Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillgången till personal och vårdplatser, men också om ökade resurser. Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ha dimensioner för att kunna bedriva specialiserad barnsjukvård av högsta kvalitet. Tryggheten och patientsäkerheten ska stå i fokus.

Ett viktigt steg på vägen är att säkerställa tillgången till vårdplatser och behandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi vill se en garanti för de barn som behöver vård på sjukhuset. Precis som de nio specialistsjuksköterskorna påpekar krävs satsningar på såväl löner som en långsiktighet när det gäller personalförsörjningen. Men vi behöver också utbilda fler. Det är ett faktum att det råder brist på utbildade sjuksköterskor. Här måste regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström prioritera fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm.

För Alliansen i Stockholms läns landsting är barn och unga en självklar prioriterad patientgrupp. Vi är medvetna om dagens bekymmersamma situation och kommer under de kommande fyra åren ta krafttag för att förbättra situationen – inte bara för barnen utan också för personalen.

 

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin