Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillgången till personal och vårdplatser, men också om ökade resurser. Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ha dimensioner för att kunna bedriva specialiserad barnsjukvård av högsta kvalitet. Tryggheten och patientsäkerheten ska stå i fokus.

Ett viktigt steg på vägen är att säkerställa tillgången till vårdplatser och behandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi vill se en garanti för de barn som behöver vård på sjukhuset. Precis som de nio specialistsjuksköterskorna påpekar krävs satsningar på såväl löner som en långsiktighet när det gäller personalförsörjningen. Men vi behöver också utbilda fler. Det är ett faktum att det råder brist på utbildade sjuksköterskor. Här måste regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström prioritera fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm.

För Alliansen i Stockholms läns landsting är barn och unga en självklar prioriterad patientgrupp. Vi är medvetna om dagens bekymmersamma situation och kommer under de kommande fyra åren ta krafttag för att förbättra situationen – inte bara för barnen utan också för personalen.

 

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin