Så ska situationen på akutmottagningen på Karolinska bli bättre

Karolinska Universitetssjukhuset har en ansträngd situation på sina akutmottagningar. Så här jobbar landstinget för att förhindra ett förvärrat läge där patientsäkerheten hotas.

Huvudproblemet är att den brist på tillgängliga vårdplatser som uppstod under sommaren inte har förbättrats. Till skillnad från vissa medieuppgifter har läget alltså inte blivit mycket värre de senaste veckorna. Ändå måste patienter stanna på akutmottagningen oacceptabelt lång tid i stället för att få komma vidare till andra vårdavdelningar. Personalen har gjort stora insatser under en mycket pressad situation.

Det finns inga indikationer på att patientsäkerheten skulle vara hotad. Sjukhuset behöver dock öppna fler vårdplatser inom en snar framtid. Därför införs åtgärder för att lösa situationen så snart som möjligt. Bland annat finns planer på att låta överläkare från alla avdelningar på sjukhuset tillfälligt släppa vissa av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna förstärka akutmottagningarna. Under de närmaste dagarna kommer flera beslut fattas för att kunna förbättra situationen.

Orsaken till att vårdplatser inte har kunnat öppnas är att det finns för lite personal. Här arbetar Stockholms läns landsting på flera sätt för att förbättra bemanningssituationen:
– Samordna ledningar och verksamhetschefer för att långsiktigt skapa god arbetsmiljö med bra scheman för medarbetarna.
– Öka de interprofessionella inslagen.
– Låta läkare och sjuksköterskor träffa patienter och andra yrkeskategorier ta hand om administration, städning och bespisning.
– Åtgärder för att kunna rekrytera ordinarie personal, exempelvis genom att utbilda fler, göra lönesatsningar och snabbare utvärdera nyanlända invandrares yrkeskompetens.

I den stora förändring som hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genomgår ingår att allt mer vård ska bedrivas av vårdgivare utanför akutsjukhusen så att Karolinska Universitetssjukhuset och andra akutsjukhus i stället ska fokusera på de patienter som verkligen behöver akutsjukhusets alla resurser. Andelen patienter som vänder sig till akutmottagningen ska minska. Akut sjuka patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser ska därför i större utsträckning få komma till en husläkarmottagning, närakut eller jourläkarbil.

Som ett led i den här förändring beslutade Alliansen nu i september att förändra närakuternas uppdrag. Senare under hösten planerar landstinget att fastställa avtal med sjukhusen som handlar om att ställa om sina verksamheter så att de bättre motsvarar planen för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har alliansen tagit intiativ till en stor kompetensförsörjningsstrategi som just nu arbetas fram.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin