Så satsar Alliansen på förlossningar i Stockholm

I dag ger Stig Nyman (KD) tillsammans med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting besked om hur förlossningssituationen ska bli bättre. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida berättar de om satsningarna.

Här är artikeln:

Förlossningsvården i Stockholm är en av världens bästa och får år efter år får högst betyg i patientundersökningar. Tusentals föräldrar vittnar om ett bra och säkert omhändertagande och engagerade medarbetare. Den oro som många kan känna efter den intensiva medierapporteringen den senaste tiden tar vi i alliansen i Stockholms läns landsting också på största allvar. Vi lyssnar på den kritik som framförts och är angelägna om att vidta nödvändiga åtgärder för att göra förbättringar. Vi vill vara tydliga med att viktiga satsningar görs och kommer att göras framöver för att förlossningsvården i Stockholm ska fortsätta vara en trygg miljö under livets största händelse.

När Stockholm växer i rekordtakt och antalet födslar ökar behövs fler förlossningsplatser och mer personal. Vissa satsningar är planerade för att ge effekt på kort sikt, andra på längre sikt. Under 2014 gör Alliansen följande för att förbättra förlossningsvården i länet:

• BB Sophia får klartecken att öppna i början på mars. Det innebär möjlighet att kunna ta hand om 4000 förlossningar per år och är en välkommen avlastning till befintliga förlossningskliniker.

I dag saknar flera förlossningskliniker barnmorskor och håller på att rekrytera. När det är klart kommer förhoppningsvis medarbetarna avlastas och arbetsmiljön därmed förbättras. Temporärt under några veckor kommer det vara högre tryck, likt semestervården, då många barnmorskor ska fortbildas till sin nya arbetsplats.

• Ytterligare ett BB på St Görans akutsjukhus planeras till 2017. Alla prognoser pekar på att Stockholmsregionen kommer att fortsätta att växa och antalet födslar att öka. Då behöver vi redan idag börja utbyggnaden av ännu en förlossningsklinik. Den nya förlossningskliniken på St Göran ska i full kapacitet kunna hantera 4000 förlossningar per år.

• Höjda löner till barnmorskor. Det råder brist på barnmorskor i Stockholmsregionen. För att fler ska välja barnmorskeyrket behöver kompetensen synas i lönekuvertet. Satsningen är individuell och bestäms av lönesättande chef.

• 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

• 100 miljoner kronor till nya utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Sjukvården behöver långsiktigt säkra kompetensen i bristyrken. Både sjuksköterskor och barnmorskor finns det ett stort behov av. Därför möjliggör alliansregeringen 240 nya utbildningsplatser till vårdutbildningarna i Stockholm. Dessutom startar Sophiahemmet sin nya barnmorskeutbildning hösten 2014 och räknar med att examinera 24 barnmorskor per år.

Eftersom många barnmorskor har valt att börja arbeta på BB Sophia kommer bemanningen under en övergångsperiod vara något lägre på de andra förlossningsklinikerna. En liknande situation är något som landstinget och de olika klinikerna är vana vid att hantera, då sommarmånadernas semesterperiod kräver liknande beredskapsplaner. Klinikerna hjälper varandra med personal och landstinget går in med extra medel för att kunna erbjuda extrapass.

Även om klinikerna är förberedda för utmaningen kommer vi i alliansen att ge landstingets tjänstemän i uppdrag att utvärdera planeringen och återkomma med en analys över vad som fungerade bra och mindre bra under övergångsperioden fram till BB Sophias öppnande.

För att lära oss mer om hur politiken kan bidra till en bättre arbetsmiljö på förlossningsklinikerna för vi i alliansen en tät dialog med representanter för barnmorskorna i Stockholm. Mycket av det vi pratat om under våra möten har också blivit verklighet. Nu vill vi fördjupa samarbetet och även bjuda in fackliga representanter, verksamhetschefer och sakkunniga inom förlossningsvården för att tillsammans med oss ansvariga politiker hitta svar på frågor kring arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vi har en trygg och säker förlossningsvård i Stockholm tack vare det fina arbete som medarbetarna lägger ner runtom på våra förlossningsenheter. Nu vill vi i alliansen bjuda in till samtal och arbeta tillsammans för en ännu bättre förlossningsvård för framtiden.

FILIPPA REINFELDT (M)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

ANNA STARBRINK (FP)

personal- och produktionslandstingsråd

STIG NYMAN (KD)

äldre- och forskningslandstingsråd

CATRIN MATTSSON (C)

gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer