Samarbete för att göra ungdomsmottagningarna ännu bättre

Margaretha Åkerberg (KD) på studiebesök hos RFSL Ungdom.

 

Ett stort och viktigt arbete bedrivs på ungdomsmottagningarna i Stockholm. En av de organisationer som arbetar i nära samarbete med dem är RFSL Ungdom. I går var programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård, där Margaretha Åkerberg (KD) är vice ordförande, på besök hos organisationen för att prata om hur samarbetet ser ut och få utbildning i HBTQ-frågor och normkritik. Beredningsgruppen bevakar ungdomsmottagningarna och andra frågor som gäller barn, unga och kvinnosjukvård. Man bereder också ärenden inom de områdena till hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget.

RFSL Ungdom är en ungdomsorganisation som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. De bevakar ungdomsmottagningarna och samarbetar kring normer, attityder och frågor ur ett HBT-perspektiv.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer