Så vill vi göra förlossningsvården bättre i Stockholms län

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare

Förlossningsvården i Stockholm är ansträngd med stora utmaningar. Varje år föds 30 000 barn i Stockholm, vilket i sig förstås är positivt. Kristdemokraterna vill utbilda mer personal, ge specialistsjuksköterskor praktik i verksamheterna med lön under studietiden och höja ingångslönerna.

Det behövs en större kapacitet för att möta behoven. Därför är det viktigt att förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna och säkerställa en skälig lönenivå. Det handlar också inte minst om att få fler att arbeta inom förlossningsvården.

Kristdemokraterna har flera förslag för att förbättra situationen på BB i Stockholms län:

Jag är själv förälder till två barn och införstådd med att trygghet och god omsorg är viktiga delar vid förlossningen. Om barnmorskorna är mindre stressade och är tillräckligt många ökar det välbefinnandet även hos mamman. En röst på mig och Kristdemokraterna på söndag innebär fokus på en bättre förlossningssituation i Stockholms län. Jag kommer att arbeta för att hitta lösningar för att alla ska uppleva trygga och säkra förlossningar.

Ella Bohlin (KD)
Toppkandidat till landstingsvalet


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin