Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få träna i varmvattenbassäng och tiderna utökas.  

Pressmeddelande
30 maj 2017

– Människor som behöver intensivträning på grund av rörelsenedsättning är en liten men värdefull grupp. Vi vill ge bättre förutsättningar för högre livskvalitet och att träna upp rörelserna. Därför inför vi nya krav på vårdgivarna och förbättrar kontrollen genom en ny, samlad vårdform, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Intensivträningen för barn och vuxna kommer att ingå i ett gemensamt vårdval. Tidigare har bara barn ingått i vårdvalet. Patienterna har ofta cerebral pares (CP), men också CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck.

– En mycket stark önskan från patientgruppen har varit att kunna träna i bassäng. Nu inför vi ett krav för alla vårdgivare som framför allt för barnen kommer att ge en betydligt högre kvalitet på träningen, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:

 • Alliansen i Stockholms läns landsting sammanfogar de två avtal som barn respektive vuxna haft till ett: Vårdval Intensivträning för personer med funktionsnedsättning.
 • Målgruppen är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av cerebral pares (CP), CP-liknande skada eller ryggmärgsbråck. När förändringarna införs ingår även barn med förvärvad eller medfödd hjärnskada oavsett diagnos.
 • Möjlighet till träning enligt konduktiv pedagogik. Har tidigare inte ingått för vuxna. (Se nedan.)
 • Krav på tillgång till träning i varmvattenbassäng. Har tidigare inte ingått för barn.
 • Intensivträningsveckorna för barn med skolplikt ska ske under sommarlovet. Syftet är att barnen inte ska missa skolan, då de annars riskerar att få för mycket frånvaro.
 • Öppettider och antal träningstimmar ska vara samma för barn och vuxna. Det innebär att barn får utökade öppettider och vuxna utökade träningstider. Vuxna ska få träna 16 timmar per träningsvecka.
 • 20 tillfällen för uppföljningsträning per år för att behålla resultatet av intensivträningen. Har tidigare inte ingått för vuxna.
 • Mer resurser för träningen för vuxna i form av ersättning från landstinget till vårdgivarna. Ska ha samma nivå som avtalet för barn.
 • Kontrollen på verksamheternas innehåll förbättras genom att landstinget skärper kraven på registrering.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om vårdvalet den 20 juni och förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.
 • Resurserna ökar med 2,5 miljoner kronor mer än i dag.

 

Konduktiv träning:

Träning enligt konduktiv pedagogik har hittills inte ingått för vuxna men införs i samband med den nya vårdformen.

En person med ett neurologiskt funktionshinder utför ofta sina rörelser på ett annorlunda eller felaktigt sätt. Den konduktiva pedagogiken försöker lära deltagaren att hitta bättre fungerande rörelser genom att upprepa olika övningar. Övningarna ska vara lagom svåra så att deltagaren kan utföra delar av eller hela övningen själv. De ska förbereda deltagaren för mer komplicerade rörelser, som deltagaren ännu inte klarar. Övningarna syftar i första hand inte till muskelstyrka utan till förmåga att styra musklerna. Träningen sker i grupp, men individanpassas.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer