”Samarbetet måste fungera under alla förlossningar”

I dag offentliggörs granskningen av fallet på BB Sophia i augusti 2014, då en patient avled i samband med en förlossning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett händelserna efter en Lex Maria-anmälan från vårdgivaren och en anmälan av en privatperson. Myndigheten konstaterar att verksamheten har organiserats och bedrivits på ett patientsäkert sätt när det gäller det akuta omhändertagandet, men anser också att brister i riskbedömningen av patienten kan ha lett till allvarliga konsekvenser.

– Det är bra att IVO kräver tydliga åtgärder och planerar för en uppföljande tillsyn av BB Sophia under nästa år. Tyvärr har inte vården varit tillräckligt bra vid den här tragiska händelsen. Vi vet att BB Sophia har förbättrat sina rutiner under året, men samarbetet mellan personalen måste fungera under alla förlossningar, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Patienten drabbades vid förlossningen av två allvarliga komplikationer samtidigt. Efteråt har kritik riktats mot att BB Sophia inte ligger på ett akutsjukhus. Enligt IVO har dock ingenting framkommit som talar för att det tagit för lång tid eller att personalen inte haft kunskap om vad som ska göras i den akuta situationen.

– BB Sophia är en uppskattad förlossningsklinik och nu visar det sig att den också har haft tillräcklig kapacitet när det gäller intensivvård. I vårt arbete med att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län ska patientsäkerheten även i fortsättningen vara i första rummet, säger Ella Bohlin.

 

Här finns beslutet från Inspektionen för vård och omsorg >>


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin