Serafen; Avknoppningar bidrog till bättre sjukvård i Stockholms län

När Alliansen 2006 tog över efter socialdemokraterna och vänsterstyret hade Stockholms län långa vårdköer, dålig valfrihet och det var svårt att få träffa en läkare. För att förbättra sjukvården, öka mångfalden och ge personalen ett större inflytande knoppade landstinget under 2007/2008 av fem vårdcentraler till personal.

Avknoppning till personal gjordes efter oberoende värderingar av både auktoriserade revisorer och värderingsmän. Nu fyra år senare kan vi alla vara efterkloka. Det finns säkert saker som vi kunde ha gjort bättre. Även om värdet på den aktuella vårdcentralen genom åren ökat genom personalens goda och engagerade vårdinsatser är det tydligt att priset i dagens perspektiv kan te sig lågt. Samtidigt har dessa avknoppningar till personal bidragit till att ge oss en bättre sjukvård i Stockholms län.

Sedan 2008 genomförs inga avknoppningar i Stockholms läns landsting. Vi har i stället förbättrat sjukvården, kortat och i många fall helt tagit bort vårdköerna, ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare genom att införa vårdval. Genom vårdvalet har 40 nya vårdcentraler öppnats i länet. Alliansen vill fortsätta att korta köerna, höja kvaliteten och öka patienternas inflytande i sjukvården.

Landstingsoppositionens idéer om att stoppa utvecklingen, ta tillbaka verksamheter i landstingets regi och begränsa patienternas valfrihet riskerar kraftigt försämra sjukvården med långa vårdköer som resultat. Alliansen i Stockholms läns landsting kommer fortsätta att alltid söka moderna och trygga lösningar på de utmaningarna som medborgarna står inför.

TORBJÖRN ROSDAHL (M), finanslandstingsråd
BIRGITTA RYDBERG (FP), sjukvårdlandstingsråd
STIG NYMAN (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd
GUSTAV ANDERSSON (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin