Sjövägen får utökad turtäthet

– Inför Trafiknämndens sammanträde den 27 mars föreslås SL att utöka antalet resor för pendelbåtstrafiken, Sjövägen. Nu kommer SL och Sjövägen erbjuda halvtimmes-trafik i högtrafik på vardagar, vilket är en enorm förbättring. I och med att utvecklingen av bostadsområden längs med Lidingö och Nackas stränder nu kommit igång på allvar ökar behovet av bra pendlingslösningar till och från Lidingö och Nacka säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden.

– Sedan augusti 2010 har Sjövägen gjort det möjligt för Stockholmarna att resa med båtpendlar från Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybrokajen. Framtiden för pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten är en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Det är glädjande att projektet nu förlängs fram till och med december 2012 och därefter kommer pendelbåtstrafiken att upphandlas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har pågått sedan augusti 2010 i samarbete mellan näringslivet, SL och kommuner. Boende i Stockholms län kan med sitt SL-kort resa med Sjövägen mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen.

Antalet resenärer som vardagar under årets fem första veckor reste med Sjövägen, ökade med 49 % i jämförelse med motsvarande period år 2011.

Sjövägen förkortar resvägen mellan Nacka strand och Lidingö med upp till 49 minuter. Mellan Frihamnen och Nacka strand förkortas restiden med upp till 48 minuter.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer