Så satsar Alliansen på förlossningar i Stockholm

I dag ger Stig Nyman (KD) tillsammans med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting besked om hur förlossningssituationen ska bli bättre. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida berättar de om satsningarna.

Här är artikeln:

Förlossningsvården i Stockholm är en av världens bästa och får år efter år får högst betyg i patientundersökningar. Tusentals föräldrar vittnar om ett bra och säkert omhändertagande och engagerade medarbetare. Den oro som många kan känna efter den intensiva medierapporteringen den senaste tiden tar vi i alliansen i Stockholms läns landsting också på största allvar. Vi lyssnar på den kritik som framförts och är angelägna om att vidta nödvändiga åtgärder för att göra förbättringar. Vi vill vara tydliga med att viktiga satsningar görs och kommer att göras framöver för att förlossningsvården i Stockholm ska fortsätta vara en trygg miljö under livets största händelse.

När Stockholm växer i rekordtakt och antalet födslar ökar behövs fler förlossningsplatser och mer personal. Vissa satsningar är planerade för att ge effekt på kort sikt, andra på längre sikt. Under 2014 gör Alliansen följande för att förbättra förlossningsvården i länet:

• BB Sophia får klartecken att öppna i början på mars. Det innebär möjlighet att kunna ta hand om 4000 förlossningar per år och är en välkommen avlastning till befintliga förlossningskliniker.

I dag saknar flera förlossningskliniker barnmorskor och håller på att rekrytera. När det är klart kommer förhoppningsvis medarbetarna avlastas och arbetsmiljön därmed förbättras. Temporärt under några veckor kommer det vara högre tryck, likt semestervården, då många barnmorskor ska fortbildas till sin nya arbetsplats.

• Ytterligare ett BB på St Görans akutsjukhus planeras till 2017. Alla prognoser pekar på att Stockholmsregionen kommer att fortsätta att växa och antalet födslar att öka. Då behöver vi redan idag börja utbyggnaden av ännu en förlossningsklinik. Den nya förlossningskliniken på St Göran ska i full kapacitet kunna hantera 4000 förlossningar per år.

• Höjda löner till barnmorskor. Det råder brist på barnmorskor i Stockholmsregionen. För att fler ska välja barnmorskeyrket behöver kompetensen synas i lönekuvertet. Satsningen är individuell och bestäms av lönesättande chef.

• 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

• 100 miljoner kronor till nya utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Sjukvården behöver långsiktigt säkra kompetensen i bristyrken. Både sjuksköterskor och barnmorskor finns det ett stort behov av. Därför möjliggör alliansregeringen 240 nya utbildningsplatser till vårdutbildningarna i Stockholm. Dessutom startar Sophiahemmet sin nya barnmorskeutbildning hösten 2014 och räknar med att examinera 24 barnmorskor per år.

Eftersom många barnmorskor har valt att börja arbeta på BB Sophia kommer bemanningen under en övergångsperiod vara något lägre på de andra förlossningsklinikerna. En liknande situation är något som landstinget och de olika klinikerna är vana vid att hantera, då sommarmånadernas semesterperiod kräver liknande beredskapsplaner. Klinikerna hjälper varandra med personal och landstinget går in med extra medel för att kunna erbjuda extrapass.

Även om klinikerna är förberedda för utmaningen kommer vi i alliansen att ge landstingets tjänstemän i uppdrag att utvärdera planeringen och återkomma med en analys över vad som fungerade bra och mindre bra under övergångsperioden fram till BB Sophias öppnande.

För att lära oss mer om hur politiken kan bidra till en bättre arbetsmiljö på förlossningsklinikerna för vi i alliansen en tät dialog med representanter för barnmorskorna i Stockholm. Mycket av det vi pratat om under våra möten har också blivit verklighet. Nu vill vi fördjupa samarbetet och även bjuda in fackliga representanter, verksamhetschefer och sakkunniga inom förlossningsvården för att tillsammans med oss ansvariga politiker hitta svar på frågor kring arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vi har en trygg och säker förlossningsvård i Stockholm tack vare det fina arbete som medarbetarna lägger ner runtom på våra förlossningsenheter. Nu vill vi i alliansen bjuda in till samtal och arbeta tillsammans för en ännu bättre förlossningsvård för framtiden.

FILIPPA REINFELDT (M)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

ANNA STARBRINK (FP)

personal- och produktionslandstingsråd

STIG NYMAN (KD)

äldre- och forskningslandstingsråd

CATRIN MATTSSON (C)

gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin