”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Karl Henriksson (KD)

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledningen är att det saknas pengar till vägar och järnväg som ska ge bättre transporter.

Pressmeddelande
28 september 2017

– Staten behöver inte äga alls så många bolag som den gör i dag. Däremot har staten det obestridliga ansvaret för att se till att Sverige har en infrastruktur för trafiken på plats. Inte minst i Stockholmsregionen, Sveriges ekonomiska motor, behöver vi nya resurser för att kunna satsa på att utveckla landet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen i Stockholms läns landsting.

Ett antal viktiga infrastrukturprojekt är i farozonen eftersom Trafikverket saknar medel. I Stockholms län gäller det till exempel en östlig vägförbindelse runt innerstaden och vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn. Bara i Stockholms län är behovet av trafikinfrastrukturinvesteringar cirka 200 miljarder kronor. Samtidigt ökade de statliga bolagen med 80 miljarder kronor i värde under 2016.

– I många fall kan vi ifrågasätta varför staten ska äga bolag på en konkurrensutsatt marknad. Om vi kan göra det möjligt att satsa på vägar och järnvägar genom att sälja bolag skulle det vara värt att gå vidare med sådana planer, säger Karl Henriksson.

 

Exempel på statliga bolag på konkurrensutsatta marknader:
Telia
SAS
Apoteket
SBAB
Bilprovningen
Swedavia
SJ
Green Cargo

 

Debattartikel i Länstidningen Södertälje: Sälj statliga bolag – bygg ny bro i Södertälje >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

Stockholm gör om 3- och 4-årskontrollerna för barn

Besöken där barnavårdscentralerna bedömer barns utveckling ska göras om i Stockholms län. Alliansen skjuter till 11 miljoner för att moderniser

Läs mer

tai iwin