Förlossningsvården i Stockholms läns landsting – så här ser det ut och det här gör vi

Under många år har förlossningsvården varit mycket ansträngd i Stockholm och stora delar av landet. Vi arbetar hårt för en trygg förlossningsvård av högsta kvalitet där så många som möjligt får föda på det sjukhus de har valt i första hand.

– Varje dag gör personalen stora insatser för att vi ska kunna ha en så god förlossningsvård som vi har i Stockholms län, men det finns förbättringspotential inom flera områden. Min målsättning är att alla blivande föräldrar ska få föda på den förlossningsenhet som de valt i första hand. Tyvärr har vården stora brister i dag, men vi tar fullt ansvar för att göra den bättre och har sjösatt en rad åtgärder, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraternas och Alliansens åtgärder för en tryggare förlossningsvård:

120 miljoner kronor i höjd ersättning
Den 1 oktober höjdes ersättningen från landstinget till förlossningsklinikerna som är med i Vårdval förlossning med 5 procent. Den 1 maj 2018 höjs ersättningen med ytterligare 5 procent. Totalt handlar det om 120 miljoner. Syftet är att ha mer barnmorskor och annan personal, och på det sättet göra situationen på förlossningsklinikerna lugnare och tryggare.

Utbyggnad av förlossningskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Förlossningen i Huddinge ökar antalet rum och ska kunna ta hand om 44 procent fler förlossningar per år. Alliansen investerar över 2,6 miljarder i en ny behandlingsbyggnad på sjukhuset. För att möta efterfrågan hos de födande ska byggprojektet planera för rum med en hemlik miljö.

Ny klinik på S:t Görans sjukhus
Vi har fått klartecken för att bygga en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus. Den nya förlossningskliniken beräknas öka kapaciteten med 4 000 förlossningar per år. Vi arbetar för att den nya förlossningsenheten ska vara på plats så snart som möjligt. Ombyggnationerna beräknas vara klara i december 2020.

Nya lokaler Södersjukhuset
Den nya förlossningsavdelningen på Södersjukhuset invigdes i början av 2017 och har toppmoderna lokaler. Personal på Södersjukhuset vittnade tidigare om en dålig arbetsmiljö, men nu finns 14 nyrenoverade rum på Sveriges största förlossningsklinik där 7 000 barn om året föds.

Nya lokaler Södertälje sjukhus
Förlossningsvården på Södertälje sjukhus har fått nybyggda lokaler med plats för fler födande. Alliansen har också satsat extra pengar på att utveckla förlossningsvården på Södertälje sjukhus, bland annat med fokus på förlossningsrädsla och vård för nyanlända genom exempelvis kulturtolksdoulor.

Betalt för barnmorskor under studietiden
Stockholms läns landsting betalar numera full lön under studietiden för de sjuksköterskor som vidareutbildar sig till barnmorskor. Syftet är att underlätta för fler att utbilda sig så att det finns fler barnmorskor.

Extra pengar under sommaren 2017
Eftersom sommarmånaderna då personalen behöver semester är extra ansträngda i förlossningsvården har landstinget de senaste två åren skjutit till extra resurser. Tanken har varit att underlätta bemanningen och stärka kapaciteten. 2017 sköt Alliansen till 1 000 kronor extra per förlossning och 100 kronor extra för varje besök i mödravården.

Kapacitetsnivå i IT-systemet för jämnare fördelning
För att göra planeringen tryggare har vi infört en kapacitetsnivå för hur många förlossningar varje klinik tar emot. Om kapacitetsnivån är nådd på en förlossningsklinik får du information om vilka andra kliniker som finns att välja på.  

Specialistmödravården
Vi satsar på att avlasta förlossningsklinikerna genom att ge fler kvinnor som söker vård under graviditeten specialisthjälp på mödravårdscentraler. Under 2017 handlar det om 18,4 miljoner kronor och 2016 var det 26 miljoner.

Introduktionsprogram för barnmorskor
Nya barnmorskor får en introduktion med lön i ett projekt som syftar till att locka fler barnmorskor och få fler att stanna kvar. Ekonomiskt satsas 20 miljoner kronor under 2017 och 2018 från Stockholms läns landstings del av det nationella anslaget till förbättrad förlossningsvård. 

Nytt avtal för bättre villkor för personalen
I juni 2017 slöt Vårdförbundet och Stockholms läns landsting ett helt nytt arbetstidsavtal. Avtalet berör bland annat barnmorskor inom Stockholms läns landsting. Detta mer flexibla arbetstidsavtal ska ge ökat utrymme för respektive medarbetare att besluta om kompensation för kvälls- och helgarbete. Det ska kompenseras i tid, pensionsavsättning eller lön. Samtidigt skapar avtalet bättre förutsättningar för att ge medarbetarna tid för återhämtning.

Manar på regeringen om fler utbildningsplatser och mer resurser
Förlossningsvården har problem i hela landet. Kristdemokraterna vill satsa 2,5 miljarder under tre år vilket är 750 miljoner mer än regeringen. Det ska bland annat gå till 5 000 nya förlossningsplatser. Alliansen och KD i Stockholm har också vid ett flertal tillfällen uppmärksammat regeringen på behovet av kompetent personal och resurser. Till exempel skrev Ella Bohlin riktad till socialministern i Dagens Samhälle.

Samråd med berörda aktörer
Ella Bohlin har under sin tid som landstingsråd med ansvar för förlossningsvården infört ett samråd som träffas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur förlossningsvården fungerar. Där ingår verksamhetsföreträdare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, fackliga företrädare, föräldragrupper och enskilda barnmorskor.

Satsning på att minska förlossningsskador
Stockholms läns landsting har länge haft problem med att fler drabbas av förlossningsskador här än i andra delar av landet. En stor satsning ska förbättra arbetet på förlossningsklinikerna så att de förebygger bristningar och andra komplikationer. Under 2017 handlar det om 14 miljoner och under 2016 var det 17,8 miljoner kronor. Dessutom har alla kliniker fått förbättringscoacher som ska stärka arbetet.

Möjlighet till stöd med hjälp av doula
De flesta har med sig en anhörig vid förlossningen, men nu öppnar vi för att den som föder i stället ska kunna ha med en doula.

Förstärkning av barnmorskemottagningarna
Under 2017 skjuter landstinget till 25 miljoner kronor extra till barnmorskemottagningarna, eftersom de är en viktig del i vårdkedjan när människor ska föda barn. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla nya arbetssätt.

Förstärkt neonatalvård
Landstinget går vidare med planerna på att investera i ett byggprojekt för vården av de tidigt födda barnen på Södersjukhuset. På det nybyggda Nya Karolinska Solna där den mest avancerade vården bedrivs går utvecklingen fort och extremt tidigt födda barn kan räddas. Stockholm är också först i landet med ett vårdprogram för neonatalvården.

Långsiktig plan
För att få en långsiktighet i arbetet med att bygga ut förlossnings- och neonatalvården har vi de senaste åren tagit fram en planering som sträcker sig till 2024. Ett stort fokus ligger på kompetensförsörjningen.


 

Många aktörer och eldsjälar är inblandade i arbetet för en bättre förlossningsvård i Stockholm. Förutom Ella Bohlin och Alliansen arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vårdpersonalen och ledningen för förlossningsklinikerna för att situationen ska bli så bra som möjligt. Nio av tio kvinnor i Stockholms län får föda på det sjukhus de har valt i första hand. De som ändå hänvisas till ett annat sjukhus fick får i 97 procent av fallen föda inom Stockholms län.

Observera att statistiken som vi har tillgång till endast redovisar huruvida en födande har hänvisats till ett annat sjukhus eller inte. Flera fall syns inte i statistiken. Det handlar till exempel om när förlossningen är i ett sådant skede att det inte går att hänvisa, eller om det är fullt på omgivande kliniker. Statistiken över hänvisningar berättar inte heller hur ansträngd situationen är på förlossningsklinikerna.

Sedan BB Sophia stängde har vi i Stockholms läns landsting behövt ta hjälp av andra landsting vid fler tillfällen än tidigare. Det är beklagligt. Vårt mål är som sagt att alla kvinnor inte bara ska få föda inom Stockholms län utan också på det sjukhus de har valt i första hand. Det ska vara tryggt att föda barn i Stockholms län.

Så här ser statistiken för förlossningarna ut fram till oktober 2017:

Diagram över förlossningar i Stockholms läns landsting 2017

 

Välkommen att kontakta oss på stockholm@kristdemokraterna.se om du har frågor eller synpunkter.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer