningar per år.

• Höjda löner till barnmorskor. Det råder brist på barnmorskor i Stockholmsregionen. För att fler ska välja barnmorskeyrket behöver kompetensen synas i lönekuvertet. Satsningen är individuell och bestäms av lönesättande chef.

• 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

• 100 miljoner kronor till nya utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Sjukvården behöver långsiktigt säkra kompetensen i bristyrken. Både sjuksköterskor och barnmorskor finns det ett stort behov av. Därför möjliggör alliansregeringen 240 nya utbildningsplatser till vårdutbildningarna i Stockholm. Dessutom startar Sophiahemmet sin nya barnmorskeutbildning hösten 2014 och räknar med att examinera 24 barnmorskor per år.

Eftersom många barnmorskor har valt att börja arbeta på BB Sophia kommer bemanningen under en övergångsperiod vara något lägre på de andra förlossningsklinikerna. En liknande situation är något som landstinget och de olika klinikerna är vana vid att hantera, då sommarmånadernas semesterperiod kräver liknande beredskapsplaner. Klinikerna hjälper varandra med personal och landstinget går in med extra medel för att kunna erbjuda extrapass.

Även om klinikerna är förberedda för utmaningen kommer vi i alliansen att ge landstingets tjänstemän i uppdrag att utvärdera planeringen och återkomma med en analys över vad som fungerade bra och mindre bra under övergångsperioden fram till BB Sophias öppnande.

För att lära oss mer om hur politiken kan bidra till en bättre arbetsmiljö på förlossningsklinikerna för vi i alliansen en tät dialog med representanter för barnmorskorna i Stockholm. Mycket av det vi pratat om under våra möten har också blivit verklighet. Nu vill vi fördjupa samarbetet och även bjuda in fackliga representanter, verksamhetschefer och sakkunniga inom förlossningsvården för att tillsammans med oss ansvariga politiker hitta svar på frågor kring arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vi har en trygg och säker förlossningsvård i Stockholm tack vare det fina arbete som medarbetarna lägger ner runtom på våra förlossningsenheter. Nu vill vi i alliansen bjuda in till samtal och arbeta tillsammans för en ännu bättre förlossningsvård för framtiden.

FILIPPA REINFELDT (M)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

ANNA STARBRINK (FP)

personal- och produktionslandstingsråd

STIG NYMAN (KD)

äldre- och forskningslandstingsråd

CATRIN MATTSSON (C)

gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin