Satsa på barnläkare på vårdcentralerna

En röst på Kristdemokraterna betyder att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet. Vi tänker prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler.

I dag skriver toppkandidaterna Ella Bohlin (KD) och Eva Lannerö (KD) i Vi i Vasastan att hälso- och sjukvården måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Kristdemokraterna föreslår därför en satsning på att anställa fler barnläkare inom primärvården.

Så här skriver de i debattartikeln:

För att ett växande Stockholm ska ha Sveriges bästa vård för barn och unga behöver barns behov av sjukvård tillgodoses även för de kommande åren. Hälso- och sjukvården i Stockholms län måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Därför föreslår Kristdemokraterna en satsning på att anställa fler barnläkare på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Stockholms läns landsting.

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga mår dåligt. Inom sjukvården ser vi det inte minst när det gäller psykisk ohälsa, allergier, fetma och, inte minst, diabetes där diabetes typ 1 ökar hos i synnerhet yngre barn. Behoven av att få professionell hjälp utan långa väntetider finns under såväl småbarns- som tonårstid.

När barnen och deras familjer behöver akut sjukvård vill vi säkerställa att primärvåren, där den största delen av sjukvårdens verksamhet sker, har en tillräcklig bemanning av specialiserade barnläkare för att varje barn ska få bästa möjliga bemötande. Barnläkare är vana att bedöma förskolebarn och barn under ett år. Särskilt vid akuta tillstånd kan det lilla barnets symtom vara svårtolkade.

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av Kristdemokraternas övergripande prioriterade områden. Efter valet tänker vi prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler. En röst på oss innebär att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Förstanamn till Stockholms läns landsting

 

 

 

 

Eva Lannerö (KD)Eva Lannerö (KD)
Barnläkare, andranamn till Stockholms läns landsting

 

Mer om vad vi vill göra för hälso- och sjukvården i Stockholm >>

Hitta vår politik – från A till Ö >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin