”Samarbetet måste fungera under alla förlossningar”

I dag offentliggörs granskningen av fallet på BB Sophia i augusti 2014, då en patient avled i samband med en förlossning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett händelserna efter en Lex Maria-anmälan från vårdgivaren och en anmälan av en privatperson. Myndigheten konstaterar att verksamheten har organiserats och bedrivits på ett patientsäkert sätt när det gäller det akuta omhändertagandet, men anser också att brister i riskbedömningen av patienten kan ha lett till allvarliga konsekvenser.

– Det är bra att IVO kräver tydliga åtgärder och planerar för en uppföljande tillsyn av BB Sophia under nästa år. Tyvärr har inte vården varit tillräckligt bra vid den här tragiska händelsen. Vi vet att BB Sophia har förbättrat sina rutiner under året, men samarbetet mellan personalen måste fungera under alla förlossningar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Patienten drabbades vid förlossningen av två allvarliga komplikationer samtidigt. Efteråt har kritik riktats mot att BB Sophia inte ligger på ett akutsjukhus. Enligt IVO har dock ingenting framkommit som talar för att det tagit för lång tid eller att personalen inte haft kunskap om vad som ska göras i den akuta situationen.

– BB Sophia är en uppskattad förlossningsklinik och nu visar det sig att den också har haft tillräcklig kapacitet när det gäller intensivvård. I vårt arbete med att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län ska patientsäkerheten även i fortsättningen vara i första rummet, säger Ella Bohlin.

 

Här finns beslutet från Inspektionen för vård och omsorg >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin