Sjövägen får utökad turtäthet

– Inför Trafiknämndens sammanträde den 27 mars föreslås SL att utöka antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar, vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingö och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för Stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 och därefter kommer pendelbåtstrafiken att upphandlas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har pågått sedan augusti 2010 i samarbete mellan näringslivet, SL och kommuner. Boende i Stockholms län kan med sitt SL-kort resa med Sjövägen mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen.

Antalet resenärer som vardagar under årets fem första veckor reste med Sjövägen, ökade med 49 % i jämförelse med motsvarande period år 2011.

Sjövägen förkortar resvägen mellan Nacka strand och Lidingö med upp till 49 minuter. Mellan Frihamnen och Nacka strand förkortas restiden med upp till 48 minuter.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin