Så ska situationen på akutmottagningen på Karolinska bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset har en ansträngd situation på sina akutmottagningar. Så här jobbar landstinget för att förhindra ett förvärrat läge där patientsäkerheten hotas.

Huvudproblemet är att den brist på tillgängliga vårdplatser som uppstod under sommaren inte har förbättrats. Till skillnad från vissa medieuppgifter har läget alltså inte blivit mycket värre de senaste veckorna. Ändå måste patienter stanna på akutmottagningen oacceptabelt lång tid i stället för att få komma vidare till andra vårdavdelningar. Personalen har gjort stora insatser under en mycket pressad situation.

Det finns inga indikationer på att patientsäkerheten skulle vara hotad. Sjukhuset behöver dock öppna fler vårdplatser inom en snar framtid. Därför införs åtgärder för att lösa situationen så snart som möjligt. Bland annat finns planer på att låta överläkare från alla avdelningar på sjukhuset tillfälligt släppa vissa av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna förstärka akutmottagningarna. Under de närmaste dagarna kommer flera beslut fattas för att kunna förbättra situationen.

Orsaken till att vårdplatser inte har kunnat öppnas är att det finns för lite personal. Här arbetar Stockholms läns landsting på flera sätt för att förbättra bemanningssituationen:
– Samordna ledningar och verksamhetschefer för att långsiktigt skapa god arbetsmiljö med bra scheman för medarbetarna.
– Öka de interprofessionella inslagen.
– Låta läkare och sjuksköterskor träffa patienter och andra yrkeskategorier ta hand om administration, städning och bespisning.
– Åtgärder för att kunna rekrytera ordinarie personal, exempelvis genom att utbilda fler, göra lönesatsningar och snabbare utvärdera nyanlända invandrares yrkeskompetens.

I den stora förändring som hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genomgår ingår att allt mer vård ska bedrivas av vårdgivare utanför akutsjukhusen så att Karolinska Universitetssjukhuset och andra akutsjukhus i stället ska fokusera på de patienter som verkligen behöver akutsjukhusets alla resurser. Andelen patienter som vänder sig till akutmottagningen ska minska. Akut sjuka patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser ska därför i större utsträckning få komma till en husläkarmottagning, närakut eller jourläkarbil.

Som ett led i den här förändring beslutade Alliansen nu i september att förändra närakuternas uppdrag. Senare under hösten planerar landstinget att fastställa avtal med sjukhusen som handlar om att ställa om sina verksamheter så att de bättre motsvarar planen för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har alliansen tagit intiativ till en stor kompetensförsörjningsstrategi som just nu arbetas fram.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin