Så ska situationen på akutmottagningen på Karolinska bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset har en ansträngd situation på sina akutmottagningar. Så här jobbar landstinget för att förhindra ett förvärrat läge där patientsäkerheten hotas.

Huvudproblemet är att den brist på tillgängliga vårdplatser som uppstod under sommaren inte har förbättrats. Till skillnad från vissa medieuppgifter har läget alltså inte blivit mycket värre de senaste veckorna. Ändå måste patienter stanna på akutmottagningen oacceptabelt lång tid i stället för att få komma vidare till andra vårdavdelningar. Personalen har gjort stora insatser under en mycket pressad situation.

Det finns inga indikationer på att patientsäkerheten skulle vara hotad. Sjukhuset behöver dock öppna fler vårdplatser inom en snar framtid. Därför införs åtgärder för att lösa situationen så snart som möjligt. Bland annat finns planer på att låta överläkare från alla avdelningar på sjukhuset tillfälligt släppa vissa av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna förstärka akutmottagningarna. Under de närmaste dagarna kommer flera beslut fattas för att kunna förbättra situationen.

Orsaken till att vårdplatser inte har kunnat öppnas är att det finns för lite personal. Här arbetar Stockholms läns landsting på flera sätt för att förbättra bemanningssituationen:
– Samordna ledningar och verksamhetschefer för att långsiktigt skapa god arbetsmiljö med bra scheman för medarbetarna.
– Öka de interprofessionella inslagen.
– Låta läkare och sjuksköterskor träffa patienter och andra yrkeskategorier ta hand om administration, städning och bespisning.
– Åtgärder för att kunna rekrytera ordinarie personal, exempelvis genom att utbilda fler, göra lönesatsningar och snabbare utvärdera nyanlända invandrares yrkeskompetens.

I den stora förändring som hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genomgår ingår att allt mer vård ska bedrivas av vårdgivare utanför akutsjukhusen så att Karolinska Universitetssjukhuset och andra akutsjukhus i stället ska fokusera på de patienter som verkligen behöver akutsjukhusets alla resurser. Andelen patienter som vänder sig till akutmottagningen ska minska. Akut sjuka patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser ska därför i större utsträckning få komma till en husläkarmottagning, närakut eller jourläkarbil.

Som ett led i den här förändring beslutade Alliansen nu i september att förändra närakuternas uppdrag. Senare under hösten planerar landstinget att fastställa avtal med sjukhusen som handlar om att ställa om sina verksamheter så att de bättre motsvarar planen för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har alliansen tagit intiativ till en stor kompetensförsörjningsstrategi som just nu arbetas fram.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin