Satsa på barnläkare på vårdcentralerna

En röst på Kristdemokraterna betyder att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet. Vi tänker prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler.

I dag skriver toppkandidaterna Ella Bohlin (KD) och Eva Lannerö (KD) i Vi i Vasastan att hälso- och sjukvården måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Kristdemokraterna föreslår därför en satsning på att anställa fler barnläkare inom primärvården.

Så här skriver de i debattartikeln:

För att ett växande Stockholm ska ha Sveriges bästa vård för barn och unga behöver barns behov av sjukvård tillgodoses även för de kommande åren. Hälso- och sjukvården i Stockholms län måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Därför föreslår Kristdemokraterna en satsning på att anställa fler barnläkare på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting.

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga mår dåligt. Inom sjukvården ser vi det inte minst när det gäller psykisk ohälsa, allergier, fetma och, inte minst, diabetes där diabetes typ 1 ökar hos i synnerhet yngre barn. Behoven av att få professionell hjälp utan långa väntetider finns under såväl småbarns- som tonårstid.

När barnen och deras familjer behöver akut sjukvård vill vi säkerställa att primärvåren, där den största delen av sjukvårdens verksamhet sker, har en tillräcklig bemanning av specialiserade barnläkare för att varje barn ska få bästa möjliga bemötande. Barnläkare är vana att bedöma förskolebarn och barn under ett år. Särskilt vid akuta tillstånd kan det lilla barnets symtom vara svårtolkade.

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av Kristdemokraternas övergripande prioriterade områden. Efter valet tänker vi prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler. En röst på oss innebär att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Förstanamn till Stockholms läns landsting

 

 

 

 

Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö (KD)
Barnläkare, andranamn till Stockholms läns landsting

 

Mer om vad vi vill göra för hälso- och sjukvården i Stockholm >>

Hitta vår politik – från A till Ö >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer