Satsa på barnläkare på vårdcentralerna

En röst på Kristdemokraterna betyder att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet. Vi tänker prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler.

I dag skriver toppkandidaterna Ella Bohlin (KD) och Eva Lannerö (KD) i Vi i Vasastan att hälso- och sjukvården måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Kristdemokraterna föreslår därför en satsning på att anställa fler barnläkare inom primärvården.

Så här skriver de i debattartikeln:

För att ett växande Stockholm ska ha Sveriges bästa vård för barn och unga behöver barns behov av sjukvård tillgodoses även för de kommande åren. Hälso- och sjukvården i Stockholms län måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Därför föreslår Kristdemokraterna en satsning på att anställa fler barnläkare på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting.

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga mår dåligt. Inom sjukvården ser vi det inte minst när det gäller psykisk ohälsa, allergier, fetma och, inte minst, diabetes där diabetes typ 1 ökar hos i synnerhet yngre barn. Behoven av att få professionell hjälp utan långa väntetider finns under såväl småbarns- som tonårstid.

När barnen och deras familjer behöver akut sjukvård vill vi säkerställa att primärvåren, där den största delen av sjukvårdens verksamhet sker, har en tillräcklig bemanning av specialiserade barnläkare för att varje barn ska få bästa möjliga bemötande. Barnläkare är vana att bedöma förskolebarn och barn under ett år. Särskilt vid akuta tillstånd kan det lilla barnets symtom vara svårtolkade.

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av Kristdemokraternas övergripande prioriterade områden. Efter valet tänker vi prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler. En röst på oss innebär att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Förstanamn till Stockholms läns landsting

 

 

 

 

Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö (KD)
Barnläkare, andranamn till Stockholms läns landsting

 

Mer om vad vi vill göra för hälso- och sjukvården i Stockholm >>

Hitta vår politik – från A till Ö >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin