Satsa på barnläkare på vårdcentralerna

En röst på Kristdemokraterna betyder att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet. Vi tänker prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler.

I dag skriver toppkandidaterna Ella Bohlin (KD) och Eva Lannerö (KD) i Vi i Vasastan att hälso- och sjukvården måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Kristdemokraterna föreslår därför en satsning på att anställa fler barnläkare inom primärvården.

Så här skriver de i debattartikeln:

För att ett växande Stockholm ska ha Sveriges bästa vård för barn och unga behöver barns behov av sjukvård tillgodoses även för de kommande åren. Hälso- och sjukvården i Stockholms län måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Därför föreslår Kristdemokraterna en satsning på att anställa fler barnläkare på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting.

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga mår dåligt. Inom sjukvården ser vi det inte minst när det gäller psykisk ohälsa, allergier, fetma och, inte minst, diabetes där diabetes typ 1 ökar hos i synnerhet yngre barn. Behoven av att få professionell hjälp utan långa väntetider finns under såväl småbarns- som tonårstid.

När barnen och deras familjer behöver akut sjukvård vill vi säkerställa att primärvåren, där den största delen av sjukvårdens verksamhet sker, har en tillräcklig bemanning av specialiserade barnläkare för att varje barn ska få bästa möjliga bemötande. Barnläkare är vana att bedöma förskolebarn och barn under ett år. Särskilt vid akuta tillstånd kan det lilla barnets symtom vara svårtolkade.

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av Kristdemokraternas övergripande prioriterade områden. Efter valet tänker vi prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler. En röst på oss innebär att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Förstanamn till Stockholms läns landsting

 

 

 

 

Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö (KD)
Barnläkare, andranamn till Stockholms läns landsting

 

Mer om vad vi vill göra för hälso- och sjukvården i Stockholm >>

Hitta vår politik – från A till Ö >>


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin