Serafen; Avknoppningar bidrog till bättre sjukvård i Stockholms län

När Alliansen 2006 tog över efter socialdemokraterna och vänsterstyret hade Stockholms län långa vårdköer, dålig valfrihet och det var svårt att få träffa en läkare. För att förbättra sjukvården, öka mångfalden och ge personalen ett större inflytande knoppade landstinget under 2007/2008 av fem vårdcentraler till personal.

Avknoppning till personal gjordes efter oberoende värderingar av både auktoriserade revisorer och värderingsmän. Nu fyra år senare kan vi alla vara efterkloka. Det finns säkert saker som vi kunde ha gjort bättre. Även om värdet på den aktuella vårdcentralen genom åren ökat genom personalens goda och engagerade vårdinsatser är det tydligt att priset i dagens perspektiv kan te sig lågt. Samtidigt har dessa avknoppningar till personal bidragit till att ge oss en bättre sjukvård i Stockholms län.

Sedan 2008 genomförs inga avknoppningar i Stockholms läns landsting. Vi har i stället förbättrat sjukvården, kortat och i många fall helt tagit bort vårdköerna, ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare genom att införa vårdval. Genom vårdvalet har 40 nya vårdcentraler öppnats i länet. Alliansen vill fortsätta att korta köerna, höja kvaliteten och öka patienternas inflytande i sjukvården.

Landstingsoppositionens idéer om att stoppa utvecklingen, ta tillbaka verksamheter i landstingets regi och begränsa patienternas valfrihet riskerar kraftigt försämra sjukvården med långa vårdköer som resultat. Alliansen i Stockholms läns landsting kommer fortsätta att alltid söka moderna och trygga lösningar på de utmaningarna som medborgarna står inför.

TORBJÖRN ROSDAHL (M), finanslandstingsråd
BIRGITTA RYDBERG (FP), sjukvårdlandstingsråd
STIG NYMAN (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd
GUSTAV ANDERSSON (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin