Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få träna i varmvattenbassäng och tiderna utökas.  

Pressmeddelande
30 maj 2017

– Människor som behöver intensivträning på grund av rörelsenedsättning är en liten men värdefull grupp. Vi vill ge bättre förutsättningar för högre livskvalitet och att träna upp rörelserna. Därför inför vi nya krav på vårdgivarna och förbättrar kontrollen genom en ny, samlad vårdform, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Intensivträningen för barn och vuxna kommer att ingå i ett gemensamt vårdval. Tidigare har bara barn ingått i vårdvalet. Patienterna har ofta cerebral pares (CP), men också CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck.

– En mycket stark önskan från patientgruppen har varit att kunna träna i bassäng. Nu inför vi ett krav för alla vårdgivare som framför allt för barnen kommer att ge en betydligt högre kvalitet på träningen, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:

 • Alliansen i Stockholms läns landsting sammanfogar de två avtal som barn respektive vuxna haft till ett: Vårdval Intensivträning för personer med funktionsnedsättning.
 • Målgruppen är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av cerebral pares (CP), CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck. När förändringarna införs ingår även barn med förvärvad eller medfödd hjärnskada oavsett diagnos.
 • Möjlighet till träning enligt konduktiv pedagogik. Har tidigare inte ingått för vuxna. (Se nedan.)
 • Krav på tillgång till träning i varmvattenbassäng. Har tidigare inte ingått för barn.
 • Intensivträningsveckorna för barn med skolplikt ska ske under sommarlovet. Syftet är att barnen inte ska missa skolan, då de annars riskerar att få för mycket frånvaro.
 • Öppettider och antal träningstimmar ska vara samma för barn och vuxna. Det innebär att barn får utökade öppettider och vuxna utökade träningstider. Vuxna ska få träna 16 timmar per träningsvecka.
 • 20 tillfällen för uppföljningsträning per år för att behålla resultatet av intensivträningen. Har tidigare inte ingått för vuxna.
 • Mer resurser för träningen för vuxna i form av ersättning från landstinget till vårdgivarna. Ska ha samma nivå som avtalet för barn.
 • Kontrollen på verksamheternas innehåll förbättras genom att landstinget skärper kraven på registrering.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om vårdvalet den 20 juni och förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.
 • Resurserna ökar med 2,5 miljoner kronor mer än i dag.

 

Konduktiv träning:

Träning enligt konduktiv pedagogik har hittills inte ingått för vuxna men införs i samband med den nya vårdformen.

En person med ett neurologiskt funktionshinder utför ofta sina rörelser på ett annorlunda eller felaktigt sätt. Den konduktiva pedagogiken försöker lära deltagaren att hitta bättre fungerande rörelser genom att upprepa olika övningar. Övningarna ska vara lagom svåra så att deltagaren kan utföra delar av eller hela övningen själv. De ska förbereda deltagaren för mer komplicerade rörelser, som deltagaren ännu inte klarar. Övningarna syftar i första hand inte till muskelstyrka utan till förmåga att styra musklerna. Träningen sker i grupp, men individanpassas.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin