”Samarbetet måste fungera under alla förlossningar”

I dag offentliggörs granskningen av fallet på BB Sophia i augusti 2014, då en patient avled i samband med en förlossning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett händelserna efter en Lex Maria-anmälan från vårdgivaren och en anmälan av en privatperson. Myndigheten konstaterar att verksamheten har organiserats och bedrivits på ett patientsäkert sätt när det gäller det akuta omhändertagandet, men anser också att brister i riskbedömningen av patienten kan ha lett till allvarliga konsekvenser.

– Det är bra att IVO kräver tydliga åtgärder och planerar för en uppföljande tillsyn av BB Sophia under nästa år. Tyvärr har inte vården varit tillräckligt bra vid den här tragiska händelsen. Vi vet att BB Sophia har förbättrat sina rutiner under året, men samarbetet mellan personalen måste fungera under alla förlossningar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Patienten drabbades vid förlossningen av två allvarliga komplikationer samtidigt. Efteråt har kritik riktats mot att BB Sophia inte ligger på ett akutsjukhus. Enligt IVO har dock ingenting framkommit som talar för att det tagit för lång tid eller att personalen inte haft kunskap om vad som ska göras i den akuta situationen.

– BB Sophia är en uppskattad förlossningsklinik och nu visar det sig att den också har haft tillräcklig kapacitet när det gäller intensivvård. I vårt arbete med att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län ska patientsäkerheten även i fortsättningen vara i första rummet, säger Ella Bohlin.

 

Här finns beslutet från Inspektionen för vård och omsorg >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer