Så ska situationen på akutmottagningen på Karolinska bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset har en ansträngd situation på sina akutmottagningar. Så här jobbar landstinget för att förhindra ett förvärrat läge där patientsäkerheten hotas.

Huvudproblemet är att den brist på tillgängliga vårdplatser som uppstod under sommaren inte har förbättrats. Till skillnad från vissa medieuppgifter har läget alltså inte blivit mycket värre de senaste veckorna. Ändå måste patienter stanna på akutmottagningen oacceptabelt lång tid i stället för att få komma vidare till andra vårdavdelningar. Personalen har gjort stora insatser under en mycket pressad situation.

Det finns inga indikationer på att patientsäkerheten skulle vara hotad. Sjukhuset behöver dock öppna fler vårdplatser inom en snar framtid. Därför införs åtgärder för att lösa situationen så snart som möjligt. Bland annat finns planer på att låta överläkare från alla avdelningar på sjukhuset tillfälligt släppa vissa av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna förstärka akutmottagningarna. Under de närmaste dagarna kommer flera beslut fattas för att kunna förbättra situationen.

Orsaken till att vårdplatser inte har kunnat öppnas är att det finns för lite personal. Här arbetar Stockholms läns landsting på flera sätt för att förbättra bemanningssituationen:
– Samordna ledningar och verksamhetschefer för att långsiktigt skapa god arbetsmiljö med bra scheman för medarbetarna.
– Öka de interprofessionella inslagen.
– Låta läkare och sjuksköterskor träffa patienter och andra yrkeskategorier ta hand om administration, städning och bespisning.
– Åtgärder för att kunna rekrytera ordinarie personal, exempelvis genom att utbilda fler, göra lönesatsningar och snabbare utvärdera nyanlända invandrares yrkeskompetens.

I den stora förändring som hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genomgår ingår att allt mer vård ska bedrivas av vårdgivare utanför akutsjukhusen så att Karolinska Universitetssjukhuset och andra akutsjukhus i stället ska fokusera på de patienter som verkligen behöver akutsjukhusets alla resurser. Andelen patienter som vänder sig till akutmottagningen ska minska. Akut sjuka patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser ska därför i större utsträckning få komma till en husläkarmottagning, närakut eller jourläkarbil.

Som ett led i den här förändring beslutade Alliansen nu i september att förändra närakuternas uppdrag. Senare under hösten planerar landstinget att fastställa avtal med sjukhusen som handlar om att ställa om sina verksamheter så att de bättre motsvarar planen för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har alliansen tagit intiativ till en stor kompetensförsörjningsstrategi som just nu arbetas fram.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer