”Samarbetet måste fungera under alla förlossningar”

I dag offentliggörs granskningen av fallet på BB Sophia i augusti 2014, då en patient avled i samband med en förlossning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett händelserna efter en Lex Maria-anmälan från vårdgivaren och en anmälan av en privatperson. Myndigheten konstaterar att verksamheten har organiserats och bedrivits på ett patientsäkert sätt när det gäller det akuta omhändertagandet, men anser också att brister i riskbedömningen av patienten kan ha lett till allvarliga konsekvenser.

– Det är bra att IVO kräver tydliga åtgärder och planerar för en uppföljande tillsyn av BB Sophia under nästa år. Tyvärr har inte vården varit tillräckligt bra vid den här tragiska händelsen. Vi vet att BB Sophia har förbättrat sina rutiner under året, men samarbetet mellan personalen måste fungera under alla förlossningar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Patienten drabbades vid förlossningen av två allvarliga komplikationer samtidigt. Efteråt har kritik riktats mot att BB Sophia inte ligger på ett akutsjukhus. Enligt IVO har dock ingenting framkommit som talar för att det tagit för lång tid eller att personalen inte haft kunskap om vad som ska göras i den akuta situationen.

– BB Sophia är en uppskattad förlossningsklinik och nu visar det sig att den också har haft tillräcklig kapacitet när det gäller intensivvård. I vårt arbete med att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län ska patientsäkerheten även i fortsättningen vara i första rummet, säger Ella Bohlin.

 

Här finns beslutet från Inspektionen för vård och omsorg >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin