Sjövägen får utökad turtäthet

– Inför Trafiknämndens sammanträde den 27 mars föreslås SL att utöka antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar, vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingö och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för Stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 och därefter kommer pendelbåtstrafiken att upphandlas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har pågått sedan augusti 2010 i samarbete mellan näringslivet, SL och kommuner. Boende i Stockholms län kan med sitt SL-kort resa med Sjövägen mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen.

Antalet resenärer som vardagar under årets fem första veckor reste med Sjövägen, ökade med 49 % i jämförelse med motsvarande period år 2011.

Sjövägen förkortar resvägen mellan Nacka strand och Lidingö med upp till 49 minuter. Mellan Frihamnen och Nacka strand förkortas restiden med upp till 48 minuter.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin