Så satsar Alliansen på förlossningar i Stockholm

I dag ger Stig Nyman (KD) tillsammans med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting besked om hur förlossningssituationen ska bli bättre. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida berättar de om satsningarna.

Här är artikeln:

Förlossningsvården i Stockholm är en av världens bästa och får år efter år får högst betyg i patientundersökningar. Tusentals föräldrar vittnar om ett bra och säkert omhändertagande och engagerade medarbetare. Den oro som många kan känna efter den intensiva medierapporteringen den senaste tiden tar vi i alliansen i Stockholms läns landsting också på största allvar. Vi lyssnar på den kritik som framförts och är angelägna om att vidta nödvändiga åtgärder för att göra förbättringar. Vi vill vara tydliga med att viktiga satsningar görs och kommer att göras framöver för att förlossningsvården i Stockholm ska fortsätta vara en trygg miljö under livets största händelse.

När Stockholm växer i rekordtakt och antalet födslar ökar behövs fler förlossningsplatser och mer personal. Vissa satsningar är planerade för att ge effekt på kort sikt, andra på längre sikt. Under 2014 gör Alliansen följande för att förbättra förlossningsvården i länet:

• BB Sophia får klartecken att öppna i början på mars. Det innebär möjlighet att kunna ta hand om 4000 förlossningar per år och är en välkommen avlastning till befintliga förlossningskliniker.

I dag saknar flera förlossningskliniker barnmorskor och håller på att rekrytera. När det är klart kommer förhoppningsvis medarbetarna avlastas och arbetsmiljön därmed förbättras. Temporärt under några veckor kommer det vara högre tryck, likt semestervården, då många barnmorskor ska fortbildas till sin nya arbetsplats.

• Ytterligare ett BB på St Görans akutsjukhus planeras till 2017. Alla prognoser pekar på att Stockholmsregionen kommer att fortsätta att växa och antalet födslar att öka. Då behöver vi redan idag börja utbyggnaden av ännu en förlossningsklinik. Den nya förlossningskliniken på St Göran ska i full kapacitet kunna hantera 4000 förlossningar per år.

• Höjda löner till barnmorskor. Det råder brist på barnmorskor i Stockholmsregionen. För att fler ska välja barnmorskeyrket behöver kompetensen synas i lönekuvertet. Satsningen är individuell och bestäms av lönesättande chef.

• 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

• 100 miljoner kronor till nya utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Sjukvården behöver långsiktigt säkra kompetensen i bristyrken. Både sjuksköterskor och barnmorskor finns det ett stort behov av. Därför möjliggör alliansregeringen 240 nya utbildningsplatser till vårdutbildningarna i Stockholm. Dessutom startar Sophiahemmet sin nya barnmorskeutbildning hösten 2014 och räknar med att examinera 24 barnmorskor per år.

Eftersom många barnmorskor har valt att börja arbeta på BB Sophia kommer bemanningen under en övergångsperiod vara något lägre på de andra förlossningsklinikerna. En liknande situation är något som landstinget och de olika klinikerna är vana vid att hantera, då sommarmånadernas semesterperiod kräver liknande beredskapsplaner. Klinikerna hjälper varandra med personal och landstinget går in med extra medel för att kunna erbjuda extrapass.

Även om klinikerna är förberedda för utmaningen kommer vi i alliansen att ge landstingets tjänstemän i uppdrag att utvärdera planeringen och återkomma med en analys över vad som fungerade bra och mindre bra under övergångsperioden fram till BB Sophias öppnande.

För att lära oss mer om hur politiken kan bidra till en bättre arbetsmiljö på förlossningsklinikerna för vi i alliansen en tät dialog med representanter för barnmorskorna i Stockholm. Mycket av det vi pratat om under våra möten har också blivit verklighet. Nu vill vi fördjupa samarbetet och även bjuda in fackliga representanter, verksamhetschefer och sakkunniga inom förlossningsvården för att tillsammans med oss ansvariga politiker hitta svar på frågor kring arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Vi har en trygg och säker förlossningsvård i Stockholm tack vare det fina arbete som medarbetarna lägger ner runtom på våra förlossningsenheter. Nu vill vi i alliansen bjuda in till samtal och arbeta tillsammans för en ännu bättre förlossningsvård för framtiden.

FILIPPA REINFELDT (M)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd

ANNA STARBRINK (FP)

personal- och produktionslandstingsråd

STIG NYMAN (KD)

äldre- och forskningslandstingsråd

CATRIN MATTSSON (C)

gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin