Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få träna i varmvattenbassäng och tiderna utökas.  

Pressmeddelande
30 maj 2017

– Människor som behöver intensivträning på grund av rörelsenedsättning är en liten men värdefull grupp. Vi vill ge bättre förutsättningar för högre livskvalitet och att träna upp rörelserna. Därför inför vi nya krav på vårdgivarna och förbättrar kontrollen genom en ny, samlad vårdform, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Intensivträningen för barn och vuxna kommer att ingå i ett gemensamt vårdval. Tidigare har bara barn ingått i vårdvalet. Patienterna har ofta cerebral pares (CP), men också CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck.

– En mycket stark önskan från patientgruppen har varit att kunna träna i bassäng. Nu inför vi ett krav för alla vårdgivare som framför allt för barnen kommer att ge en betydligt högre kvalitet på träningen, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:

 • Alliansen i Stockholms läns landsting sammanfogar de två avtal som barn respektive vuxna haft till ett: Vårdval Intensivträning för personer med funktionsnedsättning.
 • Målgruppen är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av cerebral pares (CP), CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck. När förändringarna införs ingår även barn med förvärvad eller medfödd hjärnskada oavsett diagnos.
 • Möjlighet till träning enligt konduktiv pedagogik. Har tidigare inte ingått för vuxna. (Se nedan.)
 • Krav på tillgång till träning i varmvattenbassäng. Har tidigare inte ingått för barn.
 • Intensivträningsveckorna för barn med skolplikt ska ske under sommarlovet. Syftet är att barnen inte ska missa skolan, då de annars riskerar att få för mycket frånvaro.
 • Öppettider och antal träningstimmar ska vara samma för barn och vuxna. Det innebär att barn får utökade öppettider och vuxna utökade träningstider. Vuxna ska få träna 16 timmar per träningsvecka.
 • 20 tillfällen för uppföljningsträning per år för att behålla resultatet av intensivträningen. Har tidigare inte ingått för vuxna.
 • Mer resurser för träningen för vuxna i form av ersättning från landstinget till vårdgivarna. Ska ha samma nivå som avtalet för barn.
 • Kontrollen på verksamheternas innehåll förbättras genom att landstinget skärper kraven på registrering.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om vårdvalet den 20 juni och förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.
 • Resurserna ökar med 2,5 miljoner kronor mer än i dag.

 

Konduktiv träning:

Träning enligt konduktiv pedagogik har hittills inte ingått för vuxna men införs i samband med den nya vårdformen.

En person med ett neurologiskt funktionshinder utför ofta sina rörelser på ett annorlunda eller felaktigt sätt. Den konduktiva pedagogiken försöker lära deltagaren att hitta bättre fungerande rörelser genom att upprepa olika övningar. Övningarna ska vara lagom svåra så att deltagaren kan utföra delar av eller hela övningen själv. De ska förbereda deltagaren för mer komplicerade rörelser, som deltagaren ännu inte klarar. Övningarna syftar i första hand inte till muskelstyrka utan till förmåga att styra musklerna. Träningen sker i grupp, men individanpassas.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin