Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få träna i varmvattenbassäng och tiderna utökas.  

Pressmeddelande
30 maj 2017

– Människor som behöver intensivträning på grund av rörelsenedsättning är en liten men värdefull grupp. Vi vill ge bättre förutsättningar för högre livskvalitet och att träna upp rörelserna. Därför inför vi nya krav på vårdgivarna och förbättrar kontrollen genom en ny, samlad vårdform, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Intensivträningen för barn och vuxna kommer att ingå i ett gemensamt vårdval. Tidigare har bara barn ingått i vårdvalet. Patienterna har ofta cerebral pares (CP), men också CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck.

– En mycket stark önskan från patientgruppen har varit att kunna träna i bassäng. Nu inför vi ett krav för alla vårdgivare som framför allt för barnen kommer att ge en betydligt högre kvalitet på träningen, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:

 • Alliansen i Stockholms läns landsting sammanfogar de två avtal som barn respektive vuxna haft till ett: Vårdval Intensivträning för personer med funktionsnedsättning.
 • Målgruppen är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av cerebral pares (CP), CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck. När förändringarna införs ingår även barn med förvärvad eller medfödd hjärnskada oavsett diagnos.
 • Möjlighet till träning enligt konduktiv pedagogik. Har tidigare inte ingått för vuxna. (Se nedan.)
 • Krav på tillgång till träning i varmvattenbassäng. Har tidigare inte ingått för barn.
 • Intensivträningsveckorna för barn med skolplikt ska ske under sommarlovet. Syftet är att barnen inte ska missa skolan, då de annars riskerar att få för mycket frånvaro.
 • Öppettider och antal träningstimmar ska vara samma för barn och vuxna. Det innebär att barn får utökade öppettider och vuxna utökade träningstider. Vuxna ska få träna 16 timmar per träningsvecka.
 • 20 tillfällen för uppföljningsträning per år för att behålla resultatet av intensivträningen. Har tidigare inte ingått för vuxna.
 • Mer resurser för träningen för vuxna i form av ersättning från landstinget till vårdgivarna. Ska ha samma nivå som avtalet för barn.
 • Kontrollen på verksamheternas innehåll förbättras genom att landstinget skärper kraven på registrering.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om vårdvalet den 20 juni och förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.
 • Resurserna ökar med 2,5 miljoner kronor mer än i dag.

 

Konduktiv träning:

Träning enligt konduktiv pedagogik har hittills inte ingått för vuxna men införs i samband med den nya vårdformen.

En person med ett neurologiskt funktionshinder utför ofta sina rörelser på ett annorlunda eller felaktigt sätt. Den konduktiva pedagogiken försöker lära deltagaren att hitta bättre fungerande rörelser genom att upprepa olika övningar. Övningarna ska vara lagom svåra så att deltagaren kan utföra delar av eller hela övningen själv. De ska förbereda deltagaren för mer komplicerade rörelser, som deltagaren ännu inte klarar. Övningarna syftar i första hand inte till muskelstyrka utan till förmåga att styra musklerna. Träningen sker i grupp, men individanpassas.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin