”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Karl Henriksson (KD)

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledningen är att det saknas pengar till vägar och järnväg som ska ge bättre transporter.

Pressmeddelande
28 september 2017

– Staten behöver inte äga alls så många bolag som den gör i dag. Däremot har staten det obestridliga ansvaret för att se till att Sverige har en infrastruktur för trafiken på plats. Inte minst i Stockholmsregionen, Sveriges ekonomiska motor, behöver vi nya resurser för att kunna satsa på att utveckla landet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen i Stockholms läns landsting.

Ett antal viktiga infrastrukturprojekt är i farozonen eftersom Trafikverket saknar medel. I Stockholms län gäller det till exempel en östlig vägförbindelse runt innerstaden och vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn. Bara i Stockholms län är behovet av trafikinfrastrukturinvesteringar cirka 200 miljarder kronor. Samtidigt ökade de statliga bolagen med 80 miljarder kronor i värde under 2016.

– I många fall kan vi ifrågasätta varför staten ska äga bolag på en konkurrensutsatt marknad. Om vi kan göra det möjligt att satsa på vägar och järnvägar genom att sälja bolag skulle det vara värt att gå vidare med sådana planer, säger Karl Henriksson.

 

Exempel på statliga bolag på konkurrensutsatta marknader:
Telia
SAS
Apoteket
SBAB
Bilprovningen
Swedavia
SJ
Green Cargo

 

Debattartikel i Länstidningen Södertälje: Sälj statliga bolag – bygg ny bro i Södertälje >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin