Sjövägen får utökad turtäthet

– Inför Trafiknämndens sammanträde den 27 mars föreslås SL att utöka antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar, vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingö och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för Stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 och därefter kommer pendelbåtstrafiken att upphandlas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har pågått sedan augusti 2010 i samarbete mellan näringslivet, SL och kommuner. Boende i Stockholms län kan med sitt SL-kort resa med Sjövägen mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen.

Antalet resenärer som vardagar under årets fem första veckor reste med Sjövägen, ökade med 49 % i jämförelse med motsvarande period år 2011.

Sjövägen förkortar resvägen mellan Nacka strand och Lidingö med upp till 49 minuter. Mellan Frihamnen och Nacka strand förkortas restiden med upp till 48 minuter.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin