Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillgången till personal och vårdplatser, men också om ökade resurser. Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ha dimensioner för att kunna bedriva specialiserad barnsjukvård av högsta kvalitet. Tryggheten och patientsäkerheten ska stå i fokus.

Ett viktigt steg på vägen är att säkerställa tillgången till vårdplatser och behandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi vill se en garanti för de barn som behöver vård på sjukhuset. Precis som de nio specialistsjuksköterskorna påpekar krävs satsningar på såväl löner som en långsiktighet när det gäller personalförsörjningen. Men vi behöver också utbilda fler. Det är ett faktum att det råder brist på utbildade sjuksköterskor. Här måste regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström prioritera fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm.

För Alliansen i Stockholms läns landsting är barn och unga en självklar prioriterad patientgrupp. Vi är medvetna om dagens bekymmersamma situation och kommer under de kommande fyra åren ta krafttag för att förbättra situationen – inte bara för barnen utan också för personalen.

 

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin